متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی )

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) پس از انتظار طولانی منتشر شد.

استاندارد ایزو 45001:2018 درحقیقت جایگزین استاندارد OHSAS 18001 شد. این مساله ممکن است برای سازمان هایی که استاندارد OHSAS 18001 را دارند این پرسش را ایجاد کند که آیا استانداردهای OHSAS 18001 که برای مجموعه خود گرفته اند همچنان اعتبار دارد؟

طبق الزامات منتشر شده از سوی سازمان ایزو و IAF برای ISO 45001 مشخص شده که که تمامی استانداردهای OHSAS 18001 اخذ شده تا 3 سال آینده معتبر هستند اما از آن پس دیگر هیچ از استانداردهای OHSas 18001 اعتبار ندارند حتی مواردی که در طی این سه اخذ شده باشند تا آن تاریخ اعتبار خود را از دست می دهند.

IAFطی سندی به سازمان ها پیشنهاد کرده که برای استقرار استاندارد ISO45001:2018مراحل زیر را طی کنند:

تهیه ISO 45001 از سایت ایزو (متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن انگلیسی استاندارد ISO45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) در انتهای همین متن آمده است)

-          شناسایی نقص های موجود در سازمان تا برای دستیابی به الزامات استاندارد ISO 45001 باید رفع شوند.

-          طراحی برنامه برای رفع این نقایص

-          اطمینان از دستیابی به الزامات و آگاهی ذی نفعان از اثربخشی برنامه

-          به روز آوری OHSAS برای دستیابی به الزامات جدید و تهیه متغیرهای موثر

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به بیش از 15 سال سابقه در اخذ و استقرار انواع مدارک از حمله ایزو در تلاش است تا شما را برای دسیابی به استاندارد جدید ISO 45001 یاری نماید لذا در صورت تمایل به آشنایی به این آستاندارد با کلیک بر لینک زیر می توانید متن انگلیسی استاندارد ISO 45001 که توسط سازمان ایزو منتشر شده است است را دانلود بفرمایید.

متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018