گواهینامه ایزو اصیل

بررسی اصالت گواهینامه ایزو

بررسی اصالت گواهینامه ایزو ، صحت اعتبار گواهی نامه ISO ، اعتبارسنجی مدرک ایزو موضوع مهم برای کاربران میباشد. برای بررسی اصالت گواهینامه ایزو معمولا مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو سایتهایی معرفی میکنند وبه دریافت کننده گواهینامه ایزو اعلام میکنندکه گواهینامه ISO دریافتی خودشان رادراین سایتها رجیستر کنند.

اما سوال پیش می آیدکه آیا سایت معرفی شده توسط نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو صحت و اعتبار لازم راجهت بررسی دارد؟ازکجا معلوم سایت معرفی شده توسط خود صادر کننده ایجاد نشده باشد؟ اصالت سایت صادر کننده گواهینامه ایزو راچطور متوجه بشیم؟

 

فرم درخواست ایزو

 

بررسی اصالت سایت صادر کننده گواهینامه ایزو

صادر کننده گواهینامه ایزو که CB گفته میشود حتما دارای یک سایت هست که مدرک ایزو صادره درآن سایت رهگیری میشود. نام سایت CB دقیقا بایدهمان آدرس سایتی باشدکه توسط نهاد بالادستی یعنی AB تعیین شده باشد. هر CB هم بایددر سایت اصلی AB رهگیری ومعرفی شده باشد سایت خود AB هم باید سایت رسمی معرفی شده در نهاد IAF باشد چون AB هر کشوری حتما عضو نهاد رسمی وبین المللی IAF قید شده باشد.

 

نحوه استعلام اصالت گواهینامه ایزو درنهاد IAF

ابتدا وارد سایت اصلی و رسمی IAF به آدرس دقیق www.iaf.nu شوید. مراقب باشید که سایت رسمی iaf همان است که گفته شده نه یک حرف بیشتر و نه یک حرف کمتر. حتی به عنوان دامنه که nu است توجه کنید. غیر از دامنه nu هر عنوان دیگری سایت اصلی IAF نیست.

پس از ورود به سایت IAF نام کشور انتخابی خودتان رااز روی لیست اعضای IAF نگاه کنید روی آن کلیک بفرمایید تاوارد سایت AB کشور اعتبار دهنده مدرک ایزو شوید. درنهاد IAF میشه گفت تمامی کشورها عضو هستند. ازجمله کشور ایران سازمان ملی استاندارد توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بانام اختصاری NACI عضو رسمی و دولتی کشور ایران در انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF میباشد. البته هرمتقاضی مدرک ایزو میتواند ازطریق هرکشوری که تمایل دارد اقدام نماید. چون گواهی ایزو صادرشده که توسط IAF تایید شده باشد درکل جهان دارای اعتبار یکسانی است.

 

چگونه اصالت اعتبار گواهینامه ایزو رادر AB بررسی کنیم؟

همانطورکه گفته شدهر AB درنهاد IAF عضویت دارد وبایک علامت اختصاری تعریف شده است. وبا کلیک کردن برروی آن میتوان وارد سایت رسمی AB شد. حواستان باشدکه فقط سایت AB معرفی شده درنهاد IAF رسمیت دارد و افراد وشرکتهای صادر کننده گواهینامه غیر IAF شما رادرسایتهای دیگری نبرند. بنابراین جهت حصول اطمینان ازورودبه سایت اصلی AB حتما ازطریق سایت IAF اقدام نموده وروی سایت معرفی شده کلیک نمایید تامستقیم وارد سایت AB کشور مطبوع شوید.

 

چگونه اعتبار گواهینامه ایزو ISO رادر نهاد CB بررسی کنیم؟

همانطور که تمام AB های رسمی درسایت IAF قابل ملاحظه هستند تمامی CB های صادر کننده گواهینامه ایزو نیز درسایت AB های خودشان که اعتبار گرفتند وجود داشته باشند. بنابراین باورودبه سایت AB بدنبال لیست CB های تایید اعتبار شده بگردید. سایتهای AB های مختلف هرکشوری چون شکل وشمایل مختلفی دارند کاربران ممکنه براحتی نتوانند لیست مجاز صادر کننده گواهینامه ایزو را پیدا کنند. ازاین رو سازمان سیستم کاران آمادگی دارد تابه کمک کاربران ومتقاضیان گواهینامه ایزو بشتابد وبا داشتن تجربه ودانش کافی ایشان راراهنمایی کنند تابه لیست صادر کننده گواهینامه ایزو درایران ویا هر کشور دیگری دست پیدا کنند.

لیست صادر کنندگان گواهینامه ایزو معتبردرهر AB راوقتی پیدا کردید نام دقیق CB انتخابی خود راکه براتون گواهینامه ایزو صادرکرده است رابیابید. مراقب باشید که نام CB صادرکننده مدرک ایزو ISO بایستی دقیقا همانی باشد که درسایت AB آمده چون اخیرا باب شده که افراد وشرکتهای سودجو بااعمال دوز وکلک های مختلف سعی دارند تامتقاضیان رامنحرف کنند. مثلا یک کلمه بنام CB اضافه میکنند یایک کلمه کم میکنند ویا مثلا در AB نام دقیق شرکت صادر کننده بصورت چهار کلمه مجزا نوشته شده اما CB مختلف بااستفاده ازعدم آگاهی متقاضیان جهت مسائل حقوقی این چهار کلمه رااصطلاحا فینگلیش ومخفف میکنندو متقاضی رامنحرف مینمایند.

بنابراین توجه بنام دقیق CB الزامی ومهم است. درهر مرحله ازاین قدمها میتوانید باکارشناسان مرکز تماس حاصل نموده تاهم بصورت شفاهی بهتون آموزش داده بشه وهم بصورت آنلاین بعنوان رسالت خود درخصوص مشاوره واطلاع رسانی خدمات آموزش استعلام گیری گواهینامه ایزو رارایگان انجام میدهد.

 

فرم درخواست ایزو

بررسی اصالت گواهینامه ISO ایزو چگونه است؟

نکته مهم درروند بررسی اصالت گواهی نامه ISO نام دقیق آدرس سایتها ونام دقیق برند ویا شرکت CB صادر کننده گواهینامه ایزو است. معمولا صادر کنندگان گواهینامه ISO ایزو که تحت اعتبار نهاد معتبر IAF نیستند این مطالب فوق رابه مشتریان خود نمیدهند. ازقضا قیافه و شکل ظاهری گواهینامه های غیر IAF ی خیلی خوشکل تر وزیباتراز گواهینامه های ایزو اصلی بهمراه اعتبار IAF است. گول ظاهر زیبای گواهینامه های ایزو غیراصلی رانخورید. ازجمله مواردیکه صادرکنندگان مدرک ایزو غیر اصلی اعلام میکنند موارد زیر است.

گواهینامه ایزو باقابلیت استعلام در سایت

گواهینامه ایزو دارای مهر برجسته

گواهینامه ایزو دارای لیبل لیزری

گواهینامه ایزو به دو زبان

گواهینامه ایزو باکاغذ مقوایی

گواهینامه ایزو با پرچم کشور آلمان ، انگلیس ، کانادا

گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB

تمامی موارد بالا نشانگر اصل بودن گواهینامه ایزو نیست وتنها مرجعیت اصل بودن یانبودن گواهینامه ایزو فقط وفقط وفقط نهاد IAF است. اون هم نهاد IAF اصلی وواقعی. چون خیلی ازانواع صادر کنندگان گواهی ایزو که اعتبار IAF رانداردند ازعدم رسیدگی وپیگیری نهادهای رسمی درایران سوء استفاده کرده وبراحتی لوگوی IAF راپای گواهینامه های ایزو صادره درج میکنند.

 

آموزش بررسی اصالت گواهینامه ISO ایزو

آموزش بررسی اصالت گواهی نامه ISO ایزو توسط سازمان مرکز سیستم کاران کاملا رایگان است. بامرکز سیستم کاران تماس گرفته وبصورت شبانه روزی ازخدمات رایگان مرکز درباره آموزشی بررسی اصالت اعتبار مدرک ایزو نهایت استفاده راببرید. کارشناسان سیستم کاران بعنوان یک مرکز عام المنفعه درکنار شما علاقمندان ومتقاضیان ایزو هست وبصورت تلفن درهمان لحظه به شما یاد میدهندکه چگونه گواهینامه ایزو ISO رااعتبارسنجی نمایند.

 

چگونه اعتبار گواهینامه ایزو را بررسی کنیم؟ سخن آخر

ازآنجاییکه قوانین ومقررات نهادهای رسمی و قانونی از بالا به پایین شامل IAF ، AB ها ونهاد CB ها ممکنه دستخوش تحولات وتغییرات باشد لذا بهتره برای یادگرفتن چگونگی بررسی اصالت و اعتبار گواهینامه های ایزو ، HSE در هرزمانی ازکارشناسان سیستم کاران بهره ببرید. استفاده ازخدمات سیستم کاران دو تاحسن اساسی دارد:

1- خدمات مرکز سیستم کاران رایگان است.

2- اطلاعات و دانش مرکز سیستم کاران بروز و مطابق باقوانین و مقررات جدید نهادهای مرتبط است.

سیستم کاران بزرگترین و اولین مرجع برای ثبت و صدور گواهینامه های ایزو درخدمت شماست.

باما درارتباط باشید...

 

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید