دستورالعمل استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی

دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

هدف ازتهية اين دستورالعمل، ارائه راهنمایي به منظورآنتخاب تجهيزات حفاظت فردي مناسب با توجه به نوع، محل و شرايط محيطي به منظور كاهش اثرات عوامل زيان آور و خطرات موجود در محيط كار، و نيز راحتي افراد و ايجاد نظم وآنضباط در کارخانه مي­باشد.

کلاه ایمنی کلاس  A:

 این نوع حفاظ ها برای محافظت سر در برابر اشیاء سقوط کننده و پرتاب شده ساخته شده و در بیشتر مشاغل مورد استفاده قرار میگیرد. کلا ه های کلاس A در برابر ولتاژهای پایین جریان الکتریسیته محافظت لازم راتامین مینمایند.

کلاه ایمنی کلاس  B:

 کلاه های این گروه برای حفاظت سر پرسنل در برابر برخورد اشیاء باآن و برق گرفتگی با ولتاژهای بالا وهمچنین سوختگی مورد استفاده قرار میگیرد.

Ear muff :

ایرمافها وسایل حفاظت ازسیستم شنوایی هستندکه با قرارگیری برروی گوش و پوشاندن لالهآن ازرسیدن امواج صوتی به گوشجلوگیری میکنند. این نوع وسایل حفاظتی به گوشیهای فنجانی نیز معروفند.

Ear plug :

ایرپلاگ نوعی وسیله حفاظت ازسیستم شنوایی است که در داخل مجرای شنوایی قرار گرفته و با مسدودن کردنآن ازرسیدن امواج صوتی به پرده صماخ وآنتقالآن به گوش داخلی جلوگیری میکند.

کمربندهای ایمنی   Safety Belt 

 وسایلی هستند که برای محافظت افراد در برابر سقوط ازارتفاع های کوتاه مفید بوده و مورد استفاده قرار گیرند زیراهرچه ارتفاع سقوط فرد بیشتر باشد فرد درآنتهای مسیر، فشار بیشتری رابر کمربند وارد کرده و به همان نسبت نیز احتمال جراحت شدید بیشتر میشود. بر اساس استاندارد ANSI نیروی مقاومت کمربند های ایمنی بایستی حداقل 10 برابر وزن کاربران باشد.

یراق های ایمنی  Safety Harness

 نحوه طراحی یراق های ایمنی Safety Harness بگونه ای است که بر خلاف کمربندهای ایمنی، نیروهای ناشی ازسقوط افراد علاوه بر ناحیه کمر بر روی قسمت های دیگر بدن نیز توزیع شده و در نتیجه ازشدت جراحت های احتمالی کاسته میشود.آنواع این وسایل عبارتند از: وسایلی که دارای تسمه حامیناحیه سینه و شانه ها میباشند-آنواعی که مجهز به تسمه اضافی برای حمایت ران ها هستند و نوعی که دارای نشیمنگاه هستند. بر اساس استاندارد ANSI نیروی مقاومت یراق های ایمنی حداقل 35 برابر وزن کاربران تعیین شده است.

طناب نجات Life Line

 طنابی است که ازطریقآن کمربند و یا یراق ایمنی به یک نقطه ثابت متصل میشود. استفاده ازطناب نجات به همراه یراق ایمنی در ارتفاع زیاد الزامیاست. بر طبق استاندارد ANSI طناب نجات و همچنین اتصالاتآن به تجهیزات ایمنی بایستی حداقل توانایی تحمل 5400 پوند راداشته باشند.

لنیارد (Lanyard) :
 یک طناب یا تسمه کوتاه و قابلآنعطاف است که ازطریقآن کمربند یا یراق ایمنی به طناب نجات متصل میشود.اتصال لنیارد به کمربند ایمنی ازطریق یک حلقه D شکل و به طناب نجات ازطریق لنگر یا گیره ویژه صورت میگیرد. بر اساس استاندارد ANSI لنیارد بایستی توانایی تحمل بار ثابتی معادل 5400 پوند راداشته باشد علاوه بر این بایستی ارتفاع سقوط از6 متر تجاوز نکند.
قسمت های فلزی Hard Ware
قسمتهای فلزی تجهیزات حفاظت در برابر سقوط لازم است فاقد هر گونه لبه و تیزی بوده و علاوه برآن توانایی تحمل حداقل 4000 پوند راداشته باشد. قسمت های اصلی فلزی تجهیزات حفاظت در برابر سقوط شامل سگکهایD شکل روی کمربندها و یراق های ایمنی و همچنین قلاب های فلزی لنیارد میباشد. 
تور ایمنی Safety Net
 شامل شبکه های توری قابل ارتجاع میباشند که در زیر پای کارگران در هنگام کار در ارتفاعات نظیر ساختمان های بلندگسترده شده و درصورت سقوط احتمالی افراد ازوارد شدن جراحات شدید جلوگیری میکند.
شرح :
کلیات :
باید توجه داشت استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی آخرین خط ازخطوط دفاعی در مقابل عوامل زیان آور محیط کار و شرایط بالقوه خطرناک محسوب میشود. در اصول مدیریت نوین ایمنی، کنترل های فنی مهندسی و کنترل های مدیریتی در اولویت بوده و توصیه میگردد.
تعيين نوع، تعداد و سفارش دهی تجهيزات حفاظت فردي بر عهده مسئول IMS کارخانه مي­باشد.
کلیه تجهیزات حفاظت فردی تهیه شده میبایست در اختیار مسئول IMS کارخانه قرار گرفته و توسط وی و طبق برنامه زمان بندی مشخص در اختیار پرسنل قرار گیرد.
کلیه تجهیزات حفاظت فردی تهیه شده میبایست درآنبار کارخانه  رسید شوند  و توزیعآن توسط فرم تحویل لوازم حفاظت فردی کنترل گردد. این فرم بایست برای هر یک ازافراد تکمیل شده و برای هر یک ازلوازمیکه به فرد تحویل  داده میشود ازوی امضا گرفته شود . تحویل کالای نو تنها با عودت کالای مستعمل شده بهآنباردار ، صورت میگیرد. 
هریک ازکارگران در بدو استخدام بایست بهآنبار معرفی شده و لوازم حفاظت فردی خود رامطابق ماتریس لوازم حفاظت فردی ازانباردار تحویل گیرند .
کليه پرسنل کارگاه بايد مجهز به کلاه و کفش ايمني بوده و در صورتيکه شرايط و نوع کار اقتضاء نمايد سايرتجهیزات حفاظت فردي ازقبيل: دستکش، عينک، ماسک، کمربند ايمني و طناب نجات، گوشي و ... مطابق ماتریس لوازم حفاظت فردی  با بايد در اختيار پرسنل قرار داده شود.

 

 

کلیه تجهیزات حفاظت فردی خریداری شده باید دارای استاندارد ANSI بوده و یا دارای تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار باشد.

 

تجهیزات حفاظت فردی میبایست با توجه به خطرات محیط کار و تعیینآنها ، نوع و درجه حفاظت مورد نیاز، کارایی، سادگی کاربرد، عدم ایجاد تداخل و مزاحمت در فعالیت و با نظرنهایی مسئول IMS کارخانهآنتخاب و تهیه گردند.

 

کليه پرسنل کارخانه بايد مجهز به کلاه و کفش ايمني بوده و در صورتيکه شرايط و نوع کار اقتضاء نمايد سايرتجهیزات حفاظت فردي ازقبيل  دستکش، عينک، ماسک، کمربند ايمني و طناب نجات، گوشي و ... مطابق ضوابط مربوطه بايد در اختيار پرسنل قرار داده شود.

 

کلیه پرسنل شرکت موظفند تجهیزات حفاظت فردی که توسط واحد IMS کارخانه در اختیارآنان قرار میگیرد استفاده نمایند.

 

پیمانکاران فعال در کارخانه موظفند پس ازهماهنگی با مسئول IMS کارخانه و تائید وی اقدام به تهیه و تامین تجهیزات حفاظت فردی پرسنل زیرمجموعه خود نمایند.

 

پیمانکاران میبایست در خصوص چگونگی استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی که در اختیار پرسنل زیر مجموعه خود قرار دادهآند نظارت نمایند. بدیهی است عدم استفاده ازاین وسایل توسط پرسنل قصور درآنجام وظیفه پیمانکار محسوب شده و در صورت وقوع حادثه کلیه عواقب ناشی ازآن متوجه پیمانکار مربوطه خواهد بود.

 

سرپرست واحدهای مربوطه بايستي ازارجاع كار به كاركناني كه مجهز به تجهیزات حفاظت فردی نيستند خودداري نمايد.

 

در صورتيكه هر يك ازكاركنان، تجهیزات حفاظت فردی خود رامفقود نمايد، يا نتواندآن راارائه دهند و نهايتاً مسئول فقدانآن شناخته شوند به ميزاني كه شركت تعيين مي­كند بايد جريمه بپردازد.

 

كاركنان بايد تجهیزات حفاظت فردی راكه بطور موقت برايآنجام وظيفه دريافت داشته­اند پس ازانجام كار مسترد نمایند.

 

كاركنان حق تغيير در تجهیزات حفاظت فردی راندارند.

 

كاركنانيكه بعلت ضعف و نقص بدني نمي­توانند ازتجهیزات حفاظت فردی مورد نيازكار خود استفاده نمايند توسط سرپرستان به واحد IMSمعرفي شده تا ازطريقآن به پزشك معرفي گردند و طبق نظر وي و مسئول IMS کارخانه در موردآنان تصمیم گرفته شود.

 

تجهیزات حفاظت فردی پرسنل، جزء وسایل شخصی وی بوده و میبایست با یک شماره بر روی بدنه اقدام به علامت گذاریآن نمود یا اینکه اسامیافراد بر روی وسیلهآنها نوشته شود .

 

استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی دیگران به هر نحو ممنوع میباشد.

 

در صورتی که پیمانکار، تجهیزات حفاظت فردی مورد نیازرادر اختیار پرسنل زیر مجموعه خود قرار ندهد شرکت راساً اقدام به تحویل تجهیزات نموده و بر اساس مفاد قرارداد فیمابین رفتار خواهد نمود.

 

پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی و چگونگی توزیع تجهیزات حفاظت فردی راپس ازهماهنگی و تائید مسئول IMS کارخانه در اختیار وی قرار دهد.

 

کلیه بازدیدکنندگان در زمان تردد در کارخانه میبایست ازتجهیزات حفاظت فردی در اختیارآنان قرار میگیرد استفاده نمایند.

 

کلیه بازدیدکنندگان میبایست در نگهداری مناسب تجهیزات حفاظت فردی کوشا بوده و پس ازپایان مدت حضور در کارخانهآنها رابه واحد IMS کارخانه عودت نمایند.

 

مسئول IMS کارخانه به محض مشاهده عدم استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی توسط پرسنل شرکت و يا پرسنل پيمانکار اقدامات ذيل رابه عنوان هشدار و جريمه به مرحله اجرادر خواهد آورد

 

 • مرحله اول اخطار شفاهي.
 • مرحله دوم اخطار کتبي.
 • مرحله سوم جريمه نقدي که ميزانآن براي پرسنل شرکت و پيمانکار با نظر مسئول IMS کارخانه تعيين مي گردد.
 • مرحله چهارم در مورد کلیه پرسنل پيمانکار و شرکت اخراج ازشرکت
 • در محیط کارخانه و در هنگام کار ، استفاده ازتجهیزات حفاظت ازچشم ها و صورت شامل عينک ایمنی  Spectacle ، گاگل یا عینک فنجانی  Goggle ، شيلد صورت  Face Shield  با توجه به مخاطرات موجود الزامی است.
 • در مواقعی که خطر پرتاب و اصابت ذرات و اجسام خارجی وجود دارد علاوه بر سعی در رفع خطر پرتاب، استفاده ازعینک ایمنی با لنزهای پلاستیکی مقاوم، شفاف و پشت نما و یا لنزهایی ازجنس شیشه های سخت و نشکن الزامیاست. در مشاغلي که ذرات پرتابي در هوا نسبتاً درشت هستند عينک هاي فنجاني با لنز مقاوم توصيه مي شود.
 • در مواقعی که خطر اصابت ذرات و اجسام ازجوانب لنزهای عينک هاي حفاظتي وجود داشته باشد وجود حفاظ های جانبی ازجنس یکپارچه و بدون منفذ، مشبک و توری شکل بر روی عینک ایمنی الزامیاست.
 • عینک های طبی در مقابل ضربات شديد مقاومتي ندارند به همين دليل کارگراني که ازاين عينک ها استفاده  مي کنند بايد هنگام کار، عينک حفاظتي شيشه اي که همان نمره عينک طبی رادارد تعويض کنند و يا ازعينک فنجاني سرتاسري نشکن بر روي عينک نمره اي خود استفاده کنند.
 • لنزهایی که منحصراجهت حفاظت درمقابل خطر پرتاب ذرات استفاده مي شود بايد حداقل قدرت عبور٨٠ درصد نور سطح کار راداشته باشند.
 • اصولاً لنزهاي پلاستيکي در مقابــل ضربه مقاومتر ازشيشه هاي سخت هستند ولي زودتر کدر مي شوند. در مقابل مي توان ازاين لنزها در مقابل ترشحات مواد اسيدي، قليايي و حلال ها استفاده نمود.
 • در برخی محیط های کار نظیر جوشکاری، ریخته گری، سندبلاست و غیره که خطرات تهدید کننده ناحیه چشم همزمان قادرند ناحیه صورت رانیز تهدید نمایند استفاده ازشیلد صورت توصیه میگردد.لازم بذکر است یک شیلد صورت به تنهایی قادر به حفاظت کامل ازچشم ها نبوده و لازم است همراه با عینک های ایمنی و یا گاگل ها بکار رود.
 • گاگل ها جهت محافظت چشم در برابر خطراتی نظیر اشیاء پران، پاشش مواد شیمیایی، مواد مذاب، حرارت، تشعشعات مختلف و غیره و درآنواع ویژه کاربرد دارد.
 • نوع مناسب حفاظ چشم میبایست پس ازبررسی کامل مخاطرات شغل و توسط مسئول IMS کارخانهآنتخاب گردد.
 • عرض شيشه عينک هاي ايمني بايستي 5/44 ميليمتر و طولآن 38 ميليمتر باشد.
 • قطر دايره شيشه عينک هاي مدور بايد حداقل ٥٠ ميليمتر باشد.
 • تعیین حداقل درجه کدورت حفاظتی در عملیات جوشکاری مختلف بشرح جدول ذيل طبقه بندي مي شود
 • استاندارد ANSI Z87.1 مرجع مناسبی جهت تهیه اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت چشم ها و صورت میباشد.
 • كلاه ايمني براي حفاظت ازسر در برابرآنواع مخاطرات محيط كار استفاده مي­شود. با توجه به اينكه كاربرد اصلي كلاه ايمني مقاومت در مقابل ضربه­هاي مكانيكي است لذا بايد طوري ساخته شده باشد كه قادر به تحمل اين ضربه­ها بوده و در عين حال فشار ناشي ازاين ضربات راتا حد امكان مستهلك نمايد.
  • کلیه کارکنانی که در کارگاه و بخش های مختلفآن تردد مینمایند موظفند ازکلاه ایمنی استفاده نمایند.
 • کلاه بايد ازمواد غيرقابل احتراق ساخته شده باشد و در گروه­هاي A و B عايق الكتريسيته باشد.
 • به منظور حفاظت ازسر و صورت و پشت گردن دورتادور کلاه بايد لبه دار باشد.
 • در صورت آسيب ديدن کلاه نبايد ازآن به هيچ وجه استفاده نمود.
  • وزن كلاه ايمني نبايد از400 گرم بيشتر باشد.
 • كلاه ايمني مخصوص كاركناني كه با مواد خورنده و يا سوزاننده كار مي­كنند بايد مقاوم در برابر نفوذ بوده و جنسآن مناسب با نوع ماده و يا موادي كه باآنها كار مي­كنند باشد.
 • جنس كلاه باید با توجه به خطرات موجود در محيط کار و با نظر و تائید مستقیم مسئول IMS کارخانهآنتخاب شود.
 • جهت شناسایی پرسنل مختلف با همدیگر و پرسنل ایمنی، با هماهنگی واحد های مربوطه و مسئول IMS کارخانهمیبایست اقدام به تعیین کلاه ایمنی با رنگ های مشخص جهت شرکت و پیمانکاران نمود.

 

طبقه بندی تجهیزات حفاظت فردی  

 

تجهیزات حفاظت ازچشم ها و صورت  

 

ردیف

عملیات

سایز الکترود   mm  

جریان قوس  Amp

حداقل درجه کدورت حفاظتی

1

جوشکاري با قوس الکتریکی

3>

60>

7

2

// //  //

5-3

60-160

8

3

// //  //

8-5

160-250

10

4

// //  //

8<

250-550

11

5

جوشکاري با گاز- سبک

81

2/3>

4

6

جوشکاري با گاز- متوسط

81- 21

2/3-7/12

5

7

جوشکاري با گاز- سنگین

21<

7/12>

6

8

جوشکاری به روش TIG

-

50

8

9

جوشکاری به روش TIG

-

150-50

8

10

// //  //

-

500-150

10

11

جوشکاري با قوس کربن

سبک

500

10

12

// //  //

سنگین

1000-500

11

13

جوشکاري باکمان پلاسما

-

20

6

14

// //  //

-

100-20

10

15

// //  //

-

400-100

10

16

// //  //

-

800-400

11

17

برشکاری باکمان پلاسما

سبک

300

8

18

// //  //

متوسط

400-300

9

19

// //  //

سنگین

800-400

10

20

لحیم برنجی با مشعل

-

-

3

21

لحیم کاری با مشعل

-

-

2

22

جوشکاري با قوس کربن

-

-

14

23

بر شکاري با اکسیژن

-

-

-

24

سبک

1

25

3

25

متوسط

6-1

150-25

4

26

سنگین

6

150

5

 

تجهیزات حفاظت ازسر شامل کلاه حفاظتي و غيره  

 

یک پیشنهاد برایآنتخاب رنگ کلاه ها  

 

رنگ زرد برای کلاه کارگران ، رنگ سفید برای کلاه مهندسان و مدیران و رنگ سبز برای کلاه مهمانان

 

استاندارد ANSI Z89/1 مرجع مناسبی جهت تهیه اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت سرمیباشد.

 

تجهیزات حفاظت ازدستها شامل دستکش ها  

 

 • جهت عمليات جوشکاري و برشکاري استفاده ازدستکش هاي چرمي الزامي است. استفاده ازدستکش هاي برزنتي و پلاستيکي در اين گونه مشاغل ممنوع است.
 • دستکش هاي برزنتي در عمليات حمل و نقل مواد و کالا بايستي استفاده شود.
 • برقکاران و پرسنل واحدهاي تاسیسات برق بايد ازدستکش هاي لاستيکي مخصوص جهت محافظت در برابر جریان الکتریسیته در ولتاژهاي مورد نظر استفاده نمایند. ميزان عايق بودن اين دستکش ها بايد حتماً رويآنها درج شده باشد دستکش هاي لاستيکي بايستي حتماً داراي آسترجهت جلوگيري ازحساسيت پوستي باشند.
 • کارگراني که با سيستم هايآنتقال نيرو و ابزار و ادوات گردان تماس دارند نبايد به هيچ وجه ازدستکش ايمني استفاده نمايند.
 • کلیه پرسنلی که با مواد اسیدی مانند اسید سولفوریک، اسید نیتریک و ... تماس دارند میبایست از دستکش های لاستیکی بوتیل استفاده نمایند.
 • دستکش های نیتریلی حفاظت مناسبی رادر افرادی که با مایعات هیدرولیکی، بنزین، الکل، اسیدهای آلی و بازها تماس دارند تامین مینمایند.
 • استاندارد ANSI J6.6 مرجع مناسبی جهت تهیه اطلاعات بیشتردرمورد تجهیزات حفاظت دستها میباشد.
 • به دليل اينکهآنگشتان پا آسيب پذيرترين عضو بدن در مقابل جراحات ناشي ازضربات و سوراخ شدن ناشی ازاحتمال فرورفتن اشیاء نوک تیز مي باشند بنابراين استفاده ازکفش های ایمنی با حفاظ فولاديآنگشتان و حفاظ فولادی کف کارخانه الزامیاست.
 • وزن کفش ایمنی نباید بیش از2000 گرم باشد.
 • در مکان هایي که خطر برق گرفتگي وجود دارد باید ازکفش هایی استفاده گردد که ازعبور جریان الکتریسیته ازبدن فرد جلوگیری کنند. این کفش هاي حفاظتي فاقد هر گونه میخ بوده و کاملاً دوخته و یا چسبیده هستند.
 • چکمه های لاستیکی و پلاستیکی در کارهای مرطوب و گل آلود و همچنینآن دسته ازفعالیت هایی که امکان پاشش مواد شیمیایی وجود دارد بکار میرود.
 • در محیط هایی که جرقه ناشی ازالکتریسیته ساکن دربدن افراد میتواند منجر به آتش سوزی وآنفجار  گردد  ازکفش های ضدجرقه میبایست استفاده گردد تا امکان هر گونه تخلیه الکتریکی ازبین برود.
 • در محیط های کاری که امکان سرخوردن و سقوط وجود دارد استفاده ازکفش های با تخت لاستیکی یا مواد مصنوعی که با ایجاد اصطکاک بین کفش و سطح زمین ازهرگونه سرخوردن جلوگیری میکنند توصیه میگردد.
 • تهیه کفش های عایق در برابر سرما برای کلیه پرسنلی که در محیط های سرد فعالیت مینمایند الزامیاست.
 • برای محافظت پا در برابر سوختگی های ناشی ازپاشش فلزات مذاب درکارهایی نظیر جوشکاری، ریخته گری، ذوب فلزات و ... ازکفش های عایق در برابر گرما باید استفاده شود. ازآنجائیکه در مواقع اضطراری در آوردن  سریع اینگونه کفش های حفاظتی ازاهمیت زیادی برخوردار است کفش زیپدار در الویت استفاده نسبت به کفش های بندی میباشند.
 • ازگتر برای محافظت قسمت های پایینی ساق و پا ازخطراتی نظیر پاشش فلزات مذاب یا جرقه های جوشکاری استفاده میگردد.گیره های ایمنی موجود در گترها باعث میشود که درشرایط اضطراری بتوان به سهولتآنها راازپا درآورد.

 

5-2-4- تجهیزات حفاظت ازپا شامل کفش هاي ايمني، حفاظ ساق پاها و غيره  

 

 • درآن دسته ازفعالیت هایی که امکان صدمه دیدن ساق پا در اثر برخورد با اشیاء، تجهیزات و سقوط اجسام وجود دارد ساق بندهای حفاظتی ازجنس پلاستیک، فلز و یا مواد مشابه میبایست تهیه گردیده و مورد استفاده قرار گیرد.
 • تحويل يک جفت کفش ايمني به کليه پرسنل در کارخانه هنگام شروع کار الزامي است.
 • استفاده ازکفش هاي ايمني به هنگام تردد در محوطه کارخانه براي کليه پرسنل شرکت و پرسنل پيمانکار و کلیه بازدید کنندگان الزامي است.
 • کفش های ایمنی میبایست به تعداد و سایز پرسنل تهیه گردد زیرااستفاده ازکفش های تنگ و سنگین منجر به بیماری خواهد شد.
 • در محیط های کاری که یک کفش ایمنی به تناوب توسط چند نفر مورد استفاده قرار میگیرد برای پیشگیری ازایجاد بوی بد پا و جلوگیری ازانتقال بیماری های مسری پا لازم است کفش ها بطور متناوب تمیزکاری و ضد عفونی گردد.
 • استاندارد ANSI Z41 مرجع مناسبی جهت تهیه اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت پا میباشد.
 • جهت حفاظت سیستم شنوایی پرسنل ازسروصدای بالای حداستاندارد درکارخانه استفاده ازتجهیزات حفاظت شنوایی شامل Ear muff  حفاظ روگوشی  و Ear plug  حفاظ توگوشی  الزامیاست. هر کدام ازاین وسایل دارای خصوصیات، مزایا و معایبی هستند. حفاظ های توگوشی به دو دسته ایرپلاگ های شکل پذیر  یکبار مصرف  و ایرپلاگ های شکل گرفته   قابل استفاده مجدد  تقسیم میشوند.
 • مزایای Ear plug شامل کوچکی و سبکی، راحتی حمل و نگهداری، کارایی بالا در موارد استفاده ازسایر وسایل حفاظت فردی شامل عینک ، سربند و ...، راحتی و کارایی بالا در محیط های گرم، امکان مانور بیشتر سر در هنگام حرکت و قیمت پایین تر است. معایبEar plug شامل حفاظت کمتر سیستم شنوایی نسبت به حفاظ روگوشی، احتمال آلودگی و عفونت گوش، زمان زیاد جهت قراردادن در مجرای گوش، عدم امکان استفاده در افرادی که مجرای شنوایی سالمیندارند وعدم تشخیص استفاده در افرادی که درفاصله دور مشغول به فعالیت میباشند.  تمامیمزایای حفاظ توگوشی جزو معایب حفاظ روگوشی و معایب حفاظ توگوشی جزو مزایای حفاظ روگوشی میباشد.
 • انتخاب تجهیزات حفاظت شنوایی بایستی با توجه به میزان و نوع صدای محیط، مدت مواجهه و خصوصیات فیزیکی فرد استفاده کننده و معیار کاهندگی تجهیزات حفاظت شنوایی مختلف صورت گیرد. صدای محیط ممکن است ضعیف، شدید، منقطع، مداوم و ... بوده و ازنظر فرکانس های تشکیل دهنده اختلاف اساسی با همدیگر داشته باشند.درانتخاب تجهیزات حفاظت شنوایی میبایست به شرایط محیط کار نظیر درجه حرارت، گردوغبار، رطوبت و شرایط فیزیکی و ... توجه شود.
 • فعالیت کلیه پرسنل در محل هایی که ترازفشار صوت براي ٨ ساعت کار روزانه بیش از85 dBAمیباشد بدون استفاده ازتجهیزات حفاظتی مناسب ممنوع میباشد.
 • تهیه نوع مناسب تجهیزات حفاظت شنوایی برای پرسنلی که در محیط هایی با ترازفشار صوت بیش از 95dBA مشغول به فعالیت هستند با نظر مسئول IMS کارخانه صورت خواهد گرفت.
 • درهنگام تهیه تجهیزات حفاظت فردی درمحیط هایی که افراد نیازمند برقراری ارتباط کلامیجهتآنجام فعالیت موردنظر هستند میبایست دقت و توجه بیشتری صورت گیرد.
 • درکلیه افرادی که در ارتفاع بیش از2 متر مشغول به فعالیت هستند استفاده ازتجهیزات حفاظت در برابر سقوط الزامیاست.
 • استفاده ازکلیه تجهیزات حفاظت در برابر سقوط شامل کمربندهای ایمنی Safety Belt ، یراق های ایمنی  Safety Harness ، طناب نجات  Life Line ، لنیارد  Lanyard  و قسمت های فلزی  Hard Ware  در هنگام فعالیت در ارتفاع و با توجه به شرایط محیط کار برای تمامیپرسنل الزامیاست.
 • کليه تجهیزات حفاظت در برابر سقوط و اتصالات مربوطه بايستي مرتباً بازديد ودر صورت نيازتعويض گردند.
 • استاندارد ANSI A10.14 مرجع مناسبی جهت تهیه اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت در برابر سقوط میباشد.
 • استفاده ازتجهیزات حفاظت ازتنه شامل  

 

5-2-5- تجهیزات حفاظت ازسیستم شنوایی شاملآنواع گوشی حفاظتی  

 

5-2-6- تجهیزات حفاظت ازسقوط شامل کمربند ايمني، طناب نجات و غيره  

 

تجهیزات حفاظت فردی تنه  

 

کت ها و روپوش ها  Coat & Smock  

 

بالاپوش های یک تکه  Overall

 

 پیش بند  Apron

 

 لباس های کامل  Full Suit

 

لباس حفاظتی آتش نشان  Fire Entry and Proximity Suit

 

 بارانی  Rain Wear  

 

 لباس های با قابلیت دید بالا  High Visibility Clothing  در بخش های مختلف کارگاه و با توجه به نوع فعالیت الزامیاست.

 

 • استفاده ازلباس کار مناسب و پیش بند چرمیبرای کلیه جوشکاران الزامي است.
 • استفاده ازبارانی در کلیه افرادی که در محوطه روبازو در معرض برف و باران فعالیت میکنند و یا در مناطقی در معرض سرما هستند الزامیو ضروری است.
 • استفاده ازلباس های با قابلیت دید بالا جهت استفاده کارکنان حراست و راهداری در هنگام شب الزامی است.
 • افرادی که در معرض اشعه ایکس قرار دارند میبایست ازپیش بند سربی استفاده نمایند.
 • استفاده ازپيشبند در افرادی که در ارتباط با ادواتآنتقال نيرو و گردان هستند ممنوع مي باشد.
 • چنانچه در مقابل و يا در مجاورت قطعات دوار و متحرك ماشين ها استفاده ازپيش بند ضروري باشد، بايد  پيش بند مذكور دو تكه باشد بطوري كه پايين تنه ازقسمت بالاتنه مجزا بوده و طوري بسته شود كه چنانچه بطور اتفاقي قسمتي ازآن به ماشين در حال كار گیر کند، فوراو به سهولت بازشده و خطري متوجه كارگر نگردد.
 • پيش بند مخصوص كارگراني كه در مقابل شعله و يا آتش هاي بدون حفاظ كار مي­كنند بايستي تمام سينه رابپوشاند و ازجنسي تهيه شود كه در برابر آتش كاملاً مقاومت داشته باشند.
 • پيش بند كارگراني كه با مايعات خورنده مثل اسيدها و مواد قليايي سوزاننده كار مي­كنند بايستي ازلاستيك طبيعي يا مصنوعي و يا ازمواد ديگري تهيه شود كه در مقابل اين مايعات مقاوم بوده و تمام سينه رابپوشاند.
 • لباس کار بايستي متناسب با نوع کار وآندازه پرسنلآنتخاب شود.
 • پرسنلي که با تجهيزات و ماشين آلات کار مي کنند بايد لباس کاري داشته باشند که هيچ قسمتآن باز يا پاره نباشد.استفاده اززنجير، ساعت، کليد و نظيرآن اکيداً ممنوع است.
 • درصورتي که ماهيت کار ايجاب مي کند که کارکنان آستين لباس خود رامستمرابالا بزنندبايستي ازلباس آستين کوتاه استفاده شود.
 • کارکناني که در محيط آلوده به مواد سمي و قابلآنفجار و اشتعال کار مي کنند نبايد ازلباس هاي جيب دار و لبه دار استفاده نمایند چون ممکن است گردوغبار مواد مزبور در لبه لباس باقي بماند.
 • جنس پارچه با توجه به شرايط کار و لزوم حفظ ظاهر لباس کار ازنظر مقاومت در مقابل چروکيدگي و نيز  عدم توليد الکتريسيته ساکن ازمخلوط حدود ٧٠ درصد پنبه و٣٠ درصد پلي استر و با وزن ٣٢٠ گرم تا ٤٢٠ گرم به هر متر مربع در نظر گرفته شود.
 • به منظور استحکام بيشتر ازپارچه با بافت کج راه يا تراکم بالا استفاده شود.
 • فعالیت تمامیپرسنل در کلیه اماکن و مشاغلی که گازها و بخارات زیان آور محیط کار و گردوغبار بالاتر ازحدود استاندارد وجود دارد بدون استفاده ازتجهیزات حفاظتی دستگاه تنفسی شاملآنواع ماسک های تصفیه کننده هوا و ماسک های هوارسان اکیداً ممنوع است.
 • استفاده ازماسک های تصفیه کننده با توجه به نوع گازها و بخارات محیط کار و در محل هایی که غلظت اکسیژن محیط در حد استاندارد میباشد الزامیاست.
 • استفاده ازتجهیزات هوارسان در عملیات سندبلاست الزامیاست.
 • استفاده ازتجهیزات هوارسان در کلیه فعالیت هایی که در فضاهای محدود صورت میگیرد و درصد اکسیژن محیط پایین تر ازحد استاندارد میباشد الزامیاست.
 • به علت اهمیت فوق العاده دستگاه تنفسی در سلامتآنسان، بازرسی، نگهداری و تعمیر مناسب تجهیزات حفاظت تنفسی نسبت به سایر تجهیزات حفاظت فردی ازاولویت برخوردار میباشد.
 • استانداردANSI A88.2مرجع مناسبی جهت تهیه اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات حفاظت دستگاه تنفسی میباشد.
 • چراحفاظت ازاعضای بدن ضروری است.
 • تجهیزات حفاظت فردی چگونه حفاظت لازم راتامین میکنند.
 • محدودیت های تجهیزات حفاظت فردی کدام است.
 • ازتجهیزات حفاظت فردی در چه شرایطی بایستی استفاده کرد.
 • طرز استفاده صحیح ازتجهیزات حفاظت فردی چگونه است.
 • برای راحتی و آسایش در هنگام استفاده، چگونه میبایست اقدام به تنظیم قسمت های مختلف تجهیزات حفاظت فردی نمود.
 • علائم خرابی، کهنگی و فرسودگی و عدم کارآیی تجهیزات حفاظت فردی چگونه قابل تشخیص میباشد.
 • نحوه نگهداري، بازرسي، پاكسازي، نظافت،آنبارداری وعمرمفید تجهيزات حفاظت فردي چگونه است.

 

تجهیزات حفاظت دستگاه تنفسی مانند ماسک های تصفیه کننده هوا و ماسک های هوارسان

 

آموزش، استفاده ، بازرسی و نگهداری  

 

آموزش استفاده صحیح ازتجهیزات حفاظت فردی جزء برنامه اصلی واحد IMS کارخانه بوده و  میبایست بطور منظم برگزار گردد.

 

افرادی که دوره آموزشی استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی رابرگزار مینمایند میبایست مورد تائید واحد IMS کارخانه بوده و صلاحیتآنجامآن راداشته باشند.

 

مهمترین رئوس برنامه آموزش استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی عبارتند از

 

کلیه تجهیزات حفاظت فردی میبایست بطور منظم تمیزکاری و بازرسی شود.

 

کلیه تجهیزات حفاظت فردی میبایست در محل مناسب نگهداری شده و به تعداد کافی موجود باشد تا در صورت نیازمورد استفاده قرار گیرد.

 

استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی ناقص و معیوب اکیداً ممنوع بوده و افراد میبایست پس ازارائه وسیله معیوب نسبت به دریافت وسیله حفاظتی نو اقدام نماید. 

 

 

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با بیش از ده سال تجربه و تخصص درحوزه اطلاع رسانی بروزترین اطلاعات درخصوص اخذ انواع گواهینامه های بین المللی ISO و CE و HSE-MS و IMS و IRIS و MIS و 5S و EFQM و..... درخدمت متقاضیان محترم میباشد.

 

با مادرارتباط باشید