دوره آموزشی ایزو

دوره آموزشی ایزو

دوره آموزشی ایزو دوره های مختلفی دارد و شامل دوره های مختلف و متعددی می شود. افراد بنابر دلایل مختلف اقدام به آموزش ایزو می کنند که این آموزشها شامل دوره های مختلف و متعددی می شود، دوره های مکاتبه ای ایزو ، دوره های خصوصی ایزو و دوره های سازمانی ایزو .

دوره آموزشی ایزو از دوره هایی هست که متقاضیان زیادی دارد و بسیاری از شرکتهای متقاضی جهت اطلاع و بهره گیری از استانداردهای مورد درخواست خود به دنبال آموزش ایزو می روند و دوره های لازم را جهت ایزو می گذرانند و همچنین جهت رزومه و مطرح کردن خود می خواهن که دوره های مختلفی را بگذرانند و مدرک دریافت کنند تا رزومه بهتری در برابر رقبا داشته باشند و مشتریان را جذب کنند.

دوره های آموزشی ایزو شامل دوره مقدماتی ایزو ، دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی انواع گواهی ایزو و سیستمهای مدیریتی بخصوص:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای انواع گواهی ایزو و سیستمهای مدیریتی بخصوص:

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001

دوره ممیزی داخلی انواع گواهی ایزو و سیستمهای مدیریتی بخصوص:

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

افراد باید به ترتیب در این کلاسها شرکت کرده و این کلاسها را بگذرانند یعنی دوره مبانی انواع ایزو پیش نیاز دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم می باشد. دوره ممیزی داخلی پیش نیازش دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستمها هست. دوره مقدماتی ایزو اولین دوره ای هست که شرکتها باید بگذرانند تا بتوانند دیگر دوره ها را بگذرانند.

دوره های آموزشی ایزو شامل دوره آموزشی انواع سیستمهای مدیریتی می شود. به عنوان مثال چنانچه بخواهیم از پر کاربردی ترین و پر متقاضی ترین دوره های آموزشی انواع ایزو نام ببریم و اشاره کنیم:

دوره آموزشی ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10001

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10001

دوره ممیزی داخلی ایزو10001

دوره آموزشی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10002

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10002

دوره ممیزی داخلی ایزو10002

دوره آموزشی ایزو 10003 سیستم مدیریت کیفیت، حل اختلاف مشتریان

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10003

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10003

دوره ممیزی داخلی ایزو10003

دوره آموزشی ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 10004

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو10004

دوره ممیزی داخلی ایزو10004

این چهار دوره در کل و در اصطلاح سیستمهای مشتری مداری هستند و می توان گفت این دوره ها، دوره های آموزشی سیستمهای مشتری مداری می باشند.

دوره آموزشی ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 22000

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو22000

دوره ممیزی داخلی ایزو22000

دوره آموزشی HACCP سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی HACCP

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای HACCP

دوره ممیزی داخلی HACCP

دوره آموزشی HACCP سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی HACCP

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای HACCP

دوره ممیزی داخلی HACCP

دوره آموزشی ایزو 29993 سیستم مدیریت خدمات یادگیری خارج از آموزشهای رسمی – الزامات خدمات

شامل:

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 29993

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای ایزو29993

دوره ممیزی داخلی ایزو29993

و بسیاری دوره های دیگر که انواع سیستمهای مدیریتی متقاضیان خود را دارد که همگی باید این سه دوره مبانی و پیشرفته و ممیزی را طی کنند.

دوره های آموزشی ایزو به صورت مکاتبه ای ، حضوری ، خصوصی و سازمانی برگزار می گردد.

مرکز مشاوره سیستم کاران به عنوان یکی از بزرگترین و اولین مراکز مشاوره ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، برگزار کننده تمامی دوره های آموزشی ایزو به صورت مکاتبه ای ، حضوری ، خصوصی و سازمانی می باشد و تمامی سیستمهای مدیریتی مطابق نیاز شما توسط مرکز سیستم کاران آموزش داده خواهد شد.

با ما در تماس باشید.

 

 

   خرید گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید