ایمنی عمومی ویژه کارگران

 دوره ایمنی عمومی

 دوره ایمنی عمومی 8 ساعت هست بدلیل بالا بودن حجم متقاضیان دوره ایمنی عمومی توسط شرکتهای متقاضی اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی اداره کار، مرکز تحقیقات آموزش فوق الذکر رابه مراکز تحقیقات ، کلاسهای ایمنی عمومی رابرگزار مینماید. چنانچه شرکتهای متقاضی تمایل داشته باشند، مرکز سیستم کاران میتواند طوری هماهنگی نمایدکه بجای تشکیل کلاس درمحل آموزشگاه و دردسرهای اعزام افراد مندرج درلیست بیمه ، مدرس مربوطه درمحل کار متقاضی حاضر و اقدام به برگزاری دوره ایمنی عمومی و بهداشت کار نموده و پس ازآزمون مدرک ایمنی عمومی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تهیه شود. متقاضیان مدرک دوره ایمنی عمومی کارگری معمولا دراینترنت و گوگل با نمادین زیر اطلاعات خودرا پیدا میکنند.

دوره آموزش ایمنی عمومی کارگری

دوره آموزش ایمنی عمومی کارگری و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران

دوره آموزش ایمنی عمومی اداره کار

دوره آموزش ایمنی عمومی ویزه کارگران

مدرک آموزشی ایمنی عمومی

نحوه اخذ مدرک آموزشی ایمنی عمومی

مراحل اخذ گواهینامه آموزشی ایمنی عمومی

مراحل دریافت گواهی نامه آموزشی ایمنی عمومی

مراحل دریافت مدرک ایمنی اداره کار

آموزش ایمنی عمومی اداره کار

آموزش ایمنی عمومی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

لیست آموزشگاه های مجاز ایمنی عمومی اداره کار

لیست آموزشگاه های معتبر و مورد تایید اداره کار

مراجع آموزشی معتبر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

مراجع معتبر آموزشی اداره کار

مراکز معتبر آموزشی برای دوره ایمنی عمومی

نحوه ثبت نام در سامانه اداره کار

نحوه ثبت نام دوره آموزشی ایمنی عمومی اداره کار

نحوه ثبت نام در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش ایمنی عمومی

ایمنی عمومی درکارگاه

و خیلی عبارات دیگر

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درحوزه مشاوره ، آموزش و اطلاع رسانی ، آمادگی داردتا پاسخگوی سئوالات و ابهامات درخواستی متقاضیان دوره ایمنی عمومی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران باشند.

نکته مهم: مدرک دوره ایمنی عمومی حتما حتما بایستی توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی ، بهداشت کار صادر گردد و گواهینامه هاو مدارکی صادره توسط سایر مراجع هرچند معتبر باشند، مورد قبول اداره کار نخواهد بود.

دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران
بامادرارتباط باشید...