رتبه پیمانکاری ( حوزه فعالیت )

رتبه پیمانکاری ( حوزه فعالیت )

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیتش مورد استفاده سازمانهایی میباشدکه درزمینه ساختمان، آب ، راه و ترابری ، تاسیسات و تجهیزات ، نفت و گاز ، ارتباطات ، صنعت و معدن ، نیرو ، کاوشهای زمینی و مرمت آثار باستانی فعالیت دارند.رتبه پیمانکاری مورد استفاده سازمانهایی میباشدکه حوزه فعالیتشان درزمینه های زیر باشد:

رتبه پیمانکاری یکی ازحوزه های فعالیتش ساختمان میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته ساختمان براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکار مرتبط باساخت ساختمانها و ابنیه اعم ازچوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آنها میباشد زیر رشته ها شامل: ابنیه ، ابنیه سنگین بتنی ، ابنیه سنگین فلزی ، ساختمان و ابنیه ( چوبی ، آجری ، سنگی )

رتبه پیمانکاری یکی ازحوزه فعالیتهای دیگرش آب میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته آب براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط بابندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، کانالهای انتقال آب شبکه آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی ( سیویل ) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن میباشد. زیر رشته ها شامل: آبرسانی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان ، اسکله و بندرسازی ، بندها ، تاسیسات شهری ، تجهیزات هیدرومکانیکی سدها ، تزریق سیمان ، شمع کوبی، شمع ریزی و کارهای خاص فونداسیون ، تونل آب، سازه های دریایی و ساحلی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، سدسازی و تاسیسات مربوط بدان ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی ، شبکه های آب و فاضلاب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، عملیات ساختمانی ( سویل ) تصفیه خانه های آب و فاضلاب کارهای آبیاری و زهکشی ، لایروبی ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، مخازن آب ، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی میشود.

رتبه پیمانکاری یکی دیگراز حوزه فعالیتش راه و ترابری میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته راه و ترابری براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط باساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها ، آزادراه ها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوای پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راههای زمینی و سیستم های حمل و نقل ( تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظیرآنها میباشد. زیر رشته های رشته راه و ترابری بدین شرح میباشد: آزاد راهها ، احداث تونل ، انجام عملیات آسفالتی همراه باجدول و آبروهای مربوط ، باند فرودگاه ، بزرگراه ، تسهیلات سر چاهی ، تعمیرات کارهای دریایی نفت ، تونلها ، خدمات بازرسی زیر آب جهت تعمیرات کارهای دریایی نفت ، راههای ریلی ، راهداری و عملیات آسفالتی ، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل ( تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ) ، روسازی راه آهن و راه آهن زیرزمینی ، روکش پلهای فلزی سواره رو ، ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، عملیات ویژه فنی زیر آب ، فرودگاهها ، کارهای عمومی راهسازی ، نصب علائم و تجهیزات راهها ، پلها

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش درحوزه صنعت و معدن میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته صنعت و معدن براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط باتاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک،چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید درصنایع نفت و گاز، پتروشیمی ،شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورد ه های فلزی )،کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقال مواد درکارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایرآن میباشد. زیر رشته های صنعت ومعدن نیز شامل: اتوماسیون صنعتی ، احداث مخازن کوچک و ساختمانهای فلزی ، استخراج ، انبارهای نفتی و مخازن بالای 300 هزار شبکه ای نفت ، بهینه سازی مصرف انرژی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی ، تاسیسات و تجهیزات پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی ، تبدیل مواد خام و تولیددر صنایع نفت و گاز ، تجهیزات ، تجهیزات و تاسیسات سردخانه ها و کشتارگاهها ، تلمبه خانه های نفت و کمپرسور گاز ، تهیه و نصب یانصب انواع تاسیسات و ماشین آلات و کارخانجات صنعتی و نگهداری ، تولید وسایل آزمایشگاهی ، خطوط انتقال مواددر کارخانجات ، دارویی ، ذخیره ، سلولزی ، شیمیایی ، صنایع ، صنایع سنگین ، صنایع فلزی ( آهن و فولاد ، فلزی غیر آهنی و فرآورده های فلزی ) ، صنعت حمل و نقل ، فرآوری ، مخازن وانبار های نفتی تا 300 هزار بشکه و مخازن گاز ، معدنی ، نساجی میشود.
رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش درحوزه نیرو میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته نیرو براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط باتولید، توزیع و انتقال نیرو اعم ازنیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و نظایرآن میباشد. زیر رشته ها شامل : ابزار دقیق ، تجهیزات و تاسیسات نیروگاهها ( اعم ازآبی ، حرارتی ، گازی ، اتمی و غیره ) ، توزیع و انتقال نیرو ، توزیع و انتقال نیرو اعم ازنیروگاهها ، تولید ، خطوط فشار قوی انتقال نیرو ، خطوط و پست های فشار قوی انتقال نیرو ، سیستم های کنترل برق ، شبکه های برق و تاسیسات برقی ، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص.

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش درزمینه تاسیسات و تجهیزات میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته تاسیسات و تجهیزات براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط باخطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،وسایل انتقال(آسانسورو پله برقی و...) ، سیستم های خبرکننده و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه ، سیستم های ارتباطی ، شبکه های رایانه ای ساختمان ، ماسه پاشی (سندپلاست) ، حفاظت کاتودی ، پوشش (لاینینگ) ، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن میباشد. زیر رشته های حوزه تاسیسات و تجهیزات شامل: احداث خطوط لوله نفت و گاز و آب دریایی ، ایستگاه های پمپاژ، تاسیسات آشپزخانه و میزهای آزمایشگاهی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ، تاسیسات و تجهیزات ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب و گاز و برق و فاضلاب ) و انتقال زباله ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه ، تجهیزات هیدرومکانیکی سدها ، تهیه و نصب و نگهداری انواع تاسیسات و تجهیزات برقی و الکترونیکی خاص ، حفاظت کاتودی ، خطوط انتقال ( آب ، نفت و گاز ) ، خطوط لوله نفت و گاز و آب درخشکی ، رنگ آمیزی سند پلاست و حفاظت کاتودیک ، سیستمهای ارتباطی ، سیستم های خبر کننده و هشدار دهنده ، سیستم سرد کننده ساختمان ، شبکه های رایانه ای ساختمان ، شبکه های گازرسانی ، ماسه پاشی (سند پلاست ) ، وسایل انتقال ( آسانسور و پله برقی و ...) ، پوشش ( لاینینگ) میشود.

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش شامل کاووشهای زمینی : موضوع فعالیت مرتبط بارشته براساس اساسنامه : دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط بااکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری ازموادغیرزنده موجود درپوسته زمین (درخشکی و آب)، کاو شهای غیرمستقیم روی خشکی ، حفاریهای آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری دربستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری ازمواد بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستم های ثابت انتقال مواد دردریا و ایستگاه هایش شامل آب، فاضلاب، هیدورکربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری ازمعادن روباز (درخشکی) و آماده سازی و ساخت وبهره برداری ازمعادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایرآن. زیر رشته ها: آماده سازی و ساخت و بهره برداری ازمعادن روباز ( در خشکی ) ، آماده سازی و ساخت و بهره برداری ازمعادن زیرزمینی ( درخشکی ) ، آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن ، اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری ازمواد بستر دریا ( بجز هیدروکربورها ) ، حفاری ، حفاری دربستر و ژئوتکنیک ، حفاری های آبی

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش ارتباطات میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته ارتباطات براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط بامخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکه های ماهواره و نظایرآن میباشد. زیر رشته های رشته ارتباطات شامل انواع شبکه های پستی ، بی سیم ، تصویری و داده ای ، تلویزیون ، رادیو ، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ، شبکه های انتقال سیمی ، شبکه های ماهواره ، مخابرات صوتی ، نصب شبکه کامل مخابراتی ،نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات تامین نیرو بجهت شبکه های مخابراتی ، نصب و راه اندازی سیستم های راه دور مخابرات نصب و راه اندازی مرکز سوییچینگ مخابراتی.
رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش کشاورزی میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته کشاورزی براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری درزمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آب خیزداری وآب خوان داری ، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری ازفضای سبز، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری،زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن میباشد. زیر رشته ها نیز شامل: آبخیزداری و آبخوان داری ، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر ماهی ،عملیات زراعی ، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ، بهسازی و اصلاح اراضی ، جنگل کاری و درخت کاری ، شیلات و آبزیان ، عملیات به زراعی ، کارهای کشاورزی و فضای سبز ، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ، کارهای دامپروری شامل ( مرغ داری ، گاو داری ، زنبور داری ، گوسفند داری ) ، کارهای دامپزشکی

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش نفت و گاز میباشدکه زیر رشته های حوزه نفت و گاز شامل تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز خطوط انتقال نفت و گاز سازه های دریایی نفت و گاز فراوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب مخازن ذخیره نفتی پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی میباشد.

رتبه پیمانکاری حوزه فعالیت دیگرش مرمت آثار باستانی میباشدکه موضوع فعالیت مرتبط بارشته براساس اساسنامه دربرگیرنده امور پیمانکاری درزمینه مرمت آثار باستانی میباشد. زیر رشته ها نیز شامل: مرمت آثار باستانی ، مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و مذهبی
مرکز مشاوره سیستم کاران آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی به متقاضیان محترم درزمینه رتبه پیمانکاری و گواهینامه های مرتبط میباشد.