چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت درمناقصات 

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت درمناقصات

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات، گواهینامه HSE بابت افراد و جهت شرکت مورد تقاضاست و همچنین بایستی دقت داشت HSE اداره کار بااین گواهینامه HSE متفاوتست و HSEاداره کارتوسط اداره کار صادرمیشود وگواهینامه HSE توسط مراجع صادرکننده ایزو .گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه مورد نیاز شرکتها جهت حضور درون مناقصات میباشد. فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند یک سازمان درون مناقصه شرکتهابه احتمال قوی تقاضای گواهی HSE میگردد و سازمانها اغلب درباره HSE اطلاعی ندارند. بعنوان مشتری شما بایدمطمئن باشیدکه پیمانکار دارای ساختارهای سازمانی و تنظیماتیست تااطمینان حاصل کندکه درواقع چکاری انجام خواهد داد، یعنی یک ساختار مدیریتی و سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای . مدرک معتبر HSE بعداز دریافت نسخه گواهی ، الزاما اطمینان حاصل کنید کاملا معتبر هست. ممکنست صدورگواهینامهمعتبر نباشد و تاریخ انقضای گواهینامه بدقت رویت شود.گرفتن گواهینامه بخودی خود فرایندیست، اما حفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود، تلاش خود رامنباب صدور گواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطر دستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفت های فرآیند اعلام شده مهمست.

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت درون مناقصات بابت پیمانکارانیکه مایلند حضو ریایند، آشناست. درواقع اکثر کارفرمایان بدین سمت روی آوردند پیمانکاران فرعی بایستی دارای گواهینامه HSE باشند. تازمانیکه فرهنگ کیفیت HSE درجامعه نهادینه نشود وضع چنین قوانین و الزاماتی منباب پیمانکاران فرعی فایده ندارد. حدود 95 درصد پیمانکاران متقاضی صدور گواهینامه HSE معتبر نمیدانندکه HSE واقعی چیست بلکه تمایلی ندارند باکلیات HSE حتی آشناشوند. البته چنین موضوع تفکرکارفرماهارا دربرمیگرد. چون کارفرما بدون لحاظ کردن هزینه های رعایت HSE به پیمانکاران فشار میاورندکه چنین گواهینامه های HSE و یا سیستم مدیریت یکپارچه IMS و یا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و سایر ایزو ها راداشته باشند. تجربه نشان داده معمولاً هزینه اجرای واقعی HSE درون یک مجموعه هزینه بسیار بالایی دارد. HSE،عدم داشتن دانش لازم جهت پیاده سازی و اجرا، شرایط دریافت HSE فراهم نخواهدشد و موسسات نمیتوانندبهدف نهایی و خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی رااجرایی کنند،بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خود و بتوانندگواهینامه HSE معتبربین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذگواهینامه HSE ، علاقه نشان میدهند و ازخدمات مشاور ، پیاده سازی و اجرا بهره نمیبرند. بنحوی خواهان مشاور HSE و پیاده سازی و هچنین اجرا، نیستند.

مراحل اخذ، شرایط دریافت مدرک HSE هزینه گرفتن گواهی نامه ،قیمت گواهینامه ، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی و فرامنطقه ای، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند. حداقل شرایط لازم منباب ایجاد یک سیستم ایمنی باکیفیت،محیطی،غذایی، ایمنی، شغلی مستند ایجاد کرده و گواهی پیروی استانداردها اکنون معیارهای بین المللی ارزیابی تبدیل شده. اعتبار و توانایی شرکت مطابق مداوم استانداردهای کیفیتی بابت رضایت مشتری میباشد.

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت درمناقصات درواقع سازمانیکه موفق بطراحی ، مستندسازی ، استقرار و اخذگواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001 وگواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 گردد ، همان سیستم مدیریت HSE راپیاده سازی کرده. درواقع سیستم مدیریت HSE بنوعی ازترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001حاصل شده. HSE مراجع صدورش بدو دسته تقسیم میشوند یا IAF هستند ویاغیر IAF.البته درون مناقصات ، صادرات چنانچه کارفرما مناقصه گذار درمواقع نادر متقاضی گواهینامه IAF هستند و البته تنها مرجع IAF داخل ایران مركز ملي تاييد صلاحيت ايران NACI میباشد ودیگرکشورها هرکدام مراجع AB تحت اعتبار IAF مختص خودشان دارند و میتوانند ازطریق کشورهای دیگر گواهی ایزو خود بگیرند. چنانچه تنها بیان کننده گواهی HSE میخواهند و نگویند ازچه مرجعی سازمان میتواند ازنوع غیر IAF گواهی نامه HSE استفاده کند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و توانا بصورت تمام وقت پاسخگوی متقاضیان میباشد و ضمن شناخت مراجع معتبر و نحوه استعلام و شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو و HSE جهت شرکت داخل مناقصات درون ایران آماده خدمت رسانی بشما مشتریان عزیز میباشد.