روند درخواست HSEPLAN

روند درخواست HSE-PLAN ( روند درخواست طرح اچ اس ایی )

 

روند درخواست HSE-PLAN ( روند درخواست طرح اچ اس ایی ) مستلزم طی کردن مراحل و گامهای زیر میباشد.

گام اول :

راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستنداما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان درخواست تدوین HSEPLAN ، تماس تلفنی بامرکز سیستم کاران برقرارکرده و ازراهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردند.

روند درخواست طرح HSE یا HSE plan باروند درخواست گواهینامه های ایزو ISO و گواهینامه HSE کمی متفاوت است زیرا HSEPLAN گواهینامه نیست بلکه طرحی میباشدکه براساس مدل HSEMS تدوین میشود. طرح HSE درواقع برنامه ریزی و استراتژی سازمان برای اجرای سیستم مدیریت HSE یا سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درمدت زمان اجرای پروژه یاقرارداد پیمانکار است. HSE PLAN نوعی تعهد پیمانکاربه کارفرما درقبال اجرای سیستم مدیریت HSE یاسیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است.

گام دوم :

دراین مرحله باتوجه به راهنماییهای انجام شده درخصوص مدارک و اطلاعات لازم برای تدوین طرح اچ اس ایی ، هزینه اعلام شده برای تدوین HSE-PLAN, و حداقل زمان دریافت اچ اس ایی پلن ، تصمیم گیری ازسوی سازمان درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران انجام میشود. ازآنجاکه نظرات مشتریان درجهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد ، حداکثر 24 ساعت بعدازبرقراری اولین تماس ، ازسوی واحد CRM سیستم کاران باسازمان متقاضی تماس حاصل شده و چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد. شایان ذکر است درهر زمان ازپروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مراحل و نحوه اخذ HSEPLAN امکان ملاقات حضوری باکارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران ویابرگزاری جلسه درمحل شرکت شما و همچنین امکان تماس مجدد بصورت کاملا رایگان فراهم میباشد.

گام چهارم :

بعداز تصیمیم نهایی برای همکاری بامرکز سیستم کاران و تهیه HSE PLAN توسط مرکز سیستم کاران ، قرارداد یافاکتور براساس هزینه توافق شده تنظیم شده و برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی باتوافق طرفین صورت میگیرد.

گام پنجم :

بعداز تنظیم قرارداد یافاکتور هماهنگیهای لازمه برای حضور کارشناس مجموعه سیستم کاران درمحل سازمان متقاضی یابالعکس صورت میپذیرد. حداقل زمان لازم برای تدوین HSE-PLAN توسط کارشناسان HSE مجموعه سیستم کاران یک هفته میباشد. پس ازآماده شدن طرح HSE هماهنگی لازم جهت ارسال طرح HSE انجام میپذیرد.

 

برای دانلود رایگان HSEPLAN متناسب با زمینه فعالیت خود مراجعه کنید به: systemkaran@

بامادرارتباط باشید...