سامانه صلاحیت پیمانکاری

سامانه صلاحیت پیمانکاری

اخذ رتبه ، گرید ، صلاحیت پیمانکاری ، صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، پیمانکاران از مراجع قانونی سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) یا مراجع اداره کار وزارت کار اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی امرزوه از بزرگترین دغدغه های فکری پیمانکاران فعال در حوزه های مختلف کاری می باشد.

گرفتن گواهینامه های ملی و بین المللی ایزو نیز هم با همین منوال توسط اکثر پیمانکاران دنبال میگردد. یکی از این انواع مدارک و گواهی مورد نیاز پیمانکاران گواهینامه صلاحیت پیمانکاری است.

اصولا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط مراکز و مراجع مختلف صادر میگردد. اما از تمام مراجع صادر کننده گواهی صلاحیت پیمانکاری در ایران فعلا فقط دو تا نهاد رسمی و قانونی موجود است. پیمانکاران محترم با توجه به تعریف زمینه فعالیت خود در اساسنامه شرکت مطبوع می توانند یک و یا حتی هر دو نهاد قانونی و دولتی را برای دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری خود انتخاب کنند.

مراجع صادر کننده گواهی صلاحیت پیمانکاری

مراکز صادر کننده گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری شامل دو مرکز زیر می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور ( ساجات )

اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی

حال به بررسی شرح گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری صادره توسط دو نماد موفق می پردازیم.

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ساجات

سازمان برنامه بودجه و کشور یا همان ساجات برای سه دسته از شرکتها گواهینامه صلاحیت صادر می کند.

شرکتهای مشاور

شرکتهای فعال در حوزه انفورماتیک و IT

شرکتهای پیمانکاری

اگر شرکت شما در حوزهای فوق و مخصوصا در حوزه پیمانکاری فعالیت می کند و زمینه تخصصی فعالیت شما غیر از رشته های خدماتی می باشد ، یعنی در حوزه فنی و مهندسی فعالیت می کند بایستی از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری نمایید.

گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی اداره کار

چنانچه شرکت بعنوان پیمانکار در حوزه های خدماتی مانند حمل و نقل ، تهیه و طبخ غذا ، خدمات عمومی ، تامین نیروی انسانی ، خدمات نظافتی ، تهیه و نگهداری ، امور تاسیساتی و... فعالیت می کند ، بایستی از طریق اداره کار استان محل فعالیت خود جهت دریافت گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی اقدام بفرمایید. مدرک صلاحیت شرکتهای خدماتی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی یک گواهی نامه کاملا جدا از سایر مدارک مانند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادره توسط ساجات میباشد.

معمولا پیمانکاران محترم دو مدرک صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه را با صلاحیت شرکتهای خدماتی اداره کار اشتباها در نظر می گیرند. بنابراین توجه بفرمایید قبل از درخواست گواهینامه مورد نیاز ابتدا نوع و نام دقیق گواهینامه درخواست شده توسط کارفرما ، بمنظور شرکت در مناقصه را پرسیده و سپس اقدام کنید. ممکنه با اشتباه گرفتن دو گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و صلاحیت پیمانکاری علاوه بر صرف هزینه های سنگین دچار از دست دادن زمان هم شوید و پس از اینکه متوجه شدید گواهینامه ما خود همان گواهینامه مدنظر کارفرما نبوده دیگر وقت برای گرفتن گواهی نامه مدنظر کارفرما نداشته باشید.

مرکز سیستم کاران اولین و بزرگترین مرکز فعال در حوزه ارائه مشاوره و راهنمایی جهت دریافت گواهینامه های ملی و بین المللی برای شرکتهای فعال در حوزه های پیمانکاری و غیر پیمانکاری مفتخر است گامهای بلندی در جهت آگاه سازی متقاضیان محترم برداشته و باعث کاهش هزینه و زمان خیلی از پیمانکاران و متقاضی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ساجات یا گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی اداره کار شود. لازم به ذکر است یک شرکت پیمانکاری با توجه به موضوع فعالیت خود می تواند و اختیار دارد که هر دو مدرک صلاحیت پیمانکاری و مدرک صلاحیت شرکتهای خدماتی را همزمان دریافت کند. بشرط اینکه دقیقا عنوان فعالیت های موجود در متن گواهینامه ها و همچنین در سایتهای مربوطه را در موضوع فعالیت اساسنامه خود داشته باشد.

سامانه صلاحیت پیمانکاری

سایت صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بشرح زیر است.

www.sajat.mporg.ir

سایت صلاحیت شرکتهای خدماتی اداره کار به شرح زیر است.

www.mcls.gov.ir

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.