در این بخش نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS قابل مشاهده است.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، فعال در زمینه طراحی، مستندسازی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی ، با ایجاد تفکر فرایند گرا ، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود ، رضایت مندی کارفرمایان ، بهبود عملكرد زیست محیطی ، ايمني ، بهداشت حرفه ایی و سلامت كاركنان برداشته است ، بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) درسطح مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نموده و خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند:

v                        رعایت استاندارد های ملی و بین المللی .

v                        حفظ و ارتقاء کیفیت عملیات های اجرایی با توجه به نیاز ها و خواسته های کارفرمایان.

v                        توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای سازمانی.

v                        آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها و فعالیت های مرکز و ارتقاء کار گروهی.

v                        ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری .

v                        کاهش و پیشگیری ازآلودگی های زیست محیطی و اجرای عملیات های دوستدار محیط زیست.

v                        کاهش مداوم حوادث ، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمر سیستم .

v                        اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت در سطح سازمان .

به منظور دستیابی اصول بالا ، این مرکز سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبودمستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند . همچنین مرکز در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی ، ایمنی و بهداشت و محیط زیست در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش فرایندها ، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف کیفی ، ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی تعریف شده را بررسی می کند .

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران مرکز انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.

                                                                                                          مدیر عامل

                                                                                                                 مجید کریمی

لینک دانلود رایگان فایل نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS