نمونه چارت سازمانی

چارت سازمانی یا ساختار سازمانی در واقع مبین ساختار و تشکیلات یک سازمان است. نکته خیلی مهمی که باید در طراحی چارت سازمانی در نظر گرفت این است چارت سازمانی نباید بر اساس واحدهای موجود در سازمان باشد. بلکه باید بر اساس فرایندهای شناسایی شده در آن سازمان است. البته علاوه بر فرایندهای موجود در سازمان یک سری فرایندهایی که در هر سازمانی بایستی باشد بایستی در نظر گرفت. مانند فرایند آموزش یا فرایند کنترل کیفیت محصول یا خدمات و یا ...

همچنین بهتر است در رسم چارت سازمانی از نرم افزار visio که یکی از نرم افزار های بسته آفیس است استفاده کرد.

در لینک زیر یک نمونه چارت سازمانی ارائه شده است.

لینک دانلود نمونه چارت سازمانی

با ما در ارتباط باشید . . .