لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو ازعناوینی میباشدکه سازمانها و نهادها و شرکتهای متقاضی ایزو باآن درون گوگل جستجو میکنند. لیست شرکتهای صادر کننده ایزو دراولین گام اخذ گواهی ایزو مورد سوال شرکتهایی هستندکه میخواهد گواهی ایزو بگیرد. درحقیقت شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو همان مراجع صادر کننده ایزو و نمایندگان ثبت و صدور ایزو هستند. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB میگویندکه خوداین CB تحت اعتبار AB مدیریت شده و اعتبار میگیرد و درراس مجموعه IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان میباشد و دارای بالاترین سطح اعتبار و گواهی نامه اینچنینی دارای بالاترین سطح اعتبار هستندکه میتوان بوسیله اش صادرات کرد و جهت صادرات جهانی بدلیل اعتبار بین المللی تنها میتوان ازاین نوع گواهینامه ایزو بهره برده و استفاده کرد. هرکشور AB هایی داردکه زیر نظر IAF فعالیت میکنند و تنها AB عضو IAF ، NACI میباشدکه باعنوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطرح هست و ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره رامیتوان ازاین دست نام بردکه تمام مراجع ازلحاظ قیمت باهم متفاوت بوده و دارای نوسان هستند و گاهی بسیار بالاست.

لیست شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو یک دسته نیزهستند غیر IAF ، واین دسته CB و همینطور AB ساختگی ایرانیها هستند و دارای اعتبار IAF نیستند و نهادی باعنوان IAF برآنها نظارت نمیکند و بدین مراجع و نهادها و سازمانها و شرکتها، غیر IAF میگویند و تعدادشان بالاست وبه نسبت IAF تعداد بیشتری مراجع صادر کننده ایزو هستندکه دارای اعتبار غیر IAF هستند و روزانه برتعدادشان افزوده میشود و باعث شده برندهای زیادی بوجود بیایندکه دارای سطح اعتبار یکسان هستند و امااز نظر قیمت، قیمتهایشان متغیرست. گاهی قیمتها بسیار بالا و نجومی هست واین دلیل دندانگردی سازمان هست والا تماما دارای یک سطح اعتبار هستند و قیمت بالا نشانه اعتبار نیست.

لیست شرکتهای صادر کننده استاندارد ایزو بعدازاینکه هدف شرکت متقاضی مشخص شد تعیین میگردد بدین معناکه ابتدا بایستی مشخص شود گواهینامه ایزو باچه نیت و هدف و قصدی میخواهد اخذ گردد. صادرات ، تبلیغات ، مناقصات ، رقابت ، چشم و همچشمی ، جلب و جذب مشتری و هرقصد دیگر. بابت صادرات گفته شدباید تنهااز نوع IAF استفاده کرد و همچنین درباره مناقصات بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار ممکنه درمواقع نادر نوع IAF نیاز باشد و بابت دیگر منظورها تیپ غیر IAF کفایت میکند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو دراصل یک عبارتست و شرکتهای متقاضی بااین عبارت بدنبال مراجع صادر کننده ایزو میگردند و بایکسری مراکز مشاوره برمیخورندکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره مورد تایید سازمان ملی استاندارد ، مراجع صادر کننده ایزو IAF و غیر IAF رامیشناسد و نحوه رجیستری ایندو مرجع رابه متقاضیان عزیز آموزش میدهدتا دردام شرکتهایی نیفتندکه گواهی ایزو تقلبی فتوشاپی صادر میکنندکه تعدادشان کم نیست و بدلیل عدم نظارت یک مرکز معتبر دولتی متاسفانه برتعدادشان افزوده میشودپس توصیه میشود قبل ازهر اقدامی شرکتها ازنحوه استعلام و اعتبار گواهی مرجع مد نظرشان مطمئن شوند.
لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.