لیست گواهینامه های ایزو

لیست گواهینامه های ایزو

لیست گواهینامه های ایزو بسیار زیادند و تعداد زیادی از این گواهی نامه های ایزو وجود دارند که درون سازمان جهانی استاندارد ایزو تهیه و تدوین گردیده است. ایزو در واقعیت امر الزامات و استانداردهای مورد نیاز سازمانهاست که درون سازمان جهانی ISO تهیه شده است. سازمان جهانی ایزو درون ژنو سوئیس واقع گردیده و استانداردها در درون این سازمان تهیه گردیده و تدوین شده اند. تمامی کشورها درون این سازمان عضو هستند و عضویت دارند. الزامات بیان شده و استانداردها زمانی که در درون سازمانی طراحی و پیاده سازی شده و استقرار پیدا می کنند، در قالب گواهی نامه ایزو به سازمانها ارائه خواهد شد. گواهینامه های ایزو با توجه به نوع فعالیت شرکتها و سازمانها بسیار متنوع و متعددند و هر نوع استانداردی یک کد و مشخصه چهار الی پنج رقمی دارد که مختص یک استاندارد و یک گواهینامه است. گواهینامه های ایزو به طور کل دو گروه می گردند: گواهینامه ایزو عمومی ، گواهینامه ایزو خصوصی .

لیست گواهینامه های ایزو تنها یک اصطلاح هست و اما چنین لیستی وجود خارجی ندارد و اصطلاحی متعارف هست که شرکتها جهت جستجو درون گوگل از آن استفاده می کنند و جهت شناخت انواع استاندارد ایزو با این اصطلاح جستجو می کنند.

گواهینامه های ایزو عمومی شامل: ایزو9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، ایزو14001 با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و ایزو45001با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی هست. همچنین استانداردهای مشتری مداری و گواهی نامه های مشتری مداری را نیز می توان درون لیست گواهی نامه های عمومی ایزو جای داد که برای تمامی شرکتها کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد. گواهی نامه ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتار سازمانی ، گواهینامه ایزو 10002 با عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 با عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و ایزو 10003 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت - حل اختلاف مشتریان .

گواهینامه های ایزو تخصصی شامل سیستم مدیریت ریسک ISO 31000 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ISO28001 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ISO10006 ، سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO29001 ، سیستم مدیریت پروژه ISO21500 ، سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ISO16949 ، سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ISO15189 ، سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ISO13485 ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 ، سیستم مدیریت انرژی ISO50001 ، سیستم مدیریت آموزش ISO100015 ، سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات ISO20000 و انواع استانداردهای ایزو دیگر میشود.

گواهینامه های ایزو بسیار متنوع هستند و متعدد و برای تمامی زمینه های کاری استاندارد و یا استانداردهای خاصی بیان گردیده است. اما که سه استاندارد ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 عمومی ترین و مهمترین استانداردهای ایزو موجود هستند و جهت تمامی مشاغل و حرفه ها با هر نوع زمینه ی فعالیت کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرند. لازم بذکرست وقتی که یک سازمان سه استاندارد ایزو9001 ISO9001 و ایزو14001 ISO14001 و ایزو45001 ISO45001 را برای سازمانش طراحی و پیاده سازی می کند اصطلاحا گفته می شود که آن سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه و یا همان IMS می باشد. در این میان ایزو9001 به عنوان اصولی ترین و عمومی ترین استاندارد و نیز مادر تمامی استانداردها محسوب می گردد و برای کلیه مشاغل و بهبود روند کیفی فرآیندهای سازمان و ایجاد یک نظم سیستماتیک درون یک سازمان بسیار ثمر بخش هست.

مراجع صادر کننده ایزو

مراجع صادر کننده ایزو مبحث دیگری هست که در حوزه لیست گواهینامه های ایزو حائز اهمیت بالایی هست و مهم می باشد. همان طوری که در بالا بیان گردید، سازمان ISO وظیفه ی تدوین استانداردها را برعهده دارد و درون سایت ایزو به آدرس WWW.ISO.ORG تنها مرجعی که من باب صدور ایزو اعتبار و قابلیت دارد، نهاد بین المللی IAF هست که یک نهاد جهانی و بین المللی هست و همه ی کشورها در درون آن نهاد اعضایی دارند که در واقعیت امر همان AB ها هستند و همین AB های اعتبار دهنده ی به ایزو ها تماما درون سایت IAF قابلیت مشاهده دارند و هر AB بابت تعداد مشخص و معینی از استانداردها می تواند مجور صدور بدهد و یک AB نمی تواند مجوز صدور کلیه ی استانداردها را صادر نماید. AB ها خودشان وظیفه صدور گواهی ایزو را عهده دار نبوده و گواهی نامه ایزو را صادر نمی کنند و این وظیفه را به عهده ی نهادی دیگر می گذارند که در واقعیت امر همان CB های مراجع صادر کننده ایزو هستند و تعداد زیادی CB نیز تحت نظر هر AB فعالیت دارند و مجوز فعالیت و صدور می گیرند. با این توضیحات بایستی چنین بیان کرد که گواهینامه های ایزو توسط مراجع صادر کننده ایزو ( CB ) هایی صادر می گردند که تحت اعتبار یک AB فعالیت می کنند و مجوز صدور ایزو دریافت می کنند که خود این AB ها تحت اعتبار یک نهاد بین المللی تحت عنوان IAF فعالیت می نمایند و اجازه ی فعالیت می گیرند. گواهی نامه ایزو صادر شده ی به این روش دارای بالاترین سطح اعتبار می باشد. اما یکسری دیگر از مراجع نیز هستند که دارای اعتبار غیر IAF هستند یعنی تحت اعتبار IAF صادر نمی شوند و CB ها و AB ها داخلی هستند و این دست AB ها ساختگی هستند و اصطلاحا آنها مراجع خصوصی هستند و اعتبار داخلی دارند و همگی آنها دارای یک سطح اعتبار هستند و بابت مقاصد مختلف سازمانها جهت دریافت و اخذ ایزو کاربرد لازم را دارند و مورد تایید می باشند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه های ایزو به این شکل تعریف می گردد:

1-     انتخاب هدف از دریافت گواهی ایزو ( اخذ و دریافت ایزو جهت شرکت درون بازارهای جهانی و یا همان صادرات ، دریافت گواهینامه ایزو من باب مطرح شدن درون بازارهای جهانی ، گرفتن و اخذ گواهی ایزو برای شرکت درون بازارهای داخلی و یا همان مناقصات، دریافت و اخذ گواهینامه ایزو جهت تبلیغات ، اخذ گواهی نامه ایزو جهت رقابت در میان رقبا ، دریافت گواهی نامه ایزو جهت پیاده سازی واقعی و گرفتن ایزو به هر منظور سری که خود سازمان می داند. )

2-     انتخاب مرجع صادر کننده ایزو ( مراجع IAF و مراجع غیر IAF ) که در بالا اختصارا به تفسیر آن پرداخته شد.

3-     مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO مطابق گواهی نامه درخواستی

4-     ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ( شناسایی انطباقها و عدم انطباقها و رفع عدم انطباقها با کمک مشاور و ممیز )

5-     ممیزی نهایی ( در مرحله ممیزی نهایی ممیز با بررسی کلی و در صورت عدم مشاهده ی عدم انطباقها اجازه ثبت و صدور ایزو را صادر می کند ).

6-     ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( در این مرحله با اخذ مجوز ممیز گواهینامه ایزو از طریق مراجع صادر کننده ایزو صادر می شود).

مرکز مشاوره سیستم کاران با وجود مشاورین خبره و آگاه و خدمات مشاوره رایگان، تمامی انواع استانداردهای ایزو را شناخته و متقاضیان را جهت اخذ ایزو متناسب نوع فعالیت سازمان راهنمایی می کند و جهت دریافت گواهی نامه های ایزو متناسب نیاز و وقت و هزینه سازمان همراه شماست.

با ما در تماس باشید

 

لیست استانداردهای ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید