مدرک HSE دانشگاهی

مدرک HSE ( دانشگاهی )

مدرک HSE دانشگاهی داشتن واینکه چگونه میتوان در رشته HSE ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد HSE اینجاراکلیک کنید) تحصیل کرد، شاید سوال بسیاری ازافرادیست رکه درآستانه ورودبه دانشگاه هستند . جهت راهنمایی علاقمندان HSEو پاسخگویی سوالات دوستان اطلاعات زیرفراهم رشده ذاست . جهت ورودبه رشته ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) فارغ التحصیلان رشته ریاضی فیزیک و فارغ التحصیلان رشته تجربی ، هردو شانس ورودبه رشته HSE رادارند امادر مقطع کارشناسی رشته ای دقیقا بانام HSEوجودندارد . مجموعه رشته مرتبط بارشته ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE )برای فارغ التحصیلان رشته تجربی رشته هایی ازقبیل مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ، مهندسی بهداشت محیط ، مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهندسی علوم زیست محیطی میباشد . فارغ التحصیلان رشته ریاضی نیزاز طریق رشته ذهای مهندسی صنایع ایمنی صنعتی ، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ، مهندسی ایمنی و حفاظت فنی ، کاردانی فنی صنایع و ایمنی صنعتی میتوانند وارد حوزه HSE شوند.

درمقطع کارشناسی ارشدبه رشته HSE بصورت تخصصی تر پرداخته میشودو رشته هایی دقیقا بانام HSE( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست )به جامعه دانشگاهی معرفی گردیده. ازجمله مهندسی شیمی بهداشت ایمنی و محیط زیست ، مهندسی ایمنی صنعتی ، ایمنی بهداشت و محیط زیست ( HSE)

لیست دانشگاههای دارای رشته HSE ( اعطاء کننده مدرک HSE ) مطابق دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال 94 بشرح زیراست .

دانشگاه سمنان ==مهندسی شیمی- بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

دانشگاه صنعت نفت == مهندسی شیمی- بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست == مهندسی شیمی- بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

موسسه غیر انتفاعی انرژی== مهندسی شیمی- بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

دانشکده سلامت ، ایمنی ،محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران          ==مهندسی ایمنی صنعتی

دانشگاه غیر انتفاعی علم وهنر یزد ==مهندسی ایمنی صنعتی

موسسه غیر انتفاعی تابناک لامرد ==مهندسی ایمنی صنعتی

موسسه غیر انتفاعی کار قزوین ==مهندسی ایمنی صنعتی

موسسه غیر انتفاعی کاسپین البرز قزوین == مهندسی ایمنی صنعتی

دانشگاه تهران == ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE)

دانشگاه آزاد رشته مدیریت HSE رازیر مجموعه رشته مدیریت محیط زیست ارائه داده و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران نیز پیشروآن میباشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتردر زمینه رشته HSEو مدرک HSEدانشگاهی بامرکز اطلاع رسانی و مشاوره سیستم کاران تماس حاصل فرمایید.

بامادرارتباط باشید...

مدرک HSE