مراحل اخذ ایزو ISO

مراحل اخذ ایزو ISO

مراحل اخذ ایزو ISO مراحل خاص و سختی نیست و باتوجه به نوع مرجع صادر کننده استاندارد ایزو مراحل و ضوابط و شرایط اخذ ایزو فرق دارد. قطعا گواهی نامه های اصیل دارای اعتبار IAF شرایط اخذ سخت تری دارند.

مراحل دریافت گواهی ایزو را به طور کلی می توان اینگونه تعریف کرد:

انتخاب هدف از اخذ گواهي نامه ايزو

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

مستند سازی و پیاده سازی ایزو

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی نهایی

صدور گواهینامه ایزو

 

انتخاب هدف از اخذ گواهینامه ایزو

شرکتهای متقاضی ایزو جهت اخذ گواهی نامه ایزو اهداف مختلفی دارند، اهداف شرکتهای متقاضی ایزو و متقاضیان اخذ ایزو را می توان این گونه طبقه بندی کرد:

دریافت گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

اخذ گواهینامه ایزو جهت مطرح شدن در بازارهای ملی و بین المللی

دریافت ایزو جهت شرکت در بازارهای جهانی ( مناقصات )

گرفتن گواهی نامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی

اخذ گواهی ایزو برای رقابت در میان رقبا

دریافت گواهینامه ایزو جهت پیاده سازی واقعی

اخذ ایزو با دیگر اهداف سری سازمانها

متقاضیان ایزو باید حتما در ابتدا هدفشان را از اخذ گواهینامه ایزو مشخص کنند.

 

ISO-14001-CERTIFICATIONISO9001-CERTIFICATION-2015 iso45001certificate

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب نوع ISO، متناسب با شرايط و ضوابط و زمینه فعالیت و وسعت و گستردگی مجموعه متقاضي از مراحل ديگر دريافت گواهينامه ایزو مي باشد. گوناگوني انواع ايزو ها بسیار زیاد هست و متناسب هر رشته کاری گواهی ایزو خاص آن تهیه و تدوین و منتشر شده است. به طور كل ايزوها در دو بخش طبقه بندی می شوند: برخي از آنها عمومي بوده و پر مصرف ميباشند و جهت تمامی مشاغل کاربرد دارند. استانداردهاي عمومي درزمينه هاي مختلف كاربرد دارند و در كليه صنايع مورد استفاده قرار ميگيرند. اما گواهي هاي تخصصي تنها درحوزه مختص به خود قابل استفاده هستند. بعنوان مثال ایزو 22000 سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي، فقط درفعاليت هاي حوزه صنايع غذايي و صنایعی که به هر نحوی با این حوزه مرتبط هستند کاربردی هست و نمي توان از آن مثلا در صنعت خودرو سازي استفاده كرد. استانداردهاي عمومي را در هر صنعت و فعاليتي ميتوان بكار برد. ایزو 14001 سيستم مديريت زيست محيطي ازاين قبيل ميباشد كه كاربرد زيادي داشته والزاماتش درجهت حفظ منابع طبيعي ومحيط زيست تعيين شده وپياده سازي آن موجب كاهش عوارض زيست محيطي ميگردد. ایزو 9001 سيستم مديريت كيفيت نيز جزء آيزو هاي پركاربرد محسوب ميشود كه دستورالعمل هايش جهت بهبود سطح كيفيت كالا ها وخدمات تعيين گشته است. ایزو 9001 مهمترین و عمومی ترین و مادر تمامی استانداردها محسوب می گردد. ایزو 45001 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی نيز از اين قبيل به شمار ميرود كه اجراي مفاد آن سبب ايجاد امنيت وسلامتي كارمندان شده و در نتيجه راندمان سازمان را ارتقاء ميدهد.

 

انتخاب مرجع صادر کننده ايزو

مراجع صادر كننده ایزو با هم متفاوتند. اين مراجع دو دسته ميباشند. دسته اول از اعتبار جهاني انجمن IAF بهره مند هستند که این مراجع IAF در حوزه پياده سازي صحيح وكامل الزامات با توجه به مستندات تاکید دارند و سختگیری خاصی روی آن صورت می گیرد که البته پیاده سازی واقعی ایزو برای شرکت متقاضی بسیار مهم هست و سبب بهره وری بالایی می شود. انجمن IAF درون سایت سازمان ايزو به عنوان تنهاترین مرکز و نهاد معتبر در حوزه صدور ایزو معرفی گردیده و غیر از IAF نهاد دیگری را به جهت ایزو دارای قابلیت نمی داند. تمامی کشورها در سازمان ایزو عضو هستند و نمایندگانی را در IAF دارند که اين نمايندگان را اصطلاحا و اختصارا AB ميگويند در معنای نهادهای اعتبار دهنده ایزو که خودشان ایزو صادر نمی کنند و این کار را بر عهده مراجع دیگر با عنوان مراجع صادر کننده ایزو یا همان CB می گذارند و این AB بایستی از قوانین IAF تبعیت کند. كار AB ها اعتبار دهي به مراكز صادر كننده ایزو ISO همان CB ميباشد و تنها AB موجود ايران NACI ناميده ميشود تعداد زیادی CB تحت نطر هر AB فعالیت می کنند. تعداد مراكز صادر كننده گواهينامه ها بسيار زياد است. برخي ازاين مراكز تحت نظارت انجمن IAF هستند. اعتبار اين نوع گواهی ایزو دارای اعتبار IAF بالاترین اعتبار هست و در سطح بین الملل مورد قبول هست. دسته ديگر مراجعي هستند كه زير نظر انجمن IAF نبوده ومدرك اعطاء شده آنها نسبت به IAF اعتبار كمتري دارد. البته اين گواهينامه ها در ايران وبرخي كشور هاي همسايه مورد قبول بوده وتنها دربعضي فعاليت ها مانند صادرات، اغلب كاربرد و اعتبار لازمه را ندارد. بنابراين شركتهايي كه فقط براي تبليغات وبرندسازي و اهداف دیگری که قبلا ذکر شد به دنبال دريافت گواهي ايزو هستند می توانند از طریق مراجعي كه زير نظر انجمنIAF نيستند اقدام نمايند.

 

پیاده سازی مستندات ایزو

مستند سازی و پیاده سازی مرحله بعدی از مراحل اخذ گواهینامه ایزو شمرده می شود. متقاضي طرحهاي اجرايي الزامات استاندارد را مبتني بر فرايند هاي مجموعه تهيه كرده و پس از آن اقدام به برپايي طرحهاي تدوين شده وكليه مستندات استاندارد مي کند. آموزش كاركنان ومديران مجموعه نیز در حوزه پیاده سازی حائز اهمیت بوده و مدیران کلیدی و کارکنان بایستی آموزش لازمه را دیده باشند.

 

ممیزی

سپس مرجع صادر كننده ايزو رابراي انجام مميزي مطلع مي نمايند. ازطرف مرجع صادر كننده ایزو كارشناسي به مجموعه فرستاده ميشود كه به آن افسر مميزي ميگويند، وبه بررسي تمهيدات انجام شده ميپردازد وچنانچه اشكال عمده اي درپياده سازي مشاهده نگردد، مدرك ايزو راصادر ميكنند اما درصورتي كه عدم تطابقي ديده شود، مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد ومتقاضي ميبايست نسبت به رفع آن اقدام نمايد. مراکز مشاوره بسیاری وجود دارند که میتوانند به موسسات کمک کرده تا نسبت به شرايط وموقعيت مجموعه دركوتاهترين زمان ممکن گواهی مورد نظر راكسب كنند. این مراکز با استفاده ازتجارب خود میتوانند براحتی مشخص کنند که برای موسسه متقاضی کدام نوع ISO مناسب میباشد. مرکز مشاوره با استفاده از متخصصین مجرب خود در تمام مراحل، مجموعه راراهنمایی کرده تا نشان ایزو برای آنها صادر گردد.

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

وقتی که تمام مراحل طی شد و ممیزی صورت گرفت و شخص ممیز سازمان را تایید کرد، در نهایت شرکت متقاضی را حائز شرایط اخذ ایزو به مرجع صادر کننده معرفی می کند و گواهینامه ایزو صادر می شود، جهت سهولت کار خود مراجع صادر کننده ایزو می توانند از صفر تا صد اخذ ايزو را به مراجع صدور ایزو بسپارند. در این روش قرار دادی با مرکز مربوطه منعقد خواهد شد و مركز صادر کننده به انجام مراحل ميپردازد.

براي اطمينان ازمیزان اصالت گواهي ایزو ، چنانچه گواهی ایزو از نوع IAF باشد می توان از طریق سایت IAF استعلام گرفت. در خصوص گواهی نامه های ایزو غیر IAF مي توان، كد يا شماره اي که در روي گواهينامه درج شده است را در سايت اصلي سازمان اعتبار دهنده، استعلام كرد تا از صحتش اطمينان حاصل نمود. گذشته از اين موارد مي توان به جنس وكيفيت كاغذ اسناد ارائه شده وامضاء وهولوگرامش نيز توجه كرد كه البته چندان قابل اعتماد نيست. روش آسان تر، مراجعه و تماس با مراکز آگاهی همچون سیستم کاران وياري خواستن ازآنها دراين خصوص ميباشد. مرکز سسیستم کاران آموزش استعلام ISO و کلیه خدمات آموزشی رابه صورت رايگان به متقاضی ارائه خواهد داد.