مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک 

مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک

مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک ؛ رتبه ی انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک یکی ازنیازهای اساسی شرکت ها و سازمانهای فعال درحوزه ی IT و ITC میباشد.

مراحل دریافت گرید رتبه انفورماتیک ازمباحث اساسی میباشدکه شرکتهای فعال درحوزه ی انفورماتیک جهت ورودبه بازارهای کاری جدید نیازبه رتبه ی انفورماتیک ( گرید انفورماتیک ) دارند رتبه ی انفورماتیک قبلا ازطریق شورای عالی انفورماتیک قابلیت صدور داشت اما جدیدا گرید انفورماتیک ازطریق سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) مدیریت و صادر میگردد. هرچندکه شرایط و قوانین اخذ رتبه ی انفورماتیک ازطریق ساجات تقریبا مشابه روال قدیم دریافت گرید انفورماتیک ازشورای عالی انفورماتیک میباشد. اما متقاضیان کسب رتبه یاهمان گرید انفورماتیک بایستی توجه کنند ازطریق ساجات اقدام نمایند.

مراحل گرفتن رتبه گرید انفورماتیک و رتبه ی IT ، رتبه ی ITC ، ( گرید IT )، ( گرید ITC ) مورد استفاده و مختص شرکتهای فعال درحوزه ی انفورماتیک بوده و چنانچه یک شرکت درحوزه های دیگری علاوه بر انفورماتیک مانند برق، آب، راه، ساختمان و... فعال هستند. قادر و مجازبه ثبت نام جهت دریافت رتبه انفورماتیک نیستند. و فقط و فقط بایستی درحوزه ی IT و ITC فعالیت کنند.
مراحل کسب رتبه IT انفورماتیک جهت شرکتهای متقاضی دارای شرایط خاص خودش هست ازجمله آن شرایط تحصیلات مدیرعامل بایستی لیسانس ترجیحا مرتبط بوده و درصورت نداشتن تحصیلات مرتبط حداکثر دیپلم امابه شرط داشتن 12 سال سابقه ی کار مرتبط درحوزه ی IT داشته باشند. همچنین چنانچه اعضای هیئت مدیره دارای مدرک کارشناسی مخصوص مرتبط بارشته های IT باشند، امتیاز بهتر و رتبه ی بهتری اخذ خواهند کرد. داشتن پرسنل امتیازآور جهت گرفتن رتبه ی انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک تاثیر زیادی دارد هرچه تعداد پرسنل شاغلِ دارای تحصیلات مرتبط با IT درشرکت متقاضی گرید انفورماتیک بیشتر باشد، امتیاز بیشتری نیز کسب خواهند کرد. البته این امتیازبابالا بودن سوابق بیمه ی کارکنان امتیازآور درشرکت متقاضی بیشتر خواهد شد. داشتن قراردادهای کاری مرتبط بامبالغ سنگین باعث افزایش امتیاز خواهد شد. همچنین چنانچه شرکت متقاضی گواهینامه ( گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک ) باشد دارای سابقه کار چندین ساله و اظهارنامه مالیاتی بادرآمد بالا و سود بالا باشد امتیاز و رتبه ی بهتری خواهد گرفت. درجریان اخذ رتبه ی انفورماتیک طی سه مرحله کارشناسی تمامی مدارک و مستندات موجود بررسی خواهد شد. دریافت رتبه ی انفورماتیک تقریبا حدود 2 الی 4 ماه زمان خواهد برد.

متقاضیان گواهینامه ی رتبه یاهمان گرید انفورماتیک معمولا درفضاهای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین زیربه دنبال اطلاعات درخصوص اخذ رتبه ی انفورماتیک هستند:

مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، آموزش اخذ رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ رتبه انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک ، اخذ گرید انفورماتیک ، گرید بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای گرید یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی گرید انفورماتیک کشور ، گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ گرید شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای گرید شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت گرید انفورماتیک ، استعلام گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت گرید انفورماتیک ، ثبت نام گرید انفورماتیک ، گرفتن گرید انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی گرید انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی گرید انفورماتیک ، نحوه ی دریافت گرید انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام گرید انفورماتیک ، روش گرفتن گرید انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، آموزش اخذ گرید انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، اخذ گرید انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک