شرایط ثبت نام گواهی ایزو 

شرایط ثبت نام گواهی ایزو

شرایط ثبت نام گواهی ایزو مختصری اطلاعات منباب اشنایی استاندارد ایزو ، تادر اختیار مدیران محترم قرار بگیرد، جهت دریافت گواهینامه ایزو هنگامیکه ازموسسات ایزو اقدام میکنید ابتدا باتوضیحی اجمالی و کلی درمورد استاندارد ایزو توسط کارشناسان مرکزمواجه میشوید، سازمان ISO یک سازمان بین المللی میباشد بانام کامل سازمان بین المللی استانداردInternational Standard Organizetion ISO گواهی ایزو راصادر میکند، علاوه برشناخت سازمان ایزو باید وظایف سازمان ایزو راهم کاملا شناخت ودرک کرد، وظیفه سازمان ایزو تهیه وتدوین قوانین درتمامی زمینه ها و جوانب مربوط بفعالیت شرکت یاسازمان بابت بهترشدن پیشرفت و یکسان سازی استانداردهای تدوین شده درسراسر جهان شناخت، دریافت و پیاده سازی بهمراه بکارگیری ایزو دریک شرکت یاسازمان میتواند مجموعه رادر مسیر رشد و تلقی قرار دهد.

شرایط ثبت نام گواهی نامه ایزو یابه نوعی اخذ گواهینامه ایزو درایران بیشتر توسط شرکتهای مشاوره و دریافت ایزو استفاده میشود، اخذ گواهی نامه ایزو ،مشتری نیازبیشتر بشناخت مراجع صدور دارد تاکارشناس مربوطه شرایط صدور رابتواند توضیح دهد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانامCertificattion Body موسسه صادر کننده گواهی ایزو نام دارد ، موسسات بسیاری درکشورمان درحال حاضرگواهی ایزو صادر میکنند ومیتوان گفت موسسات یکی ازاعضای مهم CBهستند، البته CBدرجهان زیرنظریک موسسه فعالیت میکنند یابه نوعی زیرمجموعه محسوب میشوند، یابه نوع دیگر بدین مراجع که بدانها ABگفته میشود مراجع مافوق هستندکه اعتبار دهنده CB نیزبحساب میایند، ACCREDITY BODY AB بمعنی موسسه اعتباردهندست،کشورها AB های متفاوت بانامهای متفاوتدارندکه البته تمامشان AB مجزا ومخصوص بکشور خود بوده وهیچ کشوری AB مشترک و ادغامی ندارد کشورهای دیگر درصورت تمایل بداشتن CB از AB موجود درکشوری دیگر اینکار ممکنست یعنی مثلا CB دریک کشورآسیایی زیرنظر یکی از AB های انگلستان باشد اینکار میتوانند انجام دهند، البته این AB ها خودنیز مافوق هایی دارند و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتینInternational Accreditation Froum بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی. انجمن استکه AB هارا تعیین کرده واعتباردهی میکند ومنباب هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده، لیست کامل کشورهای دارای AB را بهمراه AB درسایت مربوطه ABهای کشور رامشاهده کرد. درکشورایران NACI تنها AB تعریف شده وقابل اعتبار از سوی این انجمن است چند CB هم فقط تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند. شرایط ثبت نام گواهی نامه ایزو ، یابه زبان دیگر اخذ گواهی ایزو، همانطورکه گفته شد توسط موسسه های مشاور ایزو انجام میشود، مهمترین و حداقل ترین شرایطی که مدیر یک مجموعه باید منباب دریافت استاندارد ایزو آنرا فراهم کند.

شرایط ثبت نام گواهی ایزو و ایزو استانداردی بابت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی یک استاندارد کیفیت شناخته شده ، معیاری فراهم میکند وبا استفاده بدان میتوان یک شرکت توسط مشتریان و صنعت خود سنجید. بااین وجود تعداد زیادی استاندارد دسترس سازمان قرار دارد و بخواهد بهبود یابد و تصمیم گیری درمورد مناسب ترین استاندارد دشوار میباشد. یکی ازمحبوب ترین استانداردها ایزو 9001 ، بخاطر کمک شرکتها بطور واقعی مستند سازی و حفظ یک سیستم کارآمد میباشد. چنین استانداردی متعلق یک صنعت نیست، بسیاری شرکتها بابت ایجاد یک سیستم کیفیت منباب پاسخگویی منباب الزامات نظارتی ویا برآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند.گرچه محبوبیت، صدورگواهینامه ایزو 9001 یک کاربزرگ میباشد. امری بدیهی و نیازمند برنامه ریزی متفکر، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرا دارد. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی باشند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران همواره با کارشناسانی قوی و باتجربه آماده ارائه هرگونه خدمات درزمینه استانداردهای جهانی و بین المللی استاندارد ایزو ISO ،مجوزهای بین المللی HSE ، IMS و انواع مدرک خاص مانند CE و مشاوره بابت اخذ تمامی مجوزها مانند مجوز وزارت کار، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و رتبه و گرید و غیره مشاوره تلفنی کارشناسان مجموعه امکان ثبت کاملا رایگان است و میتوانید منباب رفع سوالات باکارشناسان مجموعه تماس بگیرید.