آنچه باید از ایزو بدانیم

آنچه باید از ایزو ISO بدانیم

استاندارد طبق تعریف موسسه بین المللی استاندار سازی ( ایزو ) ، ابزار اداره خدمات و فعالیت‌های سازمانهاست. استاندارد راهی پذیرفته شده برای‌انجام کارها بوده و هدفش نظم یافتن یک زمینه خاصست. نکته مهم اختیاری بودن این‌استانداردهاست.

جوزف جوران یک پیشکسوت مدیریت کیفیت ( QM (quality management شرح ماهرانه ای ازاستاندارد بیان می‌کند: استاندارد ایز 9001 یک پیش شرط قانونی برای‌خرید و فروش محصولات‌در اروپا نبوده و اختیاریست. هرچند بازارها زیرک هستند هرکس امیدبه فروش محصول خود دراروپا دارد باید الزامات iso9001 راثبت کرده و ISO 9001 یک مجوز عملی برای‌اروپا میشود.

 

 

موسسه بین‌المللی استاندار سازی ایزو

 

موسسه بین‌المللی استاندار سازی ایزو ISO ، یک فدراسیون بین المللی متشکل ازنهادهای ملی استانداردست. تعداد این‌نهادها بیش‌از 162 موردست که‌هریک متعلق به‌یک کشور هستند. ایزو سازمانی غیر دولتیست که‌سال 1947 میلادی تاسیس شد. ایزو حاصل متحد شدن وتلفیق دو سازمان ISA (International federation of the national standardizing association ) و سازمانUNSCC (United Nations Standards Cordinatiating Committee ) تشکیل گردید. وظیفه ایزو IZO ارتقای توسعه استانداردسازی و فعالیت مربوطه آن‌دردنیاست.

تمامی امور iso ایجاد تسهیلات درزمینه صادرات و واردات کالاها، فناوری‌ها و خدماتست. ایزو ISO قراردادی بین المللی‌ست. جالب است بدانید ایزو ISO ازطریق 430 هزار سازمان در15 کشور اجرا می‌شود.

استاندارد ایزوiso مزایای مختلفی دارد.
مزایای استاندارد ایزو برای‌شرکت ‌هاو عرضه کنندگان:
آزادی عمل وحق انتخاب شرکتهای مصرف کننده ISO ایزو برای‌رقابت دربازارهای بیشتر درسطح دنیا
مزایای استاندارد ایزو ISO برای‌مشتریان:
سازگاری جهانی درتکنولوژی‌های مورد استفاده، گزینه‌های انتخاب بیشتر برای‌مشتری، استفاده ازاثر رقابت میان عرضه‌کنندگان.

 

مزایای استاندارد ایزوISO برای‌دولت‌ها :

مبنای علمی حمایت ازمقررات زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت ، پدیدآمدن بازارهای تجارت جهانی و منطقه، شناخت و توسعه تکنولوژی، مبنای تصمیم‌گیری صحیح درمورد سرمایه‌گذاری بامنابع محدود و جلوگیری ازاتلاف منابع.
انواع گواهینامه ایزو :
ISO 9000 : یکی ازاعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد که‌امروزه نیاز حیاتی بسیاری ازسازمانهاست. ایزو 9000 درحقیقت واژه نامه سیستم مدیریت کیفیت‌است. دیگر اعضای‌این ایزو به‌صورت زیر هستند :
ISO 9001 درواقع شرایط معنی دار شدن استفاده ازین استاندارد دربخش های مختلف سازمان‌است تارضایت مشتریان جلب شود.
ISO 9004 راهنمای بهبود مستمر بوده و باشفاف ساختن کار سیستم آن‌رابه بلوغ می‌رساند.

ISO 14000 : استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت جامع و کامل درزمینه مدیریت و حفاظت ازمنابع زیست محیطی‌است. این‌استاندارد 6 دسته دارد:

ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ISO 14010 ممیزی محیط زیست و استانداردهای زیست محیطی

ISO 14031 ارزیابی عملکرد زیست محیطی

ISO 14060 جنبه‌های زیست محیطی دراستاندارد محصولات

ISO 14020 نشانه گذاری زیست محیطی

ISO 14040 ارزیابی چرخه حیات

ISO 22000 : سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ISO 27000 : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

برای‌اطلاع درمورد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 کلیک کنید.

تهیه گننده: سرکار خانم مهندس قائد رحمت

مرکز مشاوره سیستم کاران بابهره مندی ازکارشناسان مجرب آماده خدمت رسانی به‌افراد متقاضیان دریافت گواهینامهIMS است. برای‌کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان دراین خصوص باما تماس بگیرید.