صدور رایگان گواهی ایزو

صدور رایگان گواهی ایزو

صدور رایگان گواهی ایزو مستلزم اینست بدانیم اصلا شرکتهای صادر کننده گواهی نامه و استاندارد و مدرک ایزو کدام مراجع هستندتا متقاضیان عزیز بدانندکه اولا اصلا ازطریق کدام مراجع بایدکه اقدام کنند و مراجع صادر کننده ایزو کدام مراجع هستند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه صدور گواهی ایزو راطی یکسری مراحل انجام میدهند و ثبت و صدور گواهینامه های ایزو,HSE ,IMS ,HSE – MS  وغیره رابر عهده دارند. AB مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند و بدانها اعتبار میدهند و هرکشور CB مختص خودرا دارد . بعنوان مثال AB کشور ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI وAB  کشور آلمان DAKKS و AB کشور انگلستان UKAS وAB کشور ایتالیا ACCREDIA و AB کشور سوئیس SAS و AB کشور استرالیا JAS-ANZ و بهمین ترتیب سایر کشورهای دیگر. درنهایت درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بن المللی هست وبه گواهینامه ها اعتبار میدهد. مراجع بین المللی بالاترین سطح اعتبار رادارند و دربالاترین سطح اعتبار قرار دارند. یکسری مراجع دیگر نیزهستند غیر IAF و ایرانیها آنهارا بنابر شرایط اقتصادی و سیاسی ساختندکه برتعدادشان روزبروز افزایش میابند و تا الان حدود 600 مرجع غیر IAF ساخته شده اندکه ایزو صادر میکنند. واین مراجع یکسری خدمات رابصورت رایگان بجهت جذب مشتری بیشتر و تبلیغات و رقابت ارائه میکنند.

صدور رایگان گواهینامه ایزو شامل یکسری خدمات رایگان میباشدکه شرکتهای صادر کننده ارائه میکنند دریک شرایط خاص مانند مناسبتهای خاص مثلا یلدا ( طرح یلدا ) ، نوروز (طرح نوروز) و همچنین مناسبتهای خاص شرکتهای مشاوره برخی خدمات مانند صدور برخی ازانواع گواهی ایزو رابه صورت رایگان ارائه میدهند. همچنین ازانواع دیگر خدمات رایگان مراکز مشاوره خدماتی مختص خودشان میباشد مثلا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران خدماتی همچون گواهینامه مدیران برتر ، گواهینامه های آموزشی انواع گواهی ایزو و همچنین IMS رابصورت رایگان درشرایط و برهه خاص بصورت رایگان ارائه میکنند. همچنین مستندات انواع ایزو درقالب یک پکیج ویا سی دی بصورت رایگان دراختیار سازمانها قرار داده میشود وحتی ازطریق فضاهای مجازی بصورت رایگان این پکیج ها دراختیارشان گذاشته میشود.

صدور رایگان ایزو درزمینه تمامی انواع ایزو درخواست دارد. انواع عمومی ایزو همچون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( اخذ شده ازتهیه و تدوین یکپارچه سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 بصورت رایگان ازطریق برخی مراکز همچون مرکز مشاوره و اغطلاع رسانی سیستم کاران ارائه میگردد.) و HSE ویا همان HSE – MS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی . همچنین انواع نامبرده فوق بصورت آموزشی و رایگان دراختیار سازمانها قرار داده خواهد شد. انواع سیستمهای مدیریت مشتری مداری و تخصصی نیز ازانواع گواهی مورد درخواست رایگان ازطرف شرکتها و سازمانها و نهادهای متقاضی دولتی و غیر دولتی میباشد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.