لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو و شرکتهای صادر کننده انواع گواهی ایزو دغدغه مهم شرکتهاست جهت اخذ گواهی ایزو شرکتها اولین سوال و دغدغه شان اینست ازکجا ایزو بگیریم؟ اولین مرحله نیزبعد ازاینکه سازمان مشخص کرد هدفش ازدریافت و اخذ گواهی ایزو چیست انتخاب مرجع مورد نظرست. مراجع و شرکتهای صادر کننده ایزو دو دسته هستند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت کرده و مدیریت میشود و درنهایت درراسشان یک مرجع بالا دست و یک نهاد بالا دست باعنوان IAF قرار دارد و بدین مراجع ، مراجع IAF گفته میشود و یکسری مراجع نیزهستند ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و بدانها غیر IAF میگویند. مراجع IAF دارای اعتبار بین المللی هستند و بابت صادرات و بنابر نظر و صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار بایستی ازاین تیپ گواهی نامه استفاده کرد. هرکشور خودش نمایندگانی داردکه تنها مرجع صادر کننده IAF ایرانی مرکز ملی صلاحیت ایران NACI میباشد. ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره رامیتوان نام بردکه ازلحاظ قیمت باهم متفاوتند و دارای نوسان هستند. مراجع و شرکتهای غیر IAF نیزتعدادشان زیادست و باتوجه بدینکه هرروز نیزبر تعدادشان افزوده میشود برندهای زیادی بوجود آمده اندکه دارای سطح اعتبار یکسان هستند و اما برندهای متفاوتی دارند و نوسان قیمت و گاهی بالا بودن قیمتهایشان ازروی دندانگردی هست و اما اعتبارشان یکیست و همه غیر IAF هستند.

لیست شرکتهای ایزو بنابر هدف اصلی سازمان جهت اخذ استاندارد ایزو و میزان اطلاعات و آگاهیشان و بسته بدینکه دارای چه شرایط مالی هستند فارغ ازنوع و گستردگی و بزرگ و کوچک بودنشان تعیین میشود. بدان معناکه چنانچه شرکتی بخواهد صادرات انجام بدهد و هدفش صادرات باشد بایستی ازنوع IAF گواهینامه های ایزو بهره ببرد همچنین ممکنست مناقصه گزار بقدری سختگیر باشدکه درخواست گواهی IAF بکند. ضمنا ممکنست شرکت درسطح مالی خوبی باشد و همچنین سازمان معروف و پربار و مطلعی باشد آنوقت قطعا سراغ مراجع IAF خواهد رفت. البته گواهینامه های غیر IAF نیزکار راه انداز هستند و سازمانها میتوانند جهت مناقصه چنانچه درخواست نوع IAF نشود و همچنین تبلیغات و رقابت و برند سازی و هرمنظور دیگر سازمانها میتوانند ازنوع غیر IAF بهره مند شوند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو سازمانها رامجاب میکند اغلب درون فضاهای مجازی بدنبال شرکتها و مراجع صادر کننده باشند و دراین میان باشرکتهایی ممکنست برخورد کنندکه گواهی تقلبی صادر میکنندکه فاقد اعتبار هست و چنان فتوشاپ شده که تشخیص تقلبی بودنشان سخت خواهد بود بهمبن جهت نهادهای متقاضی اخذ ایزو بایستی قبل دریافت ایزو ازنحوه استعلام و رجیستری گواهی مورد نظرشان آگاه شوند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.