اهمیت HSE

اهمیت HSE

اهمیت HSE اختصار Health Safety & Environment Management System بنظر برخی شباهت فراوانی با تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد و لزوما تشریح کرداین دو کاملا موضوع و گواهی جداگانه هستند. ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت شغلی شباهت فراوانی دارندبه گواهی نامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE ، بهمین جهت اشخاص حقیقی و حقوقیکه متقاضی ایزو 14001 و ایزو 45001 هستند طبیعتا راه گرفتن مدرک HSE برایشان آسانتر میشود لذا پایه و اساس گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و گواهی نامه HSE، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد ولی الزامی بابت دریافت ایزو 9001 ندارد و بجهتی کمک شایانی بابت اخذ گواهینامه HSE میکند.

اهمیت HSE و گواهی نامه HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی درون سازمانها ، نهادها و شرکتهاکه میل بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند. انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی داخل محیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استاندارد HSE رعایت و اجرایی کنند.

اهمیت گواهینامه HSE عدم افزایش حوادث درون سازمان،کاهشعواقب بلندمدت برروی زندگی پرسنل بواسطهکاهش صدمات جانی و نقص اعضای بدن. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کار درون محیط امن و کارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد امادیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه کالا باشد و چه خدمات، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای آینده. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها،کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و نسلهای بعد.

مدرک معتبر HSE بعداز دریافت نسخه گواهی ، الزاما اطمینان حاصل کنیدکاملا معتبر هست.ممکنست صدورگواهینامه معتبر نباشد، و تاریخ انقضای گواهینامه بدقت رویت شود. گرفتن گواهینامه بخودی خودفرایندیست، اما حفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود، تلاش خودرا منباب صدورگواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطردستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفت های فرآیند اعلام شده مهمست. ازآنجاکه بهره وری بهبود یافته یکی ازمؤلفه های اصلی مطابق بااستانداردهای صدورگواهینامه میباشد، الزاما استانداردها همچنان رعایت شود تاریخ صدورگواهینامه بررسی و تااطمینان حاصل کنید، هنوزدارای گواهیHSE هستند. مدرک معتبر HSEاستقرارصحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ،درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد.باوجود دلایل قانع کننده گواهینامهHSE جهت پذیرش و اجرای قوانین خود دارد هنوز بسیاری ازمدیران و مسئولان سازمانی نسبت بموارد مندرج درکلیه اسناد ایزو نگاه روشن و مثبتی ندارند.
شرایط صدور HSE و شرایط اخذ HSE ، بدون داشتن دانش لازم پیاده سازی و اجرا، شرایط دریافتفراهم نخواهدشد و نمیتوانند بهدف نهایی خودبرسند، البته بخواهند پیاده سازی ، بصورت واقعی وهدفمند درون شرکت خودداشته باشند و بتوانید اخذ گواهینامه HSE معتبربین المللی ،دست پیداکنند. حال، بسیاری متاسفانه فقط جهت اخذگواهینامه HSE ، علاقه نشان میدهند واز خدمات مشاور ، پیاده سازی و اجرا استفاده نمیکنند. خواهان مشاور HSE و پیاده سازی وهچنین اجرا، نیستند. فقط مراحل اخذ، شرایط دریافت مدرک HSE، هزینهگرفتن گواهی نامه ،قیمت گواهینامه ، توجه خاص و ویژه ای دارند. شرایط رقابتی شدید امروز داخل بازار جهانی، بابت شرکتهای طیف گسترده بخشهای تولیدی و خدماتی ضروری شده و اجرای متغیر تضمین کیفیت محصولات ویا خدمات خود ارائه دهند. حداقل شرایط لازم منباب ایجاد یک سیستم ایمنی باکیفیت،محیطی،غذایی، ایمنی، شغلی مستند ایجاد کرده و گواهی پیروی استانداردها اکنون معیارهای بین المللی ارزیابی تبدیل شده. اعتبار و توانایی شرکت مطابقت مداوم استانداردهای کیفیتی بابت رضایت مشتری.

مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان درحوزه مشاوره و دریافت گواهی نامهHSE ، انواع گواهینامه ایزو و غیره باکادری مجرب و توانا آماده همکاری با سازمانها ، موسسات و شرکتهای خصوصی ودولتی میباشد.