شرایط اخذ ایزو برای شرکت

شرایط اخذ ایزو برای شرکت

شرایط اخذ گواهی ایزو برای شرکت یکی ازعناوین جستجو و سرچ گوگل میباشدکه شرکتهای متقاضی بهنگام اخذ گواهی ایزو جهت شرکت ، سازمانها باسوالات متفاوت و متعددی روبرو هستند و ازایندست میتوان بدین موارد اشاره کرد:

ایزو ISO چیست و چگونه ایزو بگیرم؟

شرایط اخذ ایزو شرکتها

بابت اخذ گواهینامه ایزو ISO چکار کنیم و ازکجا شروع کنیم؟

گواهینامه ایزو ISO راازکجا بگیریم؟

مراجع و مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو

مراحل و شرایط و مدارک دریافت و گرفتن و اخذ ایزو

گواهینامه ایزو مورد نیاز شرکت باتوجه فرآیند و نوع محصولشان

چرا و چگونه ایزو بگیریم؟

ایزو جهت مناقصات

کدام ایزو رابرای شرکتم بگیرم؟

چه نوع ایزو به کارم میاد؟

و بسیاری پرسشها و ابهامات دیگرکه شرکتها باهاش درگیرند.

شرایط اخذ ایزو برای شرکت درخصوص تمامی انواع ایزو شرکتهارا درگیر میکند واما شاید بشود گفت درخصوص انواع ایزوعمومی بیشتراین قضیه نمود پیدا میکند. بدان معناکه اقسام ایزو عمومی همچون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( طراحی و پیاده سازی یکپارچه و همزمان سه سیستم مدیریتی کیفیت ISO 9001 ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 ، محیط زیست ایزو 14001 رااصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه مینامند). درخصوص انواع عمومی طبعا مراجع ثبت و صدور و مشاوره اطلاعات کافی دارند و بهمین جهت بنسبت دیگر انواع ایزو راحتتر بدست میایند. اماچنانچه بهر نوع شرکتهابیایند و بدون اطلاعات لازمه بخواهند درخصوص اخذ و دریافت گواهی ایزو جهت شرکتشان اقداماتی انجام بدهند بایداین رادر نظر داشته باشندکه هستند بسیاری افراد متقلب و شیاد و دلال و بدانها گواهیهایی باظواهر موجه و لیبل و لوکو و برچسب و مهر برجسته ارائه میکنند امافاقد هرگونه اعتبار و تنها یک برگه پرینتی وبی ارزش هستند. شرکتهای متقاضی بهمین جهت بایستی مراقب باشندکه دردام چنین شرکتهایی نیوفتند زیراکه تشخیص نوع تقلبی ایزو دراین تیپ گواهی نامه هاغالبا قابل تشخیص نیست و متاسفانه متقاضیان متوجه تقلبی و قلابی بودنش نخواهند شد.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها الزاما سخت نیست و بایستی ابتدا هدف مشخص باشدتا زمانیکه متقاضی بامرکز تماس گرفت بداند بابت چکاری گواهی میخواهد و مراجع و شرکتها نیزبا اطلاع ازشرایط مالی و اقتصادی و وسعت و گستردگی سازمان مراجع مختلف رابا توجه نیاز و شرایطشان بدانها معرفی کنند تااز طریقشان جهت دریافت ایزو اقدام بکنند. بدانها باتوجه نیازشان دو منبع اخذ ایزو معرفی میگردد IAF و غیر IAF . گواهینامه های IAF تحت نظر و اعتبار نهادی بین المللی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان اعتبار میگیردکه دو مرجع زیر دست دارد و AB هایی هستند زیر نظر آنهاکه برروی CB نظارت کرده و بدانها اعتبار میدهد. یکسری دیگر مراجع داخلی و ایرانی هستندکه گواهی داخلی ایزو یعنی غیر IAF هستند و CB و AB داخلی و تحت اعتبار ایران هستند و درون ایران صادر میشوند. ممیزی و پیاده سازی درباره نوع غیر IAF صوری و سرسری انجام میشود و گواهی صادر میشود و درخصوص IAF سختگیرانه ترانجام میشود و درنهایت هردو متقاضی میرسندبه گواهی ایزو خودشان اماکه نوع IAF معتبرترین و دارای اعتبار جهانیست و غیر IAF تولید داخل و کار راه انداز و ایزو فوری و سریع و ارزان درایندست ایزو بدست میاید و صادر میگردد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز مشاوره انواع گواهی ایزو ISO و HSE و نمایندگی ثبت و صدور انواع گواهینامه باوجود مشاورین باتجربه بصورت 24 ساعته و رایگان درخدمت شماست.