اخذ ایزو فوری

 

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری عنوانی میباشدکه شرکتها باهاش درون گوگل جستجو میکنند. و وقتی میخواهند درون مناقصات شرکت کنند بیشتر نیازمند اخذ فوری گواهی ایزو هستند. چون نیاز به دریافت ایزو دارند. زیرا عجله دارند و میخواهند سریع و فوری گواهی ایزو رابدست بیاورند. بهمین جهت با مراکز مشاوره متعدد که از طریق گوگل پیدا میکنند تماس میگیرند. آنها بیان میکنند که نیاز فوری دارند هرچه سریعتر ایزو بگیرند.

 

اخذ گواهینامه ایزو فوری

اخذ گواهینامه ایزو فوری درخواست غالب متقاضیان ثبت و صدور گواهینامه ایزو هست. درخواست کنندگان گواهی ISO در غالب موارد دنبال اخذ گواهی ایزو فوری هستند. آنها بنابر دلایل مختلف می خواهند که گواهینامه ایزو را سریع بگیرند.

متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو فوری ، همانطور که گفتیم اکثرا شرکتهایی هستند که مثلا میخواهند درون مناقصه شرکت کنند. بایستی شرایط لازم را کسب کنند تا بتوانند امتیاز لازمه را کسب کنند. وقتی شرکتی در مناقصه میخواهد ثبت نام کند ممکنست کارفرما ازش مدارکی را درخواست کند. چه مدارک و گواهینامه هایی را کارفرمای مناقصه گزار از شرکت کنندگان متقاضی درون مناقصه درخواست میکند؟

گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات این گواهی نامه ها هستند.

گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

گرید و رتبه پیمانکاری

گرید و رتبه انفورماتیک

و انواع گواهینامه های ملی و بین المللی .

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو فوری نیاز به یکسری اطلاعات اولیه نیاز دارد. اطلاعاتی همچون مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو کدامند؟ مراحل دریافت گواهینامه ایزو چیست؟

 

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO دو گروه هستند. یا IAF هستند یا از نوع غیر IAF میباشند. مراجع صادر کننده ایزو را در اصطلاح و اختصار CB مینامند. خود این CB تحت اعتبار یک نهاد بالاست بانام اختصاری AB اعتبار میگیرند و فعالیت میکنند. در راس آنها IAF قرار دارد که یک نهاد بین المللی هست. بااین تفاسیر این گواهینامه دارای قواعد و قوانین خاص خودش میباشد که قطعا مستلزم ایجاد شرایطی میباشد.

گواهی ایزو دارای اعتبار iaf زمان و هزینه دارد. بهمین جهت نمیتوان درحوزه فوری آنرا گرفت. البته جای نگرانی ندارد زیراکه اغلب مناقصه گزاران انقدر سختگیرانه تصمیم نمیگیرند. از سازمان گواهینامه ایزو معتبر IAF نمیخواهند. دراینجا میتوانند از نوع غیر IAF استفاده کنند که مراجع بسیاری دارند. همچنین درکوتاهترین زمان و باکمترین هزینه بدست میایند.

 مراجع صادر کننده ایزو

 

مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF معتبرترین مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ISO هستند. ایندست گواهی ایزو دارای اعتبار IAF اعتبارشان در سطح بین المللی تعریف شده است. مراجع و شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو ISO را در اصطلاح و اختصار CB مینامند. خود این CB تحت اعتبار یک نهاد دولتی با عنوان AB فعالیت میکند. در نهایت خود این AB تحت اعتبار یک نهاد بالا دست بین المللی باعنوان IAF فعالیت میکند. لیست مراجع ایزو زیر نظر IAF را درون سایت IAF به آدرس WWW.IAF.NU مشاهده نمایید.

 

مراجع صدور گواهینامه ایزو غیر IAF

مراجع صدور گواهینامه ایزو غیر IAF از دیگر مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO ایزو هستند. ایندست تحت اعتبار AB و CB خصوصی هستند. آنها تحت اعتبار IAF نیستند و قطعا دارای اعتباری در سطح مراجع IAF نیستند. گواهینامه ایزو صادره آنها دارای اعتبار گواهینامه های ایزو IAF نیستند. اما نیاز اغلب مشتریان را برآورده خواهد کرد. گواهی ایزو غیر IAF اما تنها جهت صادرات به بازارهای جهانی غالبا مشکل ساز هست.

گواهی ایزو غیر IAF غالبا در خصوص مناقصات ، تبلیغات و برند سازی ، رقابت با رقبای همکار جوابگو هست. همچنین جهت مطرح شدن در بازارهای داخلی و جهانی و بسیاری موارد کاربردی هست.

مراجع اخذ ایزو از دسته نوع غیر IAF بسیارند. این دست مراجع گواهی غیر IAF صادر میکنند. که تعدادشان و برندهایشان زیادند. آنها همگی دارای یک سطح اعتبار هستند. میتوان از طریقشان به گواهی ایزو فوری رسید. اما دراین میان بایستی مراقب مراجع تقلبی بود. مراجع صدور ایزو تقلبی ، گواهی ایزو صادر میکنندکه متاسفانه فاقد اعتبار هست. به زبان درست تر تقلبی و قلابی هستند. اما با قیافه موجه بعنوان گواهی ایزو معتبر خودشان را نشان میدهند. در واقعیت امر فاقد هرنوع اعتبار بوده و  معتبر نیست.

 

تفاوت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو IAF و ایزو غیر IAF

تفاوت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو IAF طبق قوانین بین المللی انجام میشود. طی مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو الزامیست. پیاده سازی و ممیزی از مراحل مهم دریافت گواهی ایزو بشمار میاید. در خصوص مراجع IAF پیاده سازی سختگیرانه انجام میگیرد و ممیزی و رفع عدم انطباقها دقت بیشتری میخواهد. رفع عدم انطباقها شرایط و امکاناتی میخواهد که زمان و هزینه زیادی در پی خواهد داشت.

پیاده سازی و ممیزی در خصوص مراجع غیر IAF اما با سختگیری انجام نمی گیرد. پیاده سازی اختیاری و ممیزی صوری انجام میشود. صدور گواهی ایزو با هر قیمت و زمان در خصوص مراجع غیر IAF امکانپذیر هست. تمامی ایندست مراجع غیر IAF گواهی نامه شان دارای یک سطح اعتبار هست. اما تفاوت هزینه ها در نوع برند هست و شاید دندان گردی برخی مراجع و اما همگی سطح اعتبار یکسانند.


IAF-AND-OTHER-IAF

مراحل اخذ گواهی ایزو ISO

مراحل اخذ گواهی ایزو ISO درخصوص هرنوع گواهی IAF و غیر IAF یکسان هست. انتخاب مرجع صادر کننده ، طراحی و مستند سازی و پیاده سازی ، ممیزی و صدور گواهینامه ایزو مراحل گرفتن ایزو هستند. تفاوت تنها در نحوه سختگیری درخصوص پیاده سازی و ممیزی میباشد. در نوع معتبر بین المللی IAF دو مرحله زمان لازم دارد تا اخذ ایزو انجام شود. پیاده سازی بیانگر الزامات تعریف شده مستندات هرنوع گواهی ایزو میباشد. همینطور ممیزی طی چندین مرحله صورت میگیرد.

مراحل اخذ ایزو فوری و ارزان

پیاده سازی گواهینامه غیر آی ای اف را اما که شرکتها میتوانند هر زمان دوست داشتند و شرایطش را داشتند انجام دهند. همچنین پیاده سازی به اختیار خود سازمان میباشد. یعنی خود سازمان متقاضی ایزو تعیین کند میخواهد پیاده سازی بکند ویا نکند. همچنین ممیزی طی یکی دو مرحله صوری صورت میگیرد. دراین تیپ غیر IAF با توجه بدین گفته ها براحتی و آسانی میتوان ایزو گرفت  وفورا بدین گواهینامه رسید.

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

 

اخذ گواهینامه ایزو فوری برای مناقصات

اخذ گواهینامه ایزو فوری برای مناقصات یکی از بزرگترین اهداف شرکتها بجهت اخذ گواهی ایزو هست. ایزو فوری درخواست بسیاری شرکتهاست. اکثرا شرکتها هنگامیکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند نیاز به گرفتن ایزو فوری پیدا میکنند. بخصوص ممکنه از دسته شرکتهای نوپا و تازه تاسیس باشند و میخواهند درون مناقصه شرکت کنند. عدم داشتن گواهینامه ایزو هنگامی برایشان مشکل ساز میشود که میخواهند امتیاز لازم را برای مناقصه بگیرند. آن زمان هست که اهمیت دریافت گواهی ایزو مشخص میشود. فرصت چندانی هم ندارند بهمین دلیل مجبورند متقاضی دریافت ایزو فوری باشند.

گواهی ISO خیلی تخصصی و ناشناخته هست. طبیعی هست که در اغلب موارد شرکتهای متقاضی در خصوص گواهی ایزو اطلاعاتی ندارند. دلیل عدم اطلاع هم تخصصی بودن مبحث ایزو هست. حالا عجله هم دارند. در این میان تصور کنید افراد و شرکتهای شیاد و کلاهبردار هم با برندسازی سعی در فریب شرکتها دارند.

اخذ و دریافت گواهی ایزو فوری چنانچه کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشد و سختگیرانه عمل کند ممکن نیست. زیرا که دراین تیپ گواهی iaf سختگیرانه عمل میشود. بدلیل اینکه دارای اعتبار بین المللی میباشد نمیتوان آنرا فوری دریافت کرد. اینگونه گواهینامه زیر نظر IAF بعنوان یک نهاد بین المللی صادر میشود. بهمین جهت دارای بالاترین اعتبار جهت صادرات و مناقصات میباشد.

 

گواهینامه ایزو تقلبی

گواهینامه ایزو تقلبی این روزها متاسفانه رواج زیادی دارد. نهاد متقاضی درون مرورگرهای مختلف جستجو میکند و با شرکتهای مختلف و متعددی روبرو میشود. برخی از آنها با ساخت نامهای ساختگی و برگرفته از سایتهای معتبر و سوء استفاده از آنها خود را موجه نشان میدهند. همچنین آنها با ترفندهایی چون ادورز با پرداخت پول به گوگل خود را در صدر در صفحه اول می آورند. متقاضی هم که بی خبر از همه جا همان شماره اول را برمیدارد و تماس میگیرد.

متقاضی اخذ گواهی ایزو تصور کنید که یکی از این شرکتهای ساختگی را انتخاب کند. آن مرجع ایزو بیاید و گواهینامه ایزو تقلبی را بجای گواهی ایزو اصل ارائه کند. آنها با تبحر این کار را انجام میدهند. با درج برچسب و لوگو و مهر و غیره کاری میکنند که تشخیص تقلبی بودنش بسیار سخت هست. به همین جهت بایستی حتما سازمانهای متقاضی آگاهانه عمل کنند.

 

 

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان

اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان و جهت انتخاب درست مرجع معتبر بسیار مهم هست. جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان با مرکز سیستم کاران تماس بگیرید. مشاورین باتجربه ما بصورت رایگان به شما مشاوره خواهند داد. طی مشاوره ایزو به معتبرترین گواهی نامه ایزو معتبر متناسب نیاز خود دست پیدا کنید.

استعلام گواهی نامه ایزو و بررسی اصالت گواهی ISO مهمترین امری هست که شما را جهت تشخیص گواهینامه ایزو تقلبی کمک میکند. تنها کافیست با مرکز سیستم کاران تماس بگیرید. تصویر گواهینامه شرکت صادر کننده منتخب خود را بفرستید. از طریق مشاورین ما از اصالت و عدم اصالت گواهی ISO مطلع شوید.

 

اخذ-گواهینامه-ایزو-ارزان-و-فوری 

 

انواع گواهینامه ایزو فوری

انواع گواهینامه ایزو فوری زیاد هستند. به تعداد استانداردهای ایزو ما گواهی ایزو فوری داریم. اخذ فوری ایزو متقاضیان زیادی دارد. خیلیها تقاضای درخواست ایزو فوری دارند. بسیاری از شرکتها اخذ ایزو فوری برایشان بسیار مهم هست. انواع عمومی ایزو را می توان اینگونه تعریف کرد.

 

دانلود-فرم-درخواست-ایزو-300x60

دریافت گواهینامه ایزو فوری پرکاربرد

ایزو فوری درخصوص انواع گواهی نامه ایزو متقاضی دارد. اما درخصوص ایزو عمومی امکان دریافت اینچنین گواهینامه راحت تر میباشد. البته متقاضیان گواهی ایزو فوری نیز اغلب متقاضی دریافت فوری گواهی های عمومی هستند. این گواهی نامه های ایزو عمومی شامل ایزو 9001 , ایزو 14001 , ایزو 45001 ,HSE  و همچنین IMS میباشند.

 

ایزو 9001 اخذ فوری ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 14001 اخذ فوری ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 45001 اخذ فوری ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

IMS اخذ فوری IMS سیستم مدیریت یکپارچه

HSE اخذ فوری HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی

 

دریافت گواهینامه ایزو تخصصی - ایزو فوری

ایزو 31000 اخذ فوری ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک

اخذ فوری ایزو 28001 ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین

ایزو 10006 اخذ فوری ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

اخذ ایزو فوری 22000 ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

ایزو 29001 اخذ ایزو 29001 فوری سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایزو 21500 اخذ ایزو فوری 21500 سیستم مدیریت پروژه

اخذ ایزو فوری ایزو 16949 ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی

ایزو 15189 اخذ فوری ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت

ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی

ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو 50001 اخذ فوری ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 10015 اخذ فوری ایزو 10015 سیستم مدیریت آموزش

ایزو 20000 اخذ فوری ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات

و انواع استانداردهای دیگر که تعدادشان بسیار زیادند. بدلیل تعدد استانداردهای ایزو معرفی انواع گواهی های ایزو دراین مقال نمیگنجد.

 

 دانلود فرم درخواست گواهینامه ایزو

 

اخذ سیستمهای مدیریتی مشتری مداری

گواهینامه ایزو فوری در گروه دیگر گواهی نامه های ایزو عمومی نیز متقاضی دارد. همچنین سری استانداردهای مشتری مداری نیز هستند. که از انواع گواهینامه های ایزو عمومی بوده و هستند. آنها مورد نیاز تمامی شرکتها میباشد.

ایزو 10004 اخذ فوری ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

ایزو 10001 اخذ فوری ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان

ایزو 10002 اخذ فوری ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان

ایزو 10003 و اخذ فوری ایزو 10003 سیستم مدیریت رسیدگی به حل اختلافات مشتریان

سیستمهای مدیریتی مشتری مداری دسته دیگری از انواع ایزو مورد نیاز شرکتهاست. این دست گواهی ایزو فوری نیز مورد درخواست فوری و سریع هستند.

 

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو فوری

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو فوری بسیار مهم هست. اخذ فوری گواهی نامه ایزو را بسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو با آن مواجه میشوند. اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو درون گوگل جستجو می کنند. همچنین جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو کنند. این شرکتهای متقاضی در حین جستجو با مراکز مشاوره برمیخورند. یکی از این مراکز مشاوره معتبر و با تجربه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشد.

 

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو فوری

 

دریافت گواهینامه ایزو فوری

دریافت گواهینامه ایزو فوری ، با این تفاسیر درباره مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF حتی یکروزه و با کمترین هزینه امکان دارد. اما همانطور که گفتیم باید مراقب بود که میان این مراجع ، مراجع تقلبی و دروغین هستند. آنها گواهی ISO تقلبی و پرینتی صادر میکنند که هیچ اعتباری ندارد. با ساخت سایتهای ایزو ساختگی آنها را قابل استعلام می نمایانند. آگاهی کافی لازمه درگیر نشدن در دام این مراجع غیر IAF هست.

با تماس با مرکز سیستم کاران و کسب آگاهی کافی در دام این اشخاص و شرکتهای تقلبی نیوفتید. سیستم کاران تمامی شرکتهای تقلبی را میشناسد. شما را جهت اخذ گواهی ایزو معتبر در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه راهنمایی خواهد کرد. ضمن اینکه شما را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به گواهی ایزو دارای سطح اعتبار مد نظرتان میرساند.

سیستم کاران با حضور مشاورین با تجربه تمامی خدمات مشاوره را بصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهد. شما متقاضی عزیز تنها کافیست با مرکز یک تماس بگیرید. طی یک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF بدست آورید. همچنین چگونگی دسترسی جهت اخذ فوری ایزو کسب نمایید.

 

 

 گرفتن گواهینامه ایزو فوری از سیستم کاران

گرفتن گواهی نامه ایزو فوری با سیستم کاران

گواهی ایزو فوری شرکتها راملزم میکند تا متقاضیان با جستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند. بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی گواهینامه ایزو هستند. ولیکن نمیدانند چگونه و از طریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوند. یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ثبت و صدور گواهینامه ایزو سیستم کاران میباشد. این مرکز آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه بصورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس با مرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید. می توانید کاملا رایگان جواب تمامی پرسشهای خود را بگیرید.