شعار کیفیت

نمونه شعارهای کیفیتی

کیفیت یک شعار نیست ، یک فرهنگ است.

کیفیت حاصل تلاش گروهی است نه تلاش فردی.

بیایید هر کاری را با کیفیت انجام دهیم.

ISO 9001 یک ابزار است نه یک هدف.

در ISO 9001 عمل گرایی مهمتر از مدرک گرایی است.

اخذ گواهینامه ISO 9001 ابتدای راه است نه انتهای راه.

فرهنگ کیفیت باید در سازمان نهادینه شود.

ارتقاء هر سازمان به ارتقاء کیفیت محصولات و خدماتش بستگی دارد.

کیفیت فقط تفکر نیست بلکه عمل هم هست.

کیفیت زمانی حاصل می شود که بدانیم چیست.

کیفیت پلی است به سوی رضایت مشتری.

ضامن اشتغال فرزندانمان ، کیفیت است.

کیفیت باعث فروش بیشتر و جلب رضایت مشتری است.

از سازمانهای با کیفیت پند بگیریم.

بودن کیفیت حیات است و نبودنش مرگ.

به کیفیت فکر کنید .

کیفیت ابتدا دارد اما انتها ندارد.

ایجاد نظم بر طبقه بندی در مستندات کار ما را آسان می کند.

کنترل مستندات یعنی کنترل کارها.

بهبود کارها باعث بهبود کیفیت می شود.

سازمان بدون بهبود مستمر سازمان توسعه پذیری نیست.

سازمان بدون هدف به کیفیت نخواهد رسید.

مشتری ، یک واحد کنترل کیفیت بی اجر و مزد در سازمان است.

اصلی ترین عامل اندازه گیری کیفیت ، مشتری است.

شکایت وارده به سازمان بد است و رسیدگی نکردن به آن بدتر.

آموزش علاج پیش از واقعه است.

سازمانی که آموزش ندارد زنده نیست.

توسعه سازمان در گرو مشارکت همگانی است.

هر کس می تواند مؤثر بر کیفیت باشد.

فرهنگ کیفیت را به فرزندانمان بیاموزیم.
کیفیت کار امروز من ، اشتغال فردای فرزند من.
کیفیت خوب یعنی مال حلال و کیفیت بد یعنی مال حرام.
تولید محصول بی کیفیت تنها مبارزه با مشتری نیست بلکه مبارزه با خداست.
کیفیت بهتر ، درآمد بیشتر.
نظم و انسجام در کارها با سیستم مدیریت کیفیت.
سیستم مدیریت کیفیت تنها یک هدف نیست بلکه ابزار هم است.
ارزش هر کاری به کیفیت آن کار بر می گردد.
بیایید با کیفیت زندگی کنیم.
نو آوری و کیفیت موتور رشد و پیشرفت.
دانش و تجربه دُرگرانبهایی است که با آموزش قابل انتقال است.
سازمان بدون سیستم پیشنهادات ، سازمان متکّی بر فرد است.
کیفیت کلید ایجاد عاطفه مشترک بین مشتری و سازمان است.
سازمان بدون آمار سازمان بدون برنامه ریزی است.
برای انجام هر کاری برنامه ریزی کنید.
کنترل برنامه ریزی مهمتر از طراحی برنامه ریزی است.
آمار پیش نیاز تجزیه و تحلیل داده ها است.
برای مومن هر روز بهتر از دیروز است.
تعهد یک سازمان به تعهد مدیریت بر می گردد.
در فرآیند علاوه بر کارایی ، اثر بخشی هم الزامی است.