نمونه طرح کیفیت ( Quality Plan )

طرح کیفیت ( QUALITY PLAN ) چیست؟

طرح کیفیت محصول یا پروژه ( QUALITY PLAN )یک سندیست که توسط عوامل فنی و اجرایی مجموعه تهیه و تدوین می گردد. اجرای هر پروژه (چه تولیدی ، چه خدماتی و چه پروژه های عمرانی و تاسیساتی و ...) قبل از اجرا بایستس طرح ریزی گردد. این طرح ریزی بایستی شامل کلیه فرایندهای مرتبط و درگیر با پروژه باشد. یعنی برای تحقق محصول یا خدمت ویا پروژه بایستی از ابتدای پروژه بررسی کرد که چه عواملی (داخلی و خارجی) می تواند بر ارتقاء سطح کیفیت آن موثر بوده و برای آن عوامل پیش بینی های لازم اندیشیده شود. طبعاً هر طرح کیفیت محصول (یا طرح کیفیت خدمت یا طرح کیفیت پروژه )دارای دو بخش اساسی می باشد. در هر طرح کیفیت یک بخش شامل فرایندهای عمومی ویک بخش دارای فرایندهای اختصاصی مربوط به آن پروژه میباشد. پس میتوان نتیجه گرفت هر طرح کیفیت مختص همان محصول یا خدمت ویا پروژه میباشد. بنابراین برای تدوین طرح کیفیت بهتراست یک کارگروه از عوامل فنی ، اجرایی متخصص و با تجربه و درصورت وجود عوامل مدیریت کیفیت در مجموعه به همراه ایشان تشکیل گردد. در فایل قابل دانلود نمونه طرح کیفیت یک نمونه طرح کیفیت خام که دارای چارچوب و الگوی مناسبی برای تدوین هر طرح کیفیت مورد نیاز متقاضیان ارائه شده است. مجدداً یادآوری می گردد که این طرح کیفیت الگو و عمومی بوده و بایستی متناسب با نوع محصول یا خدمت و یا پروژه تعریف گردد.

لینک دانلود رایگان فایل PDF نمونه طرح کیفیت ( QUALITY PLAN )