نمونه نمودار توالی و تعالی فرایند ( PROCESS MAP )

نمودار توالی و تعالی فرایند ( PROCESS MAP ) در هر مجمو.عه ایی نشان دهنده فرایندهای موجود در مجموعه و همچنین نشان دهنده روابط بین آنهاست. برای تجزیه و تحلیل هر مجموعه و شناخت عارضه های سازمانی و بهبود آنها ابتدا باید فهمید که در آن مجموعه چه اتفاقاتی می افتد. برای شناخت وضعیت موجود در سازمان ، نمودار توالی و تعالی فرایندها بهترین ابزار است. پس قبل از هر اقدامی در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ابتدا بایستی نمودار توالی و تعالی فرایندها یا همان PROCESS MAP را تهیه کرد و از روی آن گام های بعدی را برداشت. هر نمودار توالی و تعالی دارای دو بخش اساسی است.

الف : فرایندهایی که در هر مجموعه ایی به صورت مشترک وجود دارد. مانند فرایند بازنگری مدیریت یا اقدانات اطلاحی و پیشگیرانه و یا ممیزی داخلی و ...

ب : فرایندهای تخصصی و اصلی مرتبط با زمینه فعالیت و کاری سازمان

در لینک دانلود زیر یک نمونه نمودار توالی و تعالی PROCESS MAP آورده شده است. لازم به یاد آوری است که فایل ارائه شده فقط یک نمونه نمودار توالی و تعالی برای یک سازمان نمونه بوده که ممکن است که در هر مجموعه ایی کاربرد نداشته باشد. لذا بهتر است که با الگو براداری از این نمونه نسبت به تهیه نمودار توالی و تعالی مجموعه خود اقدام فرمایید.

لینک دانلود رایگان نمونه نمودار توالی و تعالی PROCESS MAP

با ما در ارتباط باشید . . .