مراحل اخذ گواهی نامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو سوال همیشگی شرکتهایی میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند و گواهی ایزو دارای سطوح اعتباری مختلف متناسب نیاز و شرایطشان مد نظرشان هست و بدنبالش درون گوگل جستجو و سرچ میکنند وبامراکز مختلف و متفاوتی برمیخورندکه گواهی ایزو صادر میکنند و بسیاری مواقع بامراکزی برمیخورندکه مدعی هستند گواهی ایزو صادر شدشان دارای اعتبار هست و بادرج برچسب و لیبل و مهر برجسته گواهی ایزو خودشان راموجه نشان میدهند و فقط بهش کمی رنگ و لعاب میدهند تاآنرا معتبر و موجه و معتبر نشان دهند و متاسفانه ترفندهای بسیاری دارند و باترفندهای زیادی گواهی ایزو پرینتی شان راکه تنها یک برگه پرینتی هست بعنوان ایزو معتبر ارائه میدهند و شرکتهای متقاضی و تقاضا کنندگان محترم و صاحبان مشاغل مختلف و تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات نیزبدلیل عدم آگاهی ازآنها گواهی ایزو میگیرندکه اعتباری ندارد وچون ایندست تقاضا کنندگان غیر مطلع آگاهی کامل راندارند دردامشان میوفتند و حتی گاهی ایزو رابا آرم تقلبی IAF بدانها میدهند و آنهانیز نمیروند جستجو کنند و اصلا نمیدانند رجیستری چیست و بایستی ابتدا ازنحوه استعلام گواهی ایزو خودشان مطلع شوند و بدون اطلاع ازاینها اقدام میکنندبه گرفتن گواهی ایزو و احتمالش بسیارست دردام چنین افرادی بیفتند. مرکز ما بهمین جهت تاسیس گردیده و سابقه طولانی درحوزه مشاوره و نمایندگی ثبت و صدور گواهی ایزو دارد و اطلاعات لازم رادر حوزه انواع ایزو ارائه میکند تااینکه شرکتها آگاهی کافی رابدست بیاورند و متضرر نشوند.

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو درکل شامل سه مرحله کلی میشودکه شرکتها بهترست آنهارا بشناسند تاهرچه بهتر و راحتتر بتوانند درخصوص گواهینامه ایزو و بهترین و سریعترین راه جهت اخذ گواهی ایزو اقدام نمایند. دراولین اقدام بایستی یک مرجع معتبر راانتخاب کنندکه همانطورکه گفته شد مستلزم شناخت یک مرجع معتبرست مرجعی که نابه لیبل و برچسب و مهر برجسته و هزار ترفند دیگر بخواهد خودش را معتبر و دارای اعتبار نشان بدهد بلکه واقعا معتبر باشد و گواهی ایزو داده ازسویش درون سایت قابلیت رجیستری و استعلام دارد و بتوان بهش اعتماد کرد و باتوجه بنیاز مشتری درخصوص گواهینامه نوع IAF و غیر IAF معتبرترین و بهترین مرکز و مرجع راانتخاب کندکه دارای قابلیت استعلام دارد. بعد انتخاب مرجع مورد نظر نوبت استقرار و پیاده سازی میباشدکه باحضور یک مشاور ازسوی AB مورد نظر درخصوص مراجع IAF و ازسوی CB درباره مراجع غیر IAF انجام میگیردکه البته درزمینه مراجع غیر IAF ضرورتی وجود نداردکه پیاده سازی انجام شود وخود سازمان متقاضی مشخص میکندکه میخواهد پیاده سازی بکند ویا خیر و ضرورتی نداردکه حتما اینکار رابکند و میتواند خودش بعدها بادر دست داشتن مستندات ارائه شده رایگان ازسوی مرکز ما اقدام نمایدبه پیاده سازی سیستم مدیریتی دریافتی و میتواند یکنفر رابعنوان مسئول ایزو آموزش دهد ویا ازطریق مشاورین مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیتم کاران اقدام نمایندبه پیاده سازی واین امر پیاده سازی ایزو سازمانهارا بجهت بهره وری و پیشرفت بیشتر بسیار کمک و راهنمایی میکند.ممیزی نیزبا حضور مشاوریت خود CB بصورت فرمالیته و صوری انجام گرفته و درنهایت گواهی ایزو صادر میشود درسریعترین زمان متناسب نیاز و وقت و هزینه درخواستی مشتری. مراجع و گواهینامه های IAF اماکه بایستی حتما پیاده سازی کنند و ممیزی نیزسختگیرانه صورت میگیرد و هزینه و زمان بیشتری میطلبدکه درخصوص صادرات چاره ای بجز اخذ گواهی ایزو IAF نیست.

مراحل اخذ استاندارد ایزو بیان شد و همچنان تاکید برآگاهی شرکتهاست و.بهمین جهت شرکتها اغلب درون گوگل باعناوین مختلفی جستجو میکنند و بااین عناوین ممکنه سرچ کنند:

هزینه اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو
مدت زمان اخذ و دریافت و گرفتن گواهی ایزو
مراجع صادر کننده گواهی ایزو
مراجع معتبر صادر کننده استاندارد ایزو
مدارک و مراحل و شرایط و ضوابط مورد نیاز اخذ مدرک ایزو
الزامات مورد نیاز شرکت متقاضی اخذ ایزو بابت پیاده سازی استاندارد ایزو
مشاور ایزو و مشاوره ایزو
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز مشاوره انواع گواهی ایزو ISO و HSE و نمایندگی ثبت و صدور انواع گواهینامه باوجود مشاورین باتجربه بصورت 24 ساعته و رایگان درخدمت شماست.