ISO-DAKKS

گواهینامه ایزو توف

گواهی نامه ایزو توف در حقیقت یکی از برندهای گواهی ایزو هست که با پسوندهای مختلفی وجود دارد. حتی گاهی شرکتها این عنوان را با نام یک گواهی ایزو اشتباه می گیرند و ممکنست فکر کنند توف یک گواهی نامه ایزو هست و تنها نامش را شنیده اند اما غالب شرکتها می دانند که توف یک برند است که با پسوندهای مختلفی دیده می شود. مثل توف نورد، توف نورث ، توف اینتر سرت ، توف اینترنشنال ، توف گروپ و غیره و بسیاری برندهای دیگر که با استفاده از نام توف برای خود برند ساخته اند و با پسوندهای مختلف مراجعی معتبر و حتی نامعتبر با نام توف می سازند.

گواهی نامه ایزو توف در خصوص انواع گواهی ایزو صادر می شود و برند توف را با پسوندهای مختلف می توانید جهت اخذ ایزو استفاده کنید. توف نورد ، توف تورینگن ، توف آستریا ، توف وورس از برندهای IAF هستند و در سطح بین المللی دارای اعتبار هستند و غالب برندهای دیگر غیر IAF هستند. مراجع صادر کننده ایزو را در اصطلاح CB می نامند که خود این CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست با عنوان AB اعتبار می گیرد و در نهایت خود AB نیز تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوان IAF اعتبار گرفته و مجوز صدور می گیرد. سری دیگر مراجع غیر IAF هستند و توف هایی مثل توف نورث و توف گروپ و توف اینترنشنال غیر IAF هستند. غیر IAF ، AB ها و CB های ساختگی هستند که زیر نظر IAF نیستند و اصطلاحا بهشان غیر IAF گفته می شود. در ادامه به یک تعریف کلی در خصوص گواهی نامه ایزو و مراجع صادر کننده ایزو و نحوه دریافت ایزو توف می پردازیم.

گواهینامه ایزو یکی از انواع گواهی نامه های مهم و اساسی برای شرکتها با زمینه های فعالیت متفاوت هست. ایزوها الزامات تعریف شده و استانداردهایی هستند که در سازمان جهانی ایزو که در ژنو سوییس قرار دارد تدوین می شوند و سپس منتشر می شوند و در قالب یک گواهینامه هنگامی که طراحی و مستند سازی و پیاده سازی می شوند صادر خواهند شد. گواهی نامه های ایزو بسیار متنوع هستند و برای هر حوزه کاری یک ایزو و یک گواهی ایزو تعریف می شود. گواهی نامه های ایزو امروزه به عنوان یکی از مهمترین گواهی نامه ها برای شرکتهایی هست که می خواهند درون مناقصات شرکت کنند و کارفرمای مناقصه گزار غالبا از آنها گواهی ایزو را درخواست خواهد کرد. همچنین جهت صادرات به بازارهای جهانی شرکتها نیازمند اخذ گواهی ایزو هستند و می بایست ایزو را دریافت کنند. همچنین ایزو به عنوان یک ابزار تبلیغاتی هدفمند، آگاهانه مورد استفاده قرار می گیرد و شرکتها جهت تبلیغات گواهی ایزو را دریافت می کنند. بسیاری شرکتها به دلیل رقابت با رقبای همکار و هم فعالیت اقدام به اخذ ایزو می کنند تا مشتریان را به واسطه دارا بودن گواهی ایزو جذب کنند. گروهی شرکتها جهت مطرح کردن خودشان در بازارهای داخلی و حتی بازارهای جهانی اقدام به اخذ گواهی ایزو می کنند تا خودشان را مطرح کنند و معتبر معرفی کنند و به واسطه ایزو ، خود را در مقایسه با دیگر رقبا در بازار معتبر معرفی کنند. به هر صورت شرکتها برای اهداف مختلفی اقدام به دریافت ایزو می کنند که تنها خودشان می دانند. اما همگی اهداف نهایت به بهره وری و جلب مشتری و پیشرفت نهادها و سازمانها می انجامد.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

انتخاب هدف از دریافت ایزو

انتخاب نوع گواهی ایزو

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

مستند سازی و پیاده سازی ایزو

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی نهایی

ثبت و صدور گواهی ایزو

توف نیز به عنوان یک مرجع صادر کننده ایزو جهت صدور ایزو مستلزم طی کردن این مراحل هست. توف نورد و مراجع معتبر IAF با پیشوند توف همگی در طی این مراحل سختگیرانه تر صورت می پذیرد. پیاده سازی سختگیرانه صورت می گیرد و ممیزی نیز با سخت گیری انجام می پذیرد و ممیز در این خصوص سختگیرانه تر عمل میکند و اما در خصوص غیر IAF اینگونه نیست و پیاده سازی و ممیزی به سهولت انجام خواهد گرفت.

مرکز مشاوره سیستم کاران به عنوان بزرگترین مجموعه و از اولین مراکز مشاوره و ثبت و صدور ایزو گواهی ایزو را از توف و تمامی مراجع توف با پسوندهای مختلف معتبر را شناخته و متقاضیان محترم را جهت اخذ یک گواهی ایزو معتبر از مراجع معتبر با توجه به نیاز سازمان همراهی خواهد کرد. تمامی خدمات مشاوره مرکز ما رایگان خواهد بود.

 

لیست استانداردهای ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید