گواهینامه HSE , HSE-MS و تفاوت میان آنها

گواهینامه HSE ، گواهینامه HSE-MS وتفاوت آنها

گواهینامه HSE ، گواهینامه HSE-MS اصطلاحات پرکاربرد بین متقاضیان مدارک HSE جهت شرکت درمناقصات میباشد. ازجمله سوالات اولیه متقاضیان مدارک HSE بشرح زیراست:

فرق بین گواهینامه HSE و گواهینامه HSE-MS چیست؟

تفاوت گواهی HSE و گواهی HSE-MS چیست؟

فرق عنوان HSE باعنوان HSE-MS درکجاست؟

فرق HSE با HSE-MS  چیست؟

HSE-MS با HSE تفاوتش چیست؟

تشابه HSE و HSE-MS

وخیلی سوالات دیگری درخصوص تفاوتهای اصطلاح HSE-MS بااصطلاح HSE

جواب خیلی ساده و روشن هست. گواهینامه HSE-MS اصطلاح درست میباشد و HSE درواقع برگرفته ی HSE-MS هست.

MS بخش دوم HSE-MS مخفف دوکلمه MANAGEMENT SYSTEM بمعنای سیستم مدیریت است.

اما درالفاظ عامیانه وجامعه عبارت گواهی HSE رابجای گواهی HSE-MS بکار میبرند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت گواهینامه HSE همان گواهینامه HSE-MS بمعنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده وهمه دارای مفهوم یکسان میباشند.

البته حتی کارفرمایان و مناقصه گزاران برداشت درستی ازاصطلاحات HSE-MS و HSE نداشته باشند و هریک لفظ خاص خودرا بکار میبرند. بدلیل همین، پیمانکاران دچار سردرگمی شده و تصور میکنن مدرک HSE-MS و مدرک HSE باهم فرق دارند و متناسب باتصورات خوددرفضای مجازی جستجو مینمایند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بادهها سال تجربه ارزنده درراستای اطلاع رسانی نحوه ی اخذ گواهینامه HSE-MS گواهینامه ایزو ، گواهینامه CE و سایر گواهینامه هادرخدمت عموم هموطنان عزیز میباشد.

بامادراتباط باشید...