گواهی CE ، آموزش اخذ مدرک CE 

گواهی CE ، آموزش اخذ مدرک CE

گواهی CE ، نحوه اخذ گواهینامه CE خواسته متقاضیان مدرک CE جهت درج لوگو و نشان CE برروی محصولات خودمیباشد.

گواهی نامه  یک گواهینامه اروپایی میباشدودر کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاربرد دارد. وقتی محصولی دارای گواهینامه CE هست یعنی محصول برای مصرف کننده ایمن هست. دریافت گواهی نامه CE حتی برای شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا مرسوم شده است چون برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گواهینامه سی ایی نیاز هست.

نحوه دریافت گواهی CE

نحوه دریافت گواهینامه CE گام اول

برای اخذ گواهینامه CE بایستی نوع و سطح اعتبار گواهینامه CE راشناخت. گواهینامه های موجوددر ایران معمولابه چهار دسته تقسیم میگردند.

گواهینامه CE نوع اول:

مراجع صادرکننده واقعی گواهی CE و با اصالت رادر اصطلاح NB میگویندهر NB دارای یک کد انحصاری 4 رقمی میباشدکه ازسوی سازمان NANDO مجوز فعالیت دارد. چنانچه متقاضی گواهی نامه سی ایی قصد دریافت گواهی CE اورجینال راداشته باشد، بایستی ازطریق nb با اصالت و دارنده کد چهاررقمی اقدام کند. دریافت گواهی CE اورجینال ازسختترین نوع اخذ مدرک CE میباشد ومستلزم رعایت کلیه مقاطع کاری ازجمله انجام آزمایشات برروی محصول توسط خود مرجع صادرکننده میباشد. معمولا هزینه دریافت گواهینامه اورجینال خیلی بالاست .

گواهینامه CE نوع دوم :

مراجع صادرکننده nb گاهی انجام یک سری مستندات و مراحل اخذ گواهی CE رابرعهده خودمتقاضی میگذارد. مثلا انجام آزمایشات رابرعهده خودمتقاضی میگذارد وبر اساس صداقت و اظهارات واقعی خود متقاضی درخصوص نتلیج آزمایشات گواهینامه CE را صادر میکنند. امااین گواهینامه CE دیگر ازنوع گواهینامه CE اورجینال نیست ودر اصطلاح به چنین گواهینامه ایی گواهینامه خود اظهاری میگویند. لازم به ذکراست گواهی نامه CE خود اظهاری یا اظهار نامه ایی توسط nb با اصالت صادر میگردد، امابا گواهی نامه CE اظهارنامه نمیتوان به کشورهای اروپایی صادرات انجام داد. هزینه اخذ گواهینامه خود اظهاری معمولا خیلی کمتراز هزینه گواهینامه اورجینال است

گواهینامه CE نوع سوم

غیراز مراجع nb با اصالت ، خیلی مراجع دیگر که گواهینامه های بین المللی مانند گواهینامه ،ISO راصادر میکنند ، اقدام به صدور گواهینامه CE تحت عناوین مختلفی همچون گواهینامه انطباق CE ، گواهی نامه انطباق محصول CE و حتی گواهینامه خود اظهاری میکنند. بدیهیست گواهینامه CE انطباق اصلا توسط nb صادر نمیگرددکه دارای کد چهار رقمی باشد. گواهینامه اتطباق CE معمولا جنبه تبلیغاتی دارد. گواهی CE انطباقی باهزینه کمی معمولا کارسازی میگردد.

گواهینامه CE نوع چهارم

متاسفانه بعضی nb هاکه دارای کد چهار رقمی هستند ازناآگاهی متقاضیان گواهینامه CE سواستفاده میکنند واز نام ونشان و مجوز خود، شوی تبلیغاتی میکنند، اما متاسفانه گواهینامه CE صادر میکنندکه دفتر مرکزی nb درجریان نیست. لذا برای وجاهت قانونی دادن به گواهی CE صادرشده ، خودشان یک وب سایت دیگری ، جدااز وب سایت nb اصلی راه اندازی کرده و متقاضیان مدرک CE راجهت رجیستری کردن گواهینامه های سی ایی خودبه این سایت غیر رسمی و غیر واقعی هدایت میکنند. هزینه چنین گواهینامه هایی طبعا خیلی متفاوت هست و دراصطلاح هرچی متقاضی CE پول بدهد میگیرند.

نتیجه نهایی

برای گرفتن گواهینامه CE بایستی بادقت و تسلط کامل و شناخت کافی از مراجع صادرکننده گواهینامه CE و همچنین باتوجه به نیاز واقعی سازمان متقاضی گواهی CE اقدام به انتخاب نوع گواهینامه وازآن مهمتر مرجع صادرکننده بنمایند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع رسمی جهت اطلاع رسانی و صلاحیت متقاضیان گواهی نامه CE اروپا درخدمت متقاضیان محترم میباشد، کلیه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی مرکز به متقاضیان CE رایگان میباشد.

بامادر ارتباط باشید...