گواهینامه ایزو معتبر

گواهینامه ایزو معتبر

گواهی ISO ازانواع استانداردهای مورد نیاز تمامی شرکتها میباشدکه بنابر نوع فعالیت وهمچنین فرآیندشان نوع استاندارد ایزو مشخص میگردد. گواهینامه ایزو شامل دونوع استاندارد ایزو میشود:

گواهی ایزو تخصصی : شامل یکسری استاندارد ISO  تخصصی میشودکه نوعش بنابر فعالیت و فرآیند سازمان مشخص میگردد. هرسازمان باهرنوع فعالیت علاوه براستفاده از یکسری استاندارد ایزو عمومی , استاندارد تخصصی خاص خودش رانیز دارد. من باب مثال: سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000, سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ISO/TS16949 سیستم مدیریت ایمنی درون صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 وجهت هرفعالیت و فرآیند یک نوع استاندارد ایزو .

گواهینامه ایزو عمومی : شامل یکسری استاندارد ISO عمومی میشودکه درتمامی مشاغل کاربرد دارد. ازانواع استاندارد ISO عمومی میتوان استاندارد ISO9001, ISO14001, ISO45001, HSE , IMS , ISO10001 , ISO10002, ISO10004 رانام بردکه جهت تمامی شرکتها باهرتوع فعالیت و فرآیند کاربرد دارد.

مراجع اخذ گواهی نامه ISO درون ایران بسیارنداما گواهی نامه های ایزو صادره ازهر مرجع ازلحاظ اعتبار وقیمت بادیگر مراجع ایزو متفاوت میباشد. درون ایران حدود 500 الی 600 مرجع هستندکه گواهی نامه ایزو صادر میکنند امااین مراجع غیر IAF هستند حالااین سوال پیش میایدکه غیر IAF یعنی چه؟ پاسخ اینست؛

مراجع صادرکننده گواهی ISO رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB زیرنظر یک مرجع بالادست بعنوان AB فعالیت میکنند و اعتبار دهی میشوندو خوداین AB زیر سازمان بین المللی اعتباردهی گواهینامه ایزو IAF فعالیت میکنند و مدیریت وهمچنین اعتباردهی میشوند. قطعا گواهی iso باسطح اعتبار iaf معتبرترین استاندارد ایزو بوده وجهت صادرات بایستی ازاینگونه گواهینامه ایزو معتبر استفاده کرد. ازمراجع معتبر IAF میتوان درایران NACI و درآمریکا IAS و درانگلیسUKAS و درآلمان DAKKS رانام برد. بدلیل اینکه اینگونه گواهینامه ISO ازلحاظ هزینه گران میباشد واز لحاظ زمان ، زمانبر میباشندو بدلیل اوضاع اقتصادی وهمچنین تحریمات ، ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ساخت CB داخلی و AB داخلی ، بدین مراجع ، مراجع غیر IAF گفته میشودو گواهی ایزو صادره ازطریق اینگونه مراجع گواهی نامه ایزو غیر IAF نامیده میشود. اینگونه گواهی نامه غیر IAF ایزو باعث بوجود آمدن برندهای مختلف باسطح اعتبار مختلف شده اندو باتوجه بدین اعتبار بازده زمانی اخذ گواهی ایزو هرکدام متغیر میباشد.

مدرک ایزو معتبر باتوجه بدین گفته ها آندسته گواهی ایزو میباشدکه دارای اعتبار IAF باشند اینگونه گواهی نامه درون سایت IAF قابل رجیستری هستند. البته گواهینامه غیر IAF نیز دارای سطح اعتبار هستند وقابل رجیستری هستنداما قطعا دارای اعتبار بین المللی جهت صادرات نیستند.

کاربران ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خود جستجو کنند:

گواهینامه ایزو معتبر, گواهی نامه ایزو معتبر, گواهی ایزو معتبر, مدرک ایزو معتبر, استاندارد ایزو معتبر, گواهینامه ISO معتبر, گواهی نامه ISO معتبر, گواهی ISO معتبر, مدرک ISO معتبر, استاندارد ISO معتبر, شرکتهای دارای گواهینامه ایزو, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران, لیست شرکتهای مشاور ایزو, لیست شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه ایزو, شرکتهای تایید صلاحیت ایزو, شرکتهای مورد تایید NACIوغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ایزو جهت متقاضیان عزیز میباشد.