مشاور CE

مشاور CE

مشاور CE درابتدا توضیحاتی درمورد گواهینامه میگوید و همچنین برای آشنایی مخاطبان و درخواست کنندگان بیان میداردCE  مخفف دو کلمه Conformity European بمعنای منطبق سازی باقواعد اروپا میباشد. چند سالی استکه بین کشورهای اروپایی و متحدانش قوانین و الزاماتی جهت وارد کردن محصولات خارجی به کشورشان وضع گردیده و هرنوع محصول یا خدماتی رابراحتی وارد کشورشان نمی‌کنند. نشان سی ای بیانگر رعایت کردن تمام الزامات و قوانین درتولید محصول بادر نظر گرفتن سلامت و ایمنی مصرف کننده و همچنین حفظ محیط زیست در کنارش میباشد. هرکشوری که میخواهد محصولات و خدماتش رابه کشورهای اروپایی صادر کند باید حتماً مجوز انتقال انطباق محصول باقوانین و استانداردهای مشخص شده در European رااخذ نماید. یک مشاور خوب و کاردان میتواند باارائه راهکارها و روشن کردن مسیر دریافت استاندارد مورد نظررا آسان و راحت نماید.

مشاور CE نام تمام کشورهای اروپایی و عضو اتحادیه European  راجهت اطلاع درخواست کننده دراختیارش قرار میدهد تابداند آیا کشوری که قصد صادرات به آنجا رادارد نیازبه انطباق سازی دارد یا نه ؟ کشورهای اروپایی عضو اتحادیه آش عبارتنداز: اسپانیا، انگلستان، پرتغال، سوئد، یونان، استرالیا، آلمان، هلند، مجارستان، فرانسه، نروژ، رومانی. وظیفه یک راهنمای خوب داشتن علم و آگاهی فراوان درحوزه فعالیتش میباشد مشاوره دادن ارائه راهنماییهای لازم و مفید باعث میشود مشتری و متقاضی آگاهانه مسیر مورد نظرش راطی نماید و احساس رضایت داشته باشد ایجاد احساس رضایت نشان دهنده تعهد گاری یک راهنما می باشدکه توانسته است وظیفه خودرا به خوبی انجام دهد.

مشاور CE انواع گواهینامه های منطبق سازی بااروپا بصورت صریح و روشن اطلاع رسانی میکند تابا توجه بنیاز و درخواست متقاضیان یک به یک اطلاع رسانی میکند مثلاً درخواست کننده باتوجه به اظهارات راهنما متوجه میشود سه نوع گواهی داریم و ازاین سه نوع فقط اورجینال و اصلش قابلیت صادرات رادارد و نوع دوم انطباقی میباشد و فقط جنبه ضمانت داخلی رادارد و جهت صادرات کالا مورد تایید نیست. نوع سوم گواهینامه خود اظهاریست همانطورکه ازاسمش پیداست طبق اظهارات مسئولین و مدیران مجموعه فقط و فقط تحت تبلیغات بعنوان یک قاب عکس زیبا برروی دیوار دفاتر مدیران ارشد کارایی دارد و حتی ضمانت داخلی ندارد.

مشاور CE محصولاتی راکه میتوانند این استاندارد و نشان رادریافت کنند شناسایی کرده و خدمت درخواست کنندگان ارائه می دهد و یاحتی وقتی سازمان و مجموعه محصولی را تولید میکند بامراجعه به لیست محصولات میتواند تشخیص دهد آیا نیازمند مدرک منطبق سازی بااروپا هست یا نیست؟ محصولاتی نظیر: تجهیزات سیستم های حفاظتی، لوازم خانگی گازسوز، لوازم جانبی آسانسور، ماشین آلات، تجهیزات پزشکی، دستگاههای حفاظت شخصی، محصولات ساختمانی، صنایع تفریحی و اسباب بازی ها و دستگاه های پزشکی مورد استفاده در آزمایشگاه تجهیزات فشار و مخازن فشار بعنوان محصولاتی هستندکه می توانند نشان سی ای رادریافت کنند.

مشاور CE  باصبر و حوصله تمام مراحل اخذ راخدمت مشتریان گزارش میدهد. بعداز برقراری اولین تماس بامرکز مشاوره .. و تأیید نوع گواهینامه سی ای فرم درخواست خدمت متقاضی فرستاده میشود و بعداز پر کردن فرم توسط نماینده سازمان و یا حتی نماینده سازمان بهر دلیلی نتواند فرم راپر کند مشاورین سازمان باکمال میل این کار راانجام میدهد. اگر مجموعه ای گواهی اورجینال راانتخاب کند توسط NB ها یا همان مراجع صدور گواهی انطباق سازی بااروپا اقدام به اخذ مینماییم. برای اطمینان مشتری ازطریق سایت کمیسیون European بخش صادرات کد چهار رقمیNB  راکهNANDO  نام دارد جستجو و پیگیری می‌کنیم. درمرحله بعد تمام تطابق سازی ها و قوانین اروپایی برروی محصولات اجرا میکرددو مرحله ممیزی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه CE انجام میگیرد و باتأییدبه تمام مراحل کار رأی صدور مدرک صادر میگردد. کارشناسان شرکت هماهنگیهای لازم راانجام میدهد و مدرک رابدست مدیریت مجموعه میرساند.

مشاور CE حتی جهت اخذ نوع انطباقی یا خود اظهاری هم مشاوره و راهنمایی های لازم راانجام میدهد و بیان میکند فقط باتوجه به محبوبیت سازمان مشاوره و رزومه کاری شرکت میتوان اعتبار کرد و درخواست گواهی داد. مرکز .. باداشتن چندین سال سابقه درخشان کاری و پرورش مشاوران و‌کارشناسان ماهر و خبره حرفه ای ترین و تخصصی ترین مشاوره ها و راهنمایبها راانجام میدهند. اعتبار کارما باارائه خدمات برترمان بالاتر میرود. صداقت و مشتری مداری شعار همیشگی مرکز و مدیریت سازمان بوده و بااوضاع اقتصادی و تورم زیاد و قیمت بالای دلار و یورو باید مراقب مشتری باشیم تاالطاف خداوندی بیشتر بیشتر شامل حالمان شود.پس سعی کردیم بامشاوره خوب و جامع و کامل و همچنین ارائه قیمت مناسب بامشتریان همراه شویم تانتیجه خوبی حاصل گرد.