CE چیست؟

CE چیست

CE چیست؟

برگرفته شدست ازدو کلمه فرانسوی « Conformite Europene» بمعنی « تطابق اروپایی ». علامت سی ای نشان دهنده این عبارتست قوانین و ضوابطی برای ارائه وسایلات و کالاهای خودمقرر میکنند، مقررات بایستی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا باشند و درصورت مطابق بودن می توانند تولیدات شرکت بوسیله برند سی ای عرضه دهند. محصولاتی طبق اتحادیه اروپا ساخته شده اند و آرم سی ای دارند مقدور هستند محصولات خودبه کشورهایی در محدوده­ی اتحادیه کشورهای اروپایی فعالیت میکنند بفرستند و بدین طریق میتوانند فروش محصولات خود، بدیگر کشورها ارتباط شغلی ایجاد کنند و گسترش و وسیع دهند، وسایلات بسیاری بفروشند، مشتریانی درکشورهای کوچک و بزرگ مجذوب کنند و همچنین گسترش ارتباطات شغلی مشتریان افزایش دهند، بالا بردن سود و درآمد عالی برای صاحبان ابزارآلات و...... همگی اینها درصورتی است محصولات کیفیت و مرغوب بسازند.

 

مزایای داشتن مدرک CE

داشتن آرم CE بابت سازندههای کارخانجات مزایایی راایجاد میکند مانند: کارخانجات چون چنین مدرک دارند براحتی قادر خواهند بصورت قانونی و ضوابط مشخص شده تمامی مواد بوجود آمده شرکت بکشورهای جزء اعضای منطقه اتحادیه اروپا هستند وقسمتهای آزاد اروپا مناطق تجاری هستند بفروش برسانند. همچنین براحتی و سهولت بمناطق گوناگون دیگر ارسال و انتقال دهند. گذاشتن مدرک روی کالاها و محصولات اطمینان برای مشتریان و مصرف کننده ها ایجاد میشوداین محصولها کیفیت و مرغوبیت مرتبه بالایی برخوردار هستند و مصرف کننده های کالا بدون نگرانی ودلواپسی خریداری کنند. وجود چنین برندی دربین برندهای دیگر دنیا نشان دهنده معتبر بودن ابزارآلات ایجاد شده هست و در بازارهای داخلی و خارجی دارای اعتبار و شهرت هستند. بسهولت بفروش می رسند و متقاضیان و خواهان زیادی بخود جذب و جلب می کنند و موجب معروف شدن نام آنها در بین مردم جامعه می شود و افراد بیشتری بسمت این برند خواهند آمد و سود زیادی بدست میآورند.

مدیران دارای نشان CE براحتی قادر خواهند بوددر مناقصات بزرگ حاضر شوند و نسبت برقبا پیروز شوند.مناقصات مانند: گاز، نفت، پتروشیمی با شرکت کردن میتوانند پیروز شوند و اینکار موجب ارتقای نام و شغل آنها خواهد شد. زمانیکه صاحبان کارخانه هابتوانند وسایلات خیلی خوبی تحویل بدهند میتوانند مواد ایجاد شده شرکت بکشورهایی دارای استاندارد بفرستند.کشورهاییکه میتوان بجهت آنها عرضه انواع تولیدها داشته باشیند شامل کشورهایی مانند: خلیج فارس، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، عراق، آدربایجان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، و.....میباشند. صاحبان کارخانه هابسهولت و آسانی میتوانند محصولات ارسال کنند و موجب شهرت و محبوبیت رییسان و اسم محصولات و کالاها شوند. دارا بودن چنین مدرکی نشان دهنده اینست برند درمیان سایر رقبا مزیت و امتیاز بالاتری نسبت ببقیه مراجعین دارد و برای استفاده تبلیغات میتوان این برند بکار ببرند برای اینکه محصول بفروش برسد و باعث ارتقای موسسه شد. صاحبان کارخانجات دارای آرم CE تولید ابزارها تلاش میکنند حقوق مصرف کنندگان و مشتریان خودرعایت کنند و برترین ابزارآلات که شامل بهترین کیفیت و مرغوبیت است برای مصرف کنندگان بدهند. تولیدات موسسه هاکه دارای چنین برندی هستند برای فروشندگانی درحیطه بازار خرده فروش ها هستند اطمینان بوجود می آورند قادر بخریدن محصولات و کالاها و فروش آنها در بازار خرده فروشی هستند. سود و درآمد بالایی بدست آورند و باعث می شود مشتری های بیشتر و زیادتری جلب شوند و مشتریان افزایش دهند

 

خدمات CE

CE و خدمات شرکت دارای برند CE و گذاشتن برند روی مواد ساخته شده شرکتها باعث خدماتی میشوند عبارتند: موسسات با دارا بودن آرم CE زمانیکه می خواهند موادی خریداری کنند می توانند ابتدا درباره علامت مشخص شده پرس و جو کنند و اطلاعات و تحقیقاتی بدست بیاورند و پس ازآن شروع بخریداری کنند. اظهارنامه ای برای عرضه کردن مواد ساخته شده توسط رییسان موسسه ها مشخص و معین می شوند میباید مطابق تطابق اروپا باشدتا بوسیله دادن و عرضه کردن اظهارنامه بخواهند موادی مشابه و مانند ضوابط CE برای ارباب رجوع های خود بدهند. اظهارنامه ساخته شده طبق تطابق اروپا آماده شده برای اینکه متوجه بشوند آیا ضوابط و قوانین در تطابق اروپا در اظهارنامه رعایت شدست مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند. وظیفه کار بررسی و تحلیل برعهده موسسان بازرسی است اینکار انجام میدهند. موسسات بازرسی اظهارنامه مورد بررسی قرار میدهند و درصورتی مطابق تطابق اروپایی بود قادر میشوند محصولات و کالاهای دارای آرم  راتولید و عرضه کنند.