گواهینامه ایزو 21500

گواهینامه ایزو21500

گواهینامه ایزو21500 بعنوان یک استاندارد بین المللی در حوزه مدیریت پروژه مورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ایزو21500 در حوزه مدیریت انواع پروژه با هر نوع پیچیدگی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. درواقع پروژه ها در سازمان های مختلف خصوصی یا دولتی و با هر نوع ماهیتی می توانند تعریف گردند و در تمامی آنها بایستی استاندارد مدیریت پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.

گواهینامه ایزو 21500 با ویرایش 2012 صادر میگردد و در واقع نتیجه 5 سال تلاش سازمان جهانی استاندارد ISO براي طرحريزي يك استاندارد بين المللي معتبر در حوزه مديريت پروژه است. اين استاندارد بين المللي با مشاركت بيش از 500 نفر از سرتاسر دنيا تهيه شده است و راهنمايي هاي عمومي، اصول محوري و آنچه كه راهكارهاي قابل قبول در حوزه مديريت پروژه به شمار مي روند را تشریح میکند .يكي از ويژگيهاي ISO21500:2012 همسويي آن با راهنماي گستره دانش مديريت پروژه : ویرایش پنجم (PMBOK) موسسه مدیریت پروژه آمریکا است که در سال 2013 منتشر گردید.

 

کاربرد گواهی ایزو 21500

گواهینامه ایزو 21500 که در نتیجه پیاده سازی استاندارد ایزو 21500 برای سازمان ها صادر می گرد داراي 10 گروه موضوعي و 5 گروه فرايندي بوده و39 فرايند را براي مديريت پروژه ها تشريح مي كند. اين استاندارد بين المللي براي سازمان هاي زير كاربرددارد:

سازمان هاي كارفرمايي، پيمانكاري و مشاورهاي

سازمان هاي توليدي و خدماتي كه پروژههاي توسعه اي مختلفي را تعريف ميكنند

سازمان هاي فعال در انجام پروژه هاي نرم افزاري، مخابراتي و فناوري اطلاعات و ارتباطات

سازمان هاي فعال در انجام پروژه هاي دفاعي

سازمان هاي فعال در انجام پروژه هاي بهداشت و درمان

ساير سازمان هاي فعال در انجام پروژه ها در صنايع مختلف

هم اكنون مديريت پروژه یا همان گواهینامه ایزو21500 با شتاب بسيار زيادي در حال تبديل شدن به يكي از مطرح ترين وپرطرفدارترين حوزه هاي حرفه اي و شغلي در جهان و ايران است و بسياري از سازمان هاي فعال در انجام پروژه ها در صنايع مختلف در حال به كارگيري دانش مديريت پروژه براي بهره مندي از نتايج ثابت شده آن هستند. مهم ترين نتايج به كارگيري دانش مديريت پروژه براي سازمان ها، انجام موفق پروژه ها مطابق با اهداف تعريف شده و كسب رضايت ذينفعان كليدي پروژهها است. در اين راستا بهره گيري از استانداردهايمعتبر بين الملليدر زمينه مديريت پروژه مانندISO21500:2012 يك راه كار مطمئن براي دستيابيبه موفقيت پروژه ها و توسعه بيشتر كسب وكار سازمان هاي متولي انجام پروژه ها مي باشد.

 

شرایط دریافت ایزو 21500

برای دریافت گواهینامه ایزو21500 بایستی سیستم استاندارد مدیریت پروژه در سازمان اجرایی گردد . در این استاندارد تعاریف موجود در یک پروژه از کلمه پروژه گرفته تا سایر لغات مورد استفاده توسط مدیران در حوزه پروژه به صورت کامل توضیح داده شده تا شبهه برای درک استاندارد ایزو 21500 وجود نداشته باشد. آنچه حائز اهمیت است این موضوع می باشد که در سازمان ها معمولا پروژه یک بخضی از سازمان بوده و با کلیات سازمان و محیط آن دارای ارتباط می باشد .

سازمان هایی که بدنبال دریافت گواهینامه ایزو21500 می باشند باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند که در انجام پروژه ها باید برنامه یا پلن وجود داشته باشد این برنامه یا پلن همان پروژه های کوچک و یا فعالیت های هم راستا با استراتژی سازمان می باشد. از طرفی مدیریت پروژه به دلیل ماهیت موقت بودن پروژه ها با سایررشته های مدیرتی متفاوت می باشد.

گواهینامه ایزو21500 در حوزه مدیریت پروژه توسط مراجع صادر کننده گواهینامه های ایزو ،cb ها هم به صورت Accredit و هم بصورتAcredit  صادر می گردد.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.