گواهینامه GMP

گواهینامه GMP

گواهینامه GMP با پیاده سازی استاندارد GMP صادر میگردد که مخفف (Good Manufacturing Practice)شرایط خوب مطلوب زیرساختار، است که فونداسیون اصلی سیستم HACCP می باشد. در واقع پیاده سازی استاندارد GMP و دریافت گواهینامه GMP به جهت ایجاد زیرساخت و زیربنای لازم برای تولید محصولات بهتر بایستی قبل از ایجاد محل مناسب برای تولید انجام گردد و سپس به دنبال پیاده سازی و صدور گواهینامه های مرتبط غذایی دیگر بود.

وقتی صحبت از علوم و صنایع غذایی می شود، نخستین تصویری که در ذهن نقش می بندد کارخانه های صنایع غذایی هستند و اولین مسئله ای که مورد توجه قرار می گیرد شرایط موجود برای تضمین کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات غذایی است و به تبع، به دنبال راهی برای محقق شدن این امر می گردیم. لازم به یادآوری است ایران از درخواست کنندگان عضویت در سازمان تجارت جهانی است، لذا باید نیازمندی های سازمان تجارت جهانی از مراحل اولیه آماده سازی، تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی به کار گرفته شود. در این راستا بایستی اصول اجرایی GMP در کارخانه های صنایع غذایی و سایر سازمان ها را بدانیم تا بتوانیم علاوه بر دریافت گواهینامه GMP برای سازمان های مرتبط با مواد غذایی با رعایت اصول ایمنی و سلامت محصولات غذایی از ریشه و پایه درست بنیان سیستم های تولیدی و خدماتی را ایجاد کرده و بدین گونه علاوه بر دستیابی به ایمنی و سلامت در صنایع غذایی با گام هایی استوار قدم در راه تجارت جهانی و صادرات نهیم تا بتوانیم جایگاه واقعی خود را در صنعت غذا پیدا کنیم.

 

مزایای استقرار سیستمGMP 

1-ارتقا سطح بهداشتی سازمان

2-افزایش اعتبار سازمان

3- اعتماد سازی برای مشتریان

4- اطمینان از تولید محصول ایمن

سازمان هایی که به دنبال گواهینامه GMP می باشند باید بدانند اصول پیاده سازی  GMPدر سازمان ها با محصولات مختلف متفاوت می باشد و به طور مثال نمی توان از اصول GMP در کارخانه تولید قند برای یک کترینگ استفاده کرد. بنابراین تفاوت محصولات و ارائه خدمات در پیاده سازی سیستم GMP در سازمان های مختلف اثرگذار بوده که مشاوران با تجربه در این حوزه می توانند به سازمان ها کمک کنند.

 

الزامات اصلی گواهینامهGMP عبارتند:

الف) مدیریت کیفیت
ب)محیط و تجهیزات
ج) مستند سازی
د) تولید
ه) کنترل کیفیت

که در ادامه به تشریح هر مورد را توضیح می دهیم.

الف) مدیریت کیفیت:

تولید کننده باید سیستم تضمین کیفیت غذایی موثر را ایجاد و اجرا نماید،به طوری که در برگیرنده مشارکت فعال مدیریت وکارکنان قسمت های مختلف شرکت کننده باشد.

ب) محیط و تجهیزات:

محیط و تجهیزات تولیدی به گونه ایی طراحی ،نصب و اجرا شده باشند که بهترین بازده را در هنگام اجرای عملیات داشته باشند،همچنین باید در نگهداری و حفظ محیط و تجهیزات نهایت دقت را به کار گرفت.

ج) مستند سازی:

تولید کننده باید از سیستم مستند سازی ،با توجه به اختصاصات مواد،فرمول تولید ، دستورالعمل فرایند و بسته بندی مواد و روش های تولید ،و ثبت کاریه عملکرد های تولید برخوردار باشد.

د) تولید:

فعالیت های مختلف تولید باید بر اساس دستور العمل های مورد تائید و منطبق با GMP صورت پذیرد.

ه) کنترل کیفیت:

تولید کننده باید بخش کنترل کیفیت را تاسیس و به کار گیرد.این بخش باید از ازمایشگاه های کنترل کیفیت،کارکنان و تجهیزات مناسب برای انجام آزمایش های ضروری و ارزیابی مواد اولیه ،مواد بسته بندی،و محصولات نهائی برخورد دار باشد.

اصول استاندارد GMP که منجر به صدور گواهینامهGMP   میگردد ،چیزی نیست جز رعایت یک سری شرایط ویژه در محیط کار موسسات و نیز توجه به برخی نکات بهداشتی د جریان کار با مواد غذایی. در واقع اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکزدارند نه بر یک فرایند خاص. مهمترین این موارد که بیشتر به شرایط محیط کار،شرایط ماده غذایی و بهداشت آن توجه می کنند عبارتند از:1-شرایط سالن های کار، وسائل و امکانات مورد استفاده در فرآوری((داشتن فضای مناسب کاری،جداسازی قسمت های تمیز وکثیف.شرایط مناسب کف، دیوارها، سقف،وضعیت تهویه، نور. خروج پساب و ضایعات . شرایط مناسب سرویس های بهداشتی))2-نوردهی و تهویه هوا 3-شرایط محیط کار در ارتباط با مواد غذایی فاسد شدنی 4-تامین آب سالم و بهداشتی 5-امکانات و سرویس های بهداشتی ((باید تمام قسمت هایی که بطورمستقیم یا غیرمستقیم با فرآوری مواد غذایی سروکار دارند،بر اساس یک برنامه مشخص مورد شستشو و ضدعفونی قرار گیرند.مواد مورد استفاده برای ضدعفونی کردن باید مجاز بوده و توسط مراجع مسئول تایید شده باشند. انتخاب نوع ماده ضدعفونی کننده ومیزان مصرف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.)) 6-نظافت و شستشو 7-دفع زباله و مواد زائد 8-دفع فاضلاب 9-دفع آفات و حشرات موذی 10-بهداشت فردی کارکنان 11-شرایط انبارش و حمل و نقل مواد اولیه و محصولات
هدف از دریافت گواهینامه GMP و پیاده سازی استاندارد آن درواقع این مورد می باشد که: اصول GMP می تواند به عنوان ابزار پایش در ارزیابی سطح بهداشتی زیر ساخت های مرتبط با فرآوری محصول در سازمان های فعال در حیطه مواد غذایی ، دارویی مواد افزودنی به کار گرفته شود. بنا بر موارد مطرح شده که اصول و الزامات استاندارد و گواهینامهGMP  را شامل گشته است، از موارد اصلی ایجاد سیستم های مناسب تولیدی و ارائه خدمات در حوزه مواد غذایی و دارویی می باشد .

گواهینامه GMP امروزه نقش بسزایی در ایجاد نگرش مثبت برای مصرف کنندگان داشته زیرا ایجاد زیرساخت مناسب جهت تولید محصول ایمن و سالم همیشه مورد توجه مصرف کنندگان قرار داشته است و پیاده سازی درست استاندارد GMP و دریافت گواهینامه GMP سندی جهت اثبات همین موضوع برای مصرف کننده می باشد.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.