آموزش اخذ گواهینامه ایزو

آموزش اخذ گواهینامه ایزو

سازمان iso ابتدا بصورت محدود و در منطقه ای فعالیت داشت و بطریق ناشناخته کار میکرد اما بعد مدتی توانست بخاطر مقصدیکه درنظر داشت و استانداردی که مقصود اصلیشان بود تلاش میکردند انها را حفظ کنند و درروش کاریشان اعمال کنند و هدف دیگرشان رضایت خاطر همه مشتریان است. آنها قادر شدند با کوششی که میکنند خریداران خودشان جلب کنند و مطابق علایق مردم عمل کنند زیراکه یکی از دلایل پیشرفت شرکتها توجه کردن به سلیقه های افرادست. چونکه انگیزه برای ادامه کار این است مشتریان از دست کارخانه داران و محصولاتیکه تولید میکنند راضی باشند و با خاطر بهتری موادهای مورد نیاز بخرند و مصرف کنند و دوستان خودشان ترغیب بخریدن کنند و اینگونه مشتاقانشان زیاد میشوند. افرادیکه دوست دارند گواهینامه ایزو اخذ کنند و مانند این موسسه ها فعالیتشان شروع کنند و موففیتهای چشمگیری داشته باشند

 

مراحل آموزش دریافت گواهی ایزو

1-     کسب دانش و بالا بردن اطلاعات و دریافت آموزشهای لازمه در خصوص گواهی ایزو

2-     مشورت با آدمهای باتجربه جهت مراجع صادر کننده ایزو

3-     مشاوره مراحل اخذ گواهی ایزو

4-     آموزشهای لازمه جهت کارکنان و مسئولان و مدیران توسط مشاور جهت اخذ ایزو

5-     اجرای راهبردها و راهنماییهای مشاوران

 

 

کسب دانش و بالا بردن اطلاعات و دریافت آموزشهای لازمه در خصوص گواهی ایزو

افرادی که دوست دارند گواهینامه ایزو اخذ کنند و مانند این موسسه ها فعالیتشان را شروع کنند و موففیتهای چشمگیری داشته باشند نیازمند گذراندن چند مرحله هستند. اولینش این است که باید دانش و اطلاعات خودشان درین قسمت افزایش دهند بگونه استفاده از تجربه های دیگران مخصوصا سران کارخانه دارهای معروف که توانستند درین مسیر پیشرفتهایی سهم خودشان کنند،

مطالعه کردن، مشورت کردن با مشاوران، همگی کمک میکند سرمایه دار باخیال راحتتری اقدام به گرفتن گواهی کند زیرا عدم آگاهی منجر بعقب افتادگی، ورشکستگی موسسه خواهد شد و فرد دچار یاس و ناامیدی مشود و اعتماد بنفس خود از دست میدهد. بنابراین اولین وهله لازم است برخوردار شوند تا دچار خسران نشوند.

 

مشورت با آدمهای باتجربه جهت مراجع صادر کننده ایزو

دومین مرحله نیازمند مشورت کردن با ادمهای قابل تجربه جهت انتخاب مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو هست. چون که این قسمت اهمیت زیادی دارد و عدم انتخاب موسسه معتبر منجر منصرف شدن آنها از ادامه کار میشود بدلیل اینکه مشاهده شده است برخی موسسه ها باهدف کلاهبرداری اقدام به ساختن سازمانهایی میکنند تا بدین گونه پولهای افراد را بگیرند و بعد به سرعت متواری میشوند و درخواست کنندگان دیگر انگیزه ای برای ادامه دادن ندارند و میخواهند زود کناره گیری کنند زیرا اعتماد خودشان را از دست دادند. بنابراین باید با آگاهی وارد شد تا با اعتماد کامل اقدام به گرفتن کنند.

 

مشاوره مراحل اخذ گواهی ایزو

بعداینکه مکان مناسب پیدا کردند به سراغ مسئولان مربوطه خواهند رفت و از آنها میخواهند درین زمینه راهنمایی های لازم به آنها کنند. کارشناسان میگویند که ابتدا بایستی فرمهایی که ما بشما میدهیم پر کنید و در صورت کارخانه داشتن پرونده آن تحویل دهید. آنها را بدقت مورد تحلیل و بررسی های لازم میکنند. وقتی دیدند مورد تایید هستند از آنها میخواهند آموزشهایی که برای شمادر نظر گرفتیم انجام دهید که در صورت عملی کردن آنها میتوانید مدرک اخذ کنید و شرکتی بانام خودتان تاسیس کنید و شاهد موفقیت های چشمگیر خود باشید.

 

آموزشهای لازمه جهت کارکنان و مسئولان و مدیران توسط مشاور جهت اخذ ایزو

کارشناسان درابتدا برای داوطلبان طبق ساعت مشخص شده کلاسهایی معین میکنند تا آنها بیایند و حضور داشته باشند. و هرآنچه که سخنران لازم میداند درجلسات برای آنها میگویند تا بخوبی گوش دهند و اعمال کنند. مدیران باید همه موارد خواست شده را بخوبی انجام دهد و از هرگونه غفلت، موانع پیش آمده جلوگیری کنند تا بتوانند با قدرت کارشان را شروع کنند. برای کارمندان هم کلاسهایی بصورت مرتب ارائه میشود تا آنها بتوانند درتایم خاص حاضر شوند.

کارمندان بایستی مطالبی که کارشناسان بیان میکنند بطور صحیح انجام دهند و درین زمینه کوتاهی نکنند زیراکه عدم درست انجام وظایف توسط کارکنان موجب تنبیه کاری بوسیلة مدیران خواهد بود. بنابراین برای اینکه مورد تنبیه قرار نگیرند و وطایفشان درست انجام دهند لازم است همه تایم ها حاضر شوند و هرچیزیکه خواسته شده انجام دهند. گاهی وقتها ممکن است از طرف شرکت برای آنها ماموریتهایی درنظر گرفته شود آنها موظف هستند مواردیکه مربوط به ماموریتهای آنهاست نکته برداری کنند و در زمان مقرر شده استفاده کنند.

 

اجرای راهبردها و راهنماییهای مشاوران

مسئولان برای پیشبرد بهتر کارهای متقاضیشان راهکارهایی تعیین میکنند و به مدیران پیشنهاد میکنند اگر میخواهند موفقیتهای خاصی بدست آورند لازم است به راهنماییهای کارشناسان گوش دهند و بعد زماینکه خودشان توانستند مستقلا شرکتشان هدایت و کنترل کنند تصمیمات بهتری برای عملکرد و کارایی موسسه بگیرند . زیرا در ابتدا آنها دارای اطلاعات کم هستند و خام هستند وتجربه ندارند تا بتوانند تصمیمات مناسبی بگیرند. خوب است که آغاز از کمکهای مسئولان کمک بگیرند چونکه آنها مشاوران خوبی درین زمینه هستند.

کلاسهایی بصورت همگانی برای همه مدیران متقاضی مشخص میشود که همه آنها ملزم هستند حاضر شوند. این کلاسها فایده هایی برای آنها دارد که میتوانند با یکدیگر آشنا شوند و اگر خواستار باشند بتوانند باهمدیگر شریک شوند و سرمایه گذاری درین قسمت داشته باشند و سطح فعالیت موسسه شان بصورت فزاینده ای با همدیگر گسترش دهند و اینگونه با مشارکتشان تصمیمات بهتری خواهند گرفت