مستندات ایزو

مستندات ایزو

مستندات ایزو متناسب نوع ایزو مورد نظر تهیه و تدوین میگرددکه سازمانها با توجه به آن مستندات اقدام به پیاده سازی گواهی ایزو مورد نظر می کنند. مستندات ایزو شامل خط مشی و فرمها و دستورالعملها و گزارشات لازمه جهت سازمانها اخذ گواهی ایزو هست و الزامات گواهی مورد نظر را بیان میدارد.

 

مستندات انواع ایزو

مستندات ایزو شامل مستندات انواع گواهی ایزو عمومی و تخصصی میشود: مستندات ایزو 9001 ، مستندات ایزو 14001 ، مستندات ایزو 45001 ، مستندات IMS ، مستندات ایزو 10001 ، مستندات ایزو 10002 ، مستندات ایزو 10003 ، مستندات ایزو 10004 ، مستندات ایزو 31000 تحت عنوان سیستم مدیریت ریسک ، مستندات ایزو 28001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، مستندات ایزو 10006 با نام سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، مستندات ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، مستندات ایزو29001 تحت نام سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، مستندات ایزو 21500 تحت عنوان سیستم مدیریت پروژه ، مستندات ایزو 16949 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، مستندات ایزو 15189 بانام سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، مستندات ایزو 13485 بانام سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، مستندات ایزو 27001 تحت نام سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، مستندات ایزو 50001 بانام سیستم مدیریت انرژی ، مستندات ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، مستندات ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و مستندات ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، مستندات ایزو 29990 سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیر رسمی ، مستندات ایزو 10015 سیستم مدیریت کیفیت آموزش ، مستندات ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاههای طبی ، مستندات ایزو 17021 تحت عنوان ارزیابی انطباق الزاماتی بابت شرکتهای ارائه کننده ممیزی ، مستندات ایزو 17025 سیستم مدیریت صلاحیت انجام خدمات آزمایشگاه آزمون، کالیبراسیون ، مستندات ایزو 3834 سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری ، مستندات ایزو 3632 استاندارد کیفیت زعفران ، مستندات ایزو 10668 سیستم ارزش گذاری برند ، مستندات ایزو 26000 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی و مستندات انواع دیگر ایزو که بسیار انواع متفاوت و زیادی دارد و در اینجا نمی گنجد.

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ ایزو شامل چندین مرحله می شود:

1-     انتخاب هدف اخذ گواهی ایزو

2-     انتخاب مرجع اخذ گواهی نامه ایزو

3-     مستند سازی و پیاده سازی

4-     ممیزی داخلی و خارجی

5-     ممیزی نهایی

6-     ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

 

مستند سازی ایزو

همانطور که بیان شد مرحله سوم مستند سازی انواع گواهینامه ایزو متناسب نیاز سازمان هست. وقتی هدف اخذ گواهی ایزو مشخص شد و متناسب هدف و نیاز سازمان مرجع اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو مشخص گردید، متناسب نوع ایزو مستندات آماده می شود و با توجه مستندات ارائه شده پیاده سازی صورت میگیرد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات رابه رایگان بهمراه گواهینامه ایزو به شرکت دریافت کننده ایزو ارائه می دهد. شرکت متقاضی میتواند بعدها با کمک و راهنمایی یک مشاور مستندات ارائه شده را پیاده سازی کند. مستندات شامل تمامی الزامات بیان شده درون یک استاندارد هست. هر استاندارد متناسب نیاز و حوزه فعالیت و فرآیند و شرایط یک سازمان مستندات را تهیه و تدوین می کند.

مستندات توسط مراجع مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو آماده میگردد و غالبا با هزینه گاها گزاف در اختیار شرکتهای متقاضی قرار میدهد اما مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات را در پکیجی رایگان به شرکتها ارائه می دهد و همچنین مستندات بصورت رایگان داخل کانال سیستم کاران به آدرس https://t.me/SYSTEMKARAN موجود هست. شما شرکت متقاضی می توانید هر نوع مستندات را که بخواهید درون کانال مشاهده کرده و از کانال رایگان دانلود کرده و استفاده نمایید، همچنین مشاوران این مرکز، در پیاده سازی مستندات شما را یاری می کنند. ممیز نیز باتوجه به مستندات پیاده سازی شده شرکت متقاضی را تایید میکند که البته مراجع غیر iaf بسیار راحت با این قضیه برخورد می کنند و روی پیاده سازی مستندات و ممیزی سخت گیری نمی کنند ولی با این وجود مستندات که حاوی بایدها و نبایدها برای شرکتهاست آنها را در جهت بهره وری بیشتر و بهتر راهنمایی می کند بهمین جهت مرکز سیستم کاران مستندات را در اختیار شرکتهای متقاضی قرار می دهد.

 

مستندات ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.