اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو

ایزو یک سازمان فراملی است که سالیان درازی است که فعالیت خود را شروع کرده است و محصولات با کیفیت و مرغوبی تولید کرده است که این تولیدات با کیفیت توانسته است مشتریان زیادی را به سمت خود جذب کنند و مشتقان زیادی را به طرف خود جذب کنند و موجب مشهوریت و محبوبیت نام و اسم شرکت ها و سازمان های دارای مدرک ایزو شده است. ایزو در انواع مختلفی فعالیت می کنند و با وجود تفاوت هایی که با هم دارند اما در یک اصل مشترک هستند که آن اصل استاندار است که در همه آنها مشترک هستند. ایزو هم در سطح بین المللی فعالیت می کنند و هم در سطح داخلی کشور. سازمان ها و شرکت هایی که می خواهند مدرک ایزو را دریافت کنند بایستی به طرف مراجع یا سازمان معتبر و دارای استاندارد بروند. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو، بایستی به مراجع یا سازمان معتبر و دارای استاندارد مراجعه کنند زیراکه هر مرجع یا سازمانی صالح برای صادرکردن گواهی ایزو نیست. برخی مراجع یا سازمان با هدف کلاهبرداری ساختمانی را تاسیس می کنند و در این راه مبالغی را از شرکت ها و سازمان های متقاضی مدرک ایزو دریافت می کنند و بعد از جمع آوری مبالغ از آنجا می روند. بنابراین بهتر است شرکت ها و سازمان های متقاضی مدرک ایزو ابتدا با آگاهی و اطلاعات اقدام کنند که می توانند این اطلاعات خود را از طریق تحقیقات و بررسی های لازم در مورد مراجع یا سازمان های صادرکننده گواهی ایزو افزایش دهند و به مراجع معتبر و دارای استاندارد مراجعه کنند. زمانی که شرکت ها و سازمان های متقاضی به مراجع می کنند و فرم هایی را پر می کنند و تحویل می دهند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو طبق خواسته متقضایان که آیا مدرک ایزو در سطح بین المللی را می خواهند یا در سطح داخلی کشور مراحلی را برای آنها در نظر می گیرند که طبق آن مراحل باید پیش بروند تا در صورت انجام دادن درستِ مراحل برای آنها گواهی ایزو را صادر می کنند.

 

مراحل دریافت ایزو در سطح بین المللی

1-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو بایستی طبق مبالغ خواسته توسط مراجع صادرکننده گواهی، مبالغی را بپردازند که این مبالغ برای بیشتر شرکت ها و سازمان ها بسیار بالا است و آنها نمی توانند بپردازند و آنها از ادامه کار منصرف می شوند. و تعداد کمی از شرکت ها به سمت دریافت مدرک ایزو می روند.

2-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو، بایستی طبق زمان مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو عمل کنند که این زمان برای بیشتر شرکت ها و سازمان ها زمان طولانی است و این شرکت ها حوصله گذراندن این زمان را ندارند و از ادامه دادن منصرف می شوند.

 

مراحل دریافت ایزو در سطح داخلی کشور

در سطح داخلی کشور، شرکت ها و سازمان های متقاضی به راحتی و آسانی مس توانند مدرک ایزو را دریافت و اخذ کنند چون دریافت این مدرک نیاز به گذراندن زمان زیاد نیست و در زمان کم و سریع می توانند آن را به دست بیاورند و همچنین نیاز به پرداخت هزینه زیاد برای دریافت مدرک ایزو نیستند و خیلیل راحت تر از ایزو در سطح بین المللی است اما دو شرط در اینجا وجود دارد که هر شرکت و سازمان یکه متقضای است آن را به دست بیاورد اگر علاقه و انگیزه داشته باشد به راحتی می تواند این دو شرط را انجام دهند و بعد از انجام شرایط فعالیت خود را شروع کنند. این دو شرط عبارت است از:

1-مدیران شرکت ها و سازمان هایی که متقاضی دریافت مدرک ایزو هستند باید قبل از اقدام به دریافت مدرک ایزو و فعالیت، آگاهی و اطلاعات لازم را در مورد ایزو، اهداف ایزو، عملکرد ایزو در سطح شرکت و....به دست بیاورند. زیرا بدون دانش و آگاهی نمی توان اقدام کرد چون عدم دانش منجر به شکست می شود.

2-مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو، می بایست در تمامی مناقصاتی که مراجع صادرکننده گواهی ایزو در زمان و مکان مشخص معین می کنند باید حضور به عمل برسانند. زیرا عدم حضور مدیران به هر دلیلی به منزله عدم دریافت مدرک ایوز هست و از لیست داوطلبان دریافت مدرک ایزو حذف خواهند شد.

 

مراحل اخذ ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید