ISO-CERTIFICATION-16

شرایط ثبت گواهینامه ایزو

ایزو یک سازمانی است فراملی که سال های زیادی است که دارد فعالیت خود را شروع کرده است و توانسته است در این زمینه توانمندی ها و موفقیت هایی را از خود نشان دهد . سازمان ایزو دارای استاندارد لاطم هست و بر تمامی سازمان ها و شرکت های دارای مدرک ایزو نظارت تام و کاملی دارد و هدف آن بهتر شدن این استاندارد و افزایش استاندارد در سطح شرکت ها و سازمن های دارای ایزو هست. کیفیت محصولات ایزو باعث شده هر روز بر تعداد مشتریان و همچنین بر تعداد مشتاقان اعم از شرکت ها، موسسات، سازمان ها و...برای دریافت مدرک ایزو بیشتر و بیشتر شود. ایزو در قسمت های مختلف جهان اعم از بین المللی و داخل کشور فعالیت می کند.

 

مراجع صادر کننده ایزو

شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند مدرک ایزو را دریافت کنند ابتدا بایستی به مراجع یا سازمان های معتبر و دارای استاندارد مراجعه کنند تا بتوانند درخواست خود را ارائه دهند. برای این کار لازم است ابتدا این شرکت ها و سازمان های متقاضی، در مورد مراجع و سازمان هایی که مدرک ایزو را صادر می کنند تحقیق و بررسی کنند و بعد به سراغ مراجع دارای استاندارد رجوع کنند. چون هر سازمان یا مرجعی صالح برای صادرکردن مدرک ایزو نیست و بایستی به مراجع معتبر مراجعه کرد. زیرا برخی افراد سودجو و منفعت طلب وجود دارند که در این زمینه با هدف کلاهبرداری ساختمانی را تاسیس می کنند و با تبلیغات، شرکت ها و سازمان ها را به سمت خود ترغیب می کنند و بعد از اینکه سازمان ها و شرکت های متقاضی مراجعه کردند و مبالغی را پرداخت کردند از آنجا می روند و هیچ اثری را از خود برجای نمی گذارد. پس خیلی خوب است که شرکت ها و سازمان های متقاضی با آگاهی و اطلاعات لازم به مراجع یا سازمان معتبر مراجعه کنند و درخواست دریافت مدرک ایزو را بدهند. بعد از اینکه فرم ها یی را که مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها دادند پر کردند.

 

شرایط ثبت نام ایزو

مراجع صادرکننده گواهی ایزو، شرایطی را برای ثبت گواهی نامه ایزو برای شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو مشخص کرده اند که این متقاضیان باید انجام دهند تا بعد از انجام این شرایط، مراجع صادرکننده گواه یایزو برای آنها مدرک ایزو را صادر کند. این شرایط عبارت است از:

1- مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو، طبق ایزو یک هدف معین مشخص می کنند و از مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو می خواهند شرکت و سازمان خود را طبق این هدف معین هدایت و کنترل کنند.

2- مراجع صادرکننده گواهی مدرک ایزو، برای هر شرکت و سازمان متقاضی به صورت جداگانه، یک نقشه و طرح کلی آماده می کنند و به شرکت و سازمان می دهند و مدیر و مدیران ارشد شرکت بایستی نقشه و طرح کلی را در سطح شرکت و سازمان پیاده و اجرا کنند.

3- مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای مدیر و مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو، جلسات و آموزش هایی را در نظر می گیرند که مدیر ومدیران ارشد موظفند که در این جلسات حاضر شوند تا از آموزش و نکات گفته شده بهره کافی را ببرند.

4- مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک ایزو ، برای کارکنان شرکت ها وسازمان های متقاضی، جلسات و آموزش هایی را تهیه می کنند و کارکنان بایستی حتما در این جلسات حاضر شوند و از آموزش های آن استفاده کنند.

5- مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند مدرک ایزو دریافت کنند راهکارهایی در جهت اهداف ایزو برای شرکت ها و سازمان ها تهیه می کنند و به شرکت ها و سازمان ها ارائه می دهند. مدیر و مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها وظیفه دارند این راهکارها را در قسمت های مختلف شرکت پیاده و اجرا کنند و از هرگونه سهل انگاری در این زمینه خودداری کنند. مدیر ومدیران ارشد، موظف هستند بر کار و فعالیت شرکت ها و سازمان ها نظارت کامل داشته باشند و از کارمندان بخواهند که قسمت هایی که مربوط به حیطه­ی کاری آنها است را انجام دهند و اگر در این راستای اهداف ایزو مشکل و یا موانعی به وجود آمد به مدیر و مدیران ارشد گزارش دهند تا مدیران در جهت رفع این مشکلات بکوشند و آن ا رفع و از بین ببرند.

شرایط ثبت گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید