گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ایزو45001 سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای و شغلی میباشد که همراه گواهینامه ایزو 14001 میباشد و یکدیگر را کامل میکنند گواهینامهISO 45001 با ایجاد یک محیط کار سالم و ایمن برای کارکنان و پرسنل خود انگیزه آنها را بیشتر مینماید و راندمان کاری بالاتر میرود و به بهره وری شرکت می انجامد.

 

مزایای استفاده از گواهینامه ایزو 45001

1-            کاهش خطرات احتمالی در محیط کسب و کار

2-            کاهش خسارات مالی و خسارات جانی احتمالی

3-            آموزش پرسنل در هنگام وقوع خطرات احنمالی همچون زلزله و آتش سوزی، راهعای مقابله با این خطرات را آموزش میدهد که چطور از جان خود و دیگران حفاظت نمایند و دست و پای خود را گم نکنند.

4-            ریسکها کاهش یافته و به فرصت ها مبدل میشوند

5-            ارائه خدمات بیشتر و تولید بهتر

لازم به ذکر است درون مستندات ISO 45001 مانورهای زلزله و آتش سوزی برای پرسنل و کارمندان انجام میگیرد که چطور ور هنگام وقوع این خطرات احتمالی جان خود را حفظ کنند و از جان دیگران محافظت نمایند.

از آنجای که دو گواهینامه ایزو 45001 و گواهینامه ایزو 14001 همواره در کنار هم میباشند و مکمل و متمم یکدیگر هستند و معایب و نواقص همدیگر را میپوشانند از این رو سازمانی که اقدام به اخذ و پیاده سازی دو استاندارد ISO 45001  و ISO 45001  میکنند به اصطلاح سازمانHSE  شده است. HSE  و یا HSE-MS شباهت خیلی زیادی به دو استاندارد ایزو 45001 و ایزو 14001 دارند که تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی میباشد .

 

مراحل اخذ و پیاده سازی گواهینامه ISO 45001

1-            انتخاب هدف یا اهداف سازمان در اخذ گواهینامه ایزو 45001

2-            انتخاب مرجع صادر کننده اخذ گواهینامه ISO 45001

3-            استقرار، توسعه، مستند سازی و پیاده سازی گواهینامه ایزو 45001

4-            انجام ممیزی های داخلی و ممیزی خارجی

5-            انجام ممیزی نهایی

6-            ثبت و صدور گواهینامه ISO 45001

استاندارد ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به همراه ایزو 9001 معنا پیدا میکند و مراجع صادر کننده ایزو به سازمانها و شرکتها توصیه میکنند که ابتدا اقدام به اخذ گواهینامهISO 9001  نمایند و بعد از ایجاد بسترها و زمینه های لازم اقدام به اخذ دو گواهینامه ISO 14001 و ISO 45001 نمایند.

 

مراجع صدور گواهینامه ایزو 45001

مراجع صادر کننده گواهینامه ISO 45001 را در اصطلاحCB  میگویند لیست CBهای مجاز برای ثبت صدور مدرک ایزو 45001 هر کشوری را در AB آن کشور باید پیدا کرد مثلا لیست CB های صادر کننده معتبرISO 45001  در ایران را میتوان در NACI یا همان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جست؟ سایت رسمی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یا همان NACI را در سایت مرکز ما در قسمت کلمات مرتبط و مفید پیدا کنید درآنجا میتوانید تمام شرکتها و سازمانها و CB های صادر کننده مدرک ایزو استاندارد را ببینید و یکی را انتخاب نماید همچنین CB های خارجی هم هستند که گواهینامه ISO45001 صادر میکنند لیست CBهای صادر کننده ایزو 45001 را در AB همان کشور جستجو کنید.

 

فرم درخواست ایزو

 

چگونه میتوان گواهینامهISO45001  را گرفت

با تماس با مرکز سیستم کاران از مشاوره ها و مستندات رایگان مرکز سیستم کاران استفاده نمایید تا بتوانید با کمترین هزینه و در کمترین زمان یک گواهینامه معتبر و اصیل و قابل استعلام و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران تحت استاندارد ایزو 45001 در یافت نمایید. برای اجرای رزومه در لیست گواهینامه ISO45001 بایستی فرم درخواست ایزو را از مرکز سیستم کاران دریافت کرده و پس از تکمیل فرم درخواست ایزو 45001 آنرا مجدد به مرکز عودت فرمایید کارشناسان این مرکز فرم درخواست ISO45001 شما را بررسی کرده در صورت تکمیل بودن کلیه اطلاعات فرم درخواست ایزو 14001 اقدام به تهیه و تدوین مستندات و سوابق الزامی در استاندارد ISO45001 نموده و شما را به گواهینامه ایزو 14001 معتبر و اصلی میرسانند

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.