just in time یا ( JIT ) چیست؟

just in time یا ( JIT ) چیست؟

just-in-time  یا ( JIT ) درست به موقع یا سر وقت

سیستم تولید به موقع یکی از پیشرفته ترین سیستم های برنامه ریزی است که قوی ترین سیستم جدید برنامه ریزی کنترل تولید لقب گرفته است.

just-in-time اواین بار توسط ناییجی اونو درسال 1972 درشرکت تویوتا بکارگرفته شدو خیلی سریع مورد استقبال شرکتهای ژاپنی قرار گرفت. اماپس ازگذشت چندین سال ازشناخت و اجرای just-in-time متاسفانه بخاطر اجراها و درکهای متفاوت just in time یا ( JIT ) نتوانست رشد اثر بخشی کند.

اگریکی ازاهداف اصلی ومهم just-in-time حذف تمام دوباره کاریها باشدکه هیچگونه ارزش افزوده ای ندارد، پس نمیتوان این سیستم رافقط مختص تولید دانست بلکه بایدآنرابه تمام مقاطع یک سازمان یا حتی زندگی شخصی گسترش داد.

سازمانها و شرکتها همواره بامحدودیتهای اقتصادی، محدودیتهایی درمنابع دردسترس، محدودیت درزمان ودر کنار تمام این محدودیتها ، پیچیدگی بازار و رقبا راداریم پس بایددرکمترین زمان بیشترین بازدهی رابدون تکرار فعالیتهای اضافی دانست.
در سیستمjust-in-time کیفیت ازاهمیت فزاینده ای برخورداراست.
just in time یا ( JIT ) و اهداف
بالا بردن سطح بهره وری و اثر بخشی در فرآیندها

افزایش توانایی و بالا بردن میزان ظرفیت و قدرت سازمان برای رقابت با رقیبان و حفظ این قدرت رقابت در بلند مدت

پایین آوردن و کاستن هر چه بیشتر مواد ، زمان و کار در فرآیندها

کاهش دوباره کاریها و ریسک های مرتبط باهمین دوباره کاری ها

این اهدف برای هر سازمانی حیاتی و در اولویت هستند.

اهمیت just-in-time  در زندگی شخصی:

عده کثیری بر این باور هستند که قیمت با معیار و فاکتور زمان اندازه گیری میشود درست مثل زمانیکه میخواهیم با اتوبوس به مسافرت برویم.

استفاده موثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب نا پذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است.

"وقت طلاست" گویای این توجه است درحالیکه تعداد ساعات کافی در طول روز وجود ندارد باید اطلاعات زیادی کسب کرد تاکارهایمان آسان تر و سریع تر انجام شود.

در ادامه مهارتهایی را یاد میگیریم گه با تمرین و انجام آن فعا لیتهای غیر ضروری ،مزاحمتها حذف و مدت زمان مفید و بهره وری و رضایت افزایش و استرس کاهش می یابد.

تصمیم بگیرید که چگونه وقت خود را بگذرانید و در صفحه ای یادداشت کنید حتی اگراین تصمیم برای یک روز باشد.

فعالیت را با توجه به نیاز واقعی تان از ابتدایی ترین تا عالی ترین،طبقه بندی کنید و امتیاز دهید.فعالیتی که بالاترین امتیاز را دارد در اولویت هستند.فراموش نکنید لذت بردن از کار کیفیت را به دنبال دارد.

برنامه ریزی کنید.روش این برنامه ریزی در دست خود شماست این روش با هدف شما رابطه مستقیم دارد و این برنامه ریزی را کنترل کنید.

اگر کار را در زمان تعیین شده انجام ندادید سرعت خود را افزایش دهید اگر اینکار استرس زا بود میتوانید کارتان را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید و حتی میتوانید با درایت بخشی از کارتان را به دیگران تفویض کنید.

خروجی فعالیتهایتان را تحلیل کنید اگر با آنچه انتظار میداشتید مطابقت داشت شما موفق شده اید و در غیر اینصورت نفاط ضعف و قوت خود و کارتان را بررسی کنید.

تهیه کننده: سرکار خانم ندا رحیمی