رتبه و گرید انفورماتیک

رتبه و گرید انفورماتیک

رتبه و گرید انفورماتیک مختص شرکتهای فعال درحوزه کامپیوتر و IT میباشد وتنها اینگونه شرکتها میتوانند رتبه انفورماتیک دریافت کنند. رتبه انفورماتیک درصورتی تعلق میگیردبه شرکتهای فعال درحوزه کامپیوترکه دراساسنامه شان موضوعاتی چون برق و الکترونیک و تاسیسات و خرید و فروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری و واردات و صادرات کلیه کالاها و تجهیزات مجاز بازرگانی و همچنین خدمات ثبت نشده باشد. درغیر اینصورت بایستی موضوع اساسنامه خودرا تغییر دهند. رتبه یاهمان گرید انفورماتیک جهت شرکتهای فعال دررسته های سخت افزار ، نرم افزار ، انتقال اطلاعات ، مشاوره ، ارائه خدمات کاربرد دارد. رتبه یاهمان گرید انفورماتیک بایستی موضوع اساسنامه شان مختص موضوعات فن آوری اطلاعات ، انفورماتیک ، مخابرات و اطلاعات باشد. اعتبار رتبه یاهمان گرید انفورماتیک یکساله میباشد.

رتبه و گرید انفورماتیک قبلا ازطریق شورای عالی انفورماتیک صادر میشد اما امروزه سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادرکننده گرید و رتبه میباشند. البته شرکتهای فعال درحوزه های پشتیبانی، فنی و مهندسی وهمچنین خدماتی بایستی ازطریق وزارت کار اقدام کنند و مجوز اداره کار رابگیرند.

رتبه و گرید انفورماتیک عوامل امتیازآور دخیلی داردکه دراخذ رتبه انفورماتیک موثر میباشد. یکی ازاین عوامل امتیازآور داشتن اظهارنامه مالیاتی ازقبیل حقوق و دستمزد و درآمد میباشد. هرچه میزان حقوق و دستمزد بیشتر باشد امتیاز بالاتری جهت اخذ رتبه انفورماتیک خواهد داشت. رضایتمندی مشتری ازدیگر عوامل امتیازآور میباشد چنانچه تابحال کسی ازشرکت شکایتی نداشته باشد جهت شرکت دارای امتیاز میباشد. ازدیگر عوامل امتیازآور تحصیلات مدیرعامل میباشدکه چنانچه مدیرعامل دارای مدرک لیسانس مرتبط باشد جهت سازمان متقاضی دریافت رتبه دارای امتیاز میباشد البته درصورت نداشتن لیسانس حداکثر مدرک دیپلم و 12سال کارمفید درزمینه IT نیزجهت شرکت متقاضی دریافت رتبه امتیازآور خواهد بود. همچنین هرچقدر تعداد پرسنل شاغل درسازمان متقاضی مرتبط بازمینه IT باشد جهت شرکت متقاضی امتیاز بیشتری خواهد داشت. همچنین چنانچه سابقه بیمه کارکنان امتیازآور بیشتر باشد نیز امتیاز بیشتر و بهتری جهت سازمان متقاضی خواهد داشت.

رتبه و گرید انفورماتیک جهت شرکتهایی که باراول قصد دریافت رتبه یاهمان گرید انفورماتیک رادارند بیبشتراز گرید 4 نیست یعنی اینگونه شرکتها نمیتوانند بیشتراز رتبه 4 دریافت کنند. جهت دریافت رتبه بهتر و بیشتر یعنی رتبه 3 الی 1 بایستی حداقل ازدریافت گرید قبلی اش یکسال گذشته باشد.

رتبه و گرید انفورماتیک جهت دریافتش الزاماتی وجود دارد. مدارک بازگزاری شده بایستی تماما کپی برابر اصل باشد ودر فرمت PDF افراد بازنشسته وهمچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیازی ندترندکه لیست بیمه ارائه کنند.

رتبه و گرید انفورماتیک نیز مانند هر گواهینامه دیگری زمان انقضا دارد. مدت زمان اعتبار گواهینامه صلاحیت انفورماتیک یکساله میباشد وهرسال شرکتهای انفورماتیک بایستی قبل ازاتمام اعتبار گواهینامه صلاحیتشان جهت گرفتن رتبه انفورماتیک باارائه مدارک جدیدبه سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.

متقاضیان گواهینامه ی رتبه یاهمان گرید انفورماتیک معمولا درفضاهای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین زیر بدنبال اطلاعات درخصوص اخذ رتبه ی انفورماتیک هستند:

سایر مقالات در مورد رتبه و گرید

مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، آموزش اخذ رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ رتبه انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک ، اخذ گرید انفورماتیک ، گرید بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای گرید یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی گرید انفورماتیک کشور ، گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ گرید شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای گرید شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت گرید انفورماتیک ، استعلام گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت گرید انفورماتیک ، ثبت نام گرید انفورماتیک ، گرفتن گرید انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی گرید انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی گرید انفورماتیک ، نحوه ی دریافت گرید انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام گرید انفورماتیک ، روش گرفتن گرید انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، آموزش اخذ گرید انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، اخذ گرید انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک