مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو شامل مراحل زیر هست:

 • تعیین هدف از گرفتن کواهی نامه ایزو

 • انتخاب نوع گواهینامه iso مورد نیازمون

 • شناخت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو شامل صادر کننده ایزو ، اعتبار دهنده ی ایزو و نهادهای بین المللی رسمی و قانونی مانند iaf

 • انتخاب شرکت صادر کننده گواهی ایزو و تعیین نوع مرجع اعتبار دهنده ی صادر کننده ایزو

 • مستندسازی و استقرار سیستم مدیریتی متناسب با استاندارد انتخابی

 • انجام ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو

 • دریافت اصل مدرک گواهینامه ایزو و کنترل رجیستری یا همان کد رهگیری جهت بررسی اصالت و اعتبار واقعی گواهینامه

 

تعیین هدف گرفتن گواهینامه ایزو

هرشرکت ویا سازمانی معمولا یرای دریافت گواهینامه ایزو اهدافی داردکه براساس همان اهداف قصد گرفتن گواهی iso رادارد. بعضی ازشرکتها هدفشون ازاخذ ویا دریافت گواهینامه ایزو اجرای صحیح و اصولی استانداردهای بین المللی درسطوح مختلف شرکت خودهستند. بعضی ازسازمانهایا شرکتها بواسطه ی نوع زمینه فعالیتشون مثلا مثل پیمانکاران بمنظور شرکت در مناقصات کواهینامه ایزو دریافت میکنند. گاهی اوقات بنگاههای اقتصادی و یاحتی اصناف بدنبال گرفتن گواهینامه ایرو هستندتا باهاش تبلیغ کنند. هدف شماهم بایدبرای گرفتن کواهی ایزو مشخص باشد. تعیین اهدافتون ازدریافت ایزو میتواند درمراحل بعدی تاحدود هیلی زیادی درکاهش زمان و هزیته دریافت ایزو بهتون کمک کنه.

 

انواع گواهینامه ایزو

شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ ایزو در گام اول بایستی نوع استاندارد ایزو خودرا انتخاب کنند.

انتخاب نوع گواهینامه ایزو مورد نیازمون

منظوراز انتخاب نوع گواهینامه ایزو موردنیازمون درواقع همان استانداردهای موردنیازبرای سازمان ویا شرکتمون هست. معمولا یک سری استانداردهای عمومی هست و یک سری استانداردهای تخصصی.

ازجمله استانداردهای ایزو و گواهینامه های ایزو عمومی میتوان موارد زیررا اشاره کرد:

-          گواهینامه استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

-          گواهینامه استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

-          گواهینامه استاندارد ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

-          گواهینامه استاندارد ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002

-          گواهینامه استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO10004

-          و سایر استاندارد عمومی دیگرکه شاید ضرورتی نداشته باشند

اماهر سازمان و شرکتی متناسب بازمینه فعالیت خودبه سراغ استاداردهای تخصصی ایزو و دریافت گواهینامه ی ایزو تخصصی خوداقدام میکند.

بطور مثال شرکتهای فعال درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی استاندارد و گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO29001 رامیگیرند ویامثلا شرکتهای بازمینه فعالیت تجهیزات پزشکی گواهینامه استاندارد ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ISO13485 رامیگیرند و همچنین شرکتهای فعال درحوزه صنایع غذایی و صنایع مرتبط ، گواهی نامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000 رو دریافت میکنند. استانداردهای تخصصی خیلی زیاد هستند. شما عزیزان و متقاضیان محترم می توانید جهت اطلاع ازنوع گواهینامه ایزو تخصصی خودتون بامرکز سیستم کاران تماس گرفته واز کارشناسان و مشاوران حرفه ایی ایزو بطور رایگان اطلاعات لازمه رادریافت نمایید.

شناخت مرجع صادر کننده ایزو

شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران و دنیا خیلی زیاد هستند و جالب اینکه همشون خودشون رو معتبر میدونند و دیگران رانامعتبر میدونند. شما اگر درفضای مجازی مانند گوگل بدنبال مراجع صادر کننده ایزو و یا لیست صادر کنندگان معتبر گواهینامه ایزو و یاباعناوین مختلفی همچون شرکتهای صادر کننده ایزو ، مراکز و سازمان صادر کننده ایزو ، سایت ایزو ، نمایندگی ایزو ، سازمان ایزو و... باشید باانواع و اقسام صادرکنندگان ایزو مواجه خواهید شدکه متاسفانه اکثرا خودرا کاملا معتبر معرفی مینمایند و بامتصل کردن خودبه سازمانهای دولتی و غیر دولتی نامرتبط فعالیت خودرا قانونی و اصولی جلوه مینمایند. مثلا باذکر القابی همچون سازمان ویا وزارت صنایع و معادن و یاهرسازمان ووزارت دیگرکه مطلقا هیچ ربطی با استاندارد ایزو ندارند. حتی گاهی اوقات بااعمالی وقیحانه بافتوشاپ برا خودشون انواع واقسام مجوز صادر میکنند و البته کسی هم نیست تابه اینها رسیدگی کند.

اما مراجع صادر کننده راچطور میشه شناسایی و تعیین اصالت کرد؟

اصولا یک نهاد بین المللی دردنیا وجود دارد بنام IAF

واژه IAF مخفف International Accreditation Forum بمعنی انجمن بین المللی اعتباردهندگان هست. درانجمن iaf اکثر کشورها ازجمله کشور خودمان ایران نیز عضو هستند. هرکشوری بواسطه یک نماینده قانونی و دولتی همان کشور عضویت خودرا تثبیت کرده است. مثلا نام اختصار نماینده ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بانام اختصاری NACI و کشور آلمان DAKKS و کشور انگلستان UKAS وبه همین منوال تمام کشورها درنهاد IAF مشهود هستند. بجهت دیدن نمایندگان هرکشور کافیست به سایت IAF باآدرس WWW.IAF.NU مراجعه و ازمنوی بالای سایت اعضا را مشاهده فرمایید.

معمولا نمایندگان هرکشور را نهادهای اعتباردهنده میگویند. نهادهای اعتبار دهنده درلاتین میشود Accreditation Body. . اختصاراً AB نیزگفته میشود.

هرAB دارای چندین شرکت صادر کننده ایزو هست. صادر کنندگان ایزو رو رادر اصطلاح Certification Body و به اختصار CB گفته میشود.

درنتیجه هر صادر کننده ایزو رادراصطلاح CB میگویندکه بایستی تحت اعتبار یک AB فعالیت کند و AB هم بایستی عضویت IAF راداشته باشد.

روال بالا میشه یک روال قانونی و اصولی. اما چون گرفتن گواهینامه ایزو طبق مراحل فوق واز طریق مراجع صادر کننده ایزو با اعتلاردهی ABهای باعضویت IAF کمی زمانش بیشتر هست و طبعا هزینه بیشتری دربردارد، خیلی متقاضیان تمایل زیادی نسان نمی دهند و بدنبال گواهینامه ارزانتر هستند.

بهمین دلیل یک سری مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ایجاد میشوندکه تحت اعتبار AB های با عضویت IAF نیستند. طبیعتا گرفتن گواهینامه ایزو ارزان و فوری ازاین مراجع غیر IAF ی مقدور خواهد بود و قطعا گواهینامه ی صادره اعتبار اصلی و IAF راندارد. اما خیلی اوقات کار متقاضی را نظربه هدفش ازدریافت گواهینامه ایزو راراه می اندازد.

انتخاب شرکت صادر کننده ایزو

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو الان دیگه راحت شد. هرشرکت و یاهر سازمانی بامطالعه موارد بالا و هدف خوداز دریافت گواهی ایزو میتواند نوع مرکز صادر کننده ایزو خودش راانتخاب کند. موارد زیر میتواند درگزینش CB موثر باشد:

 • هزینه درنظر گرفته شده برای دریافت گواهینامه ایزو . چون خیلی شرکتها تمایل زیادبرای صرف هزینه زیاد نیستند و می خواهند با هزینه خیلی کم گواهینامه یازو رادریافت کنند.
 • زمان مورد نیاز برای دستیابی به گواهینامه – گاهی اوقات شرکتی بدنبال گواهینامه بامنظور شرکت در مناقصات و یابرای ارائه به نهاد و یا سازمانی هست. لذا فورس زمانی دارد. حتی مشاهده میشود که یک رز زمان دارد.
 • انجام و یاعدم انجام پیاده سازی واقعی. گاهی هم شرکت تمایلی بذای پیاده سازی واقعی ندارد و اگرهم دارد محدودیت دارد.
 • گستره حجم مستندات مورد نیاز – حجم مستندات نظربه نیاز متقاضی کم و زیاد میشود.
 • هدف متقاضی از گرفتن گواهینامه – اهدافی همچون شرکت در مناقصه ، صادرات ، تبلیغات ، برند سازی ، پیاده سازی.
 • سطح سخت گیری و وجود قوانین دست پاگیر CB ها – متاسفانه همه CB هاقوانین یک دستی ندارند. طبعا متقاضی متنایب باهدف خودش CB راانتخاب میکندکه کمتر اذیت شود.
 • زمان صدور گواهی ایزو – زمان صدور ازمهمترین عوامل و الزامات متقاضی دریافت گواهی نامه ایزوست.
 • تایید گواهینامه صادر شده – اینکه کارفرما و یامشتری گواهینامه ایزوی دریافتی شرکت راتایید کند.
 • و عوامل دیگر . . .

مستندسازی و استقرار سیستم مدیریتی متناسب یا استاندارد انتخابی

وقتی همه موارد بالا انجام شد بایستی مستندسازی و استقرار انجام پذیرد.برای گرفتن گواهینامه ایزو از CB های مختلف بایستی دیدکه سی بی صادر کننده تاچه حدی سختگیر هست و متنایب باسطح سخت گیری مستندسازی و پیاده سازی انجام پذیرد. گاهی باحداقل مستندسازی و پیاده سازی میشه گواهی ایزو رابراحتی گرفت و گاهی هم برعکس.

انجام ممیزی ثبت و صدور گواهینامه

ممیزی همان بازرسی هست. بازرسی و یاهمان ممیزی توسط CB انجام میپذیرد. ممیزی معمولا دردو مرحله اناجم میگیرد.

-          ممیزی مستندات
-          ممیزی میدانی و صدور گواهینامه

شرکت صادر کننده با اعزام ممیز خودبه محل شرکت متقاضی ممیزی ثبت و صدور را انجام میدهد. البته امروزه سطح سخت گیری ممیزی بالا نیست. حتی مراجع و مراکز صادرکننده ایزو غیر IAFی درمحل ممیزی حضور ندارند و ممیزی مجازی انجام میدند. بندرت مراجع IAF ی نیز ممیزی از راه دور انجام میدند.

دریافت گواهینامه و کنترل رجیستری

متقاضی دریافت گواهینامه بایستی پیگیر دریافت اصل گواهینامه باشد و پس ازدریافت اصل مدرک ایزو ، گواهی خودرا بررسی و کنترل کند.اگر گواهی ازسوی نهادهای IAF ی صادر شده باشد بایداز طرق سایت IAF اقدام نمود تابه گواهینامه خوددر سایت برسد واگر گواهینامه غیر IAF بایدپس بایستی ازطریق سایت معرفی شده درگواهینامه اقدام کند. البته تمام این سایتها توسط افرادی درهمین ایران کنترل و مدیریت میشوند. چون اعتبار IAF راندارند.

مرکز مشاور و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرکز اطلاع رسانی ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو ISO درخدمت متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد تاآخرین اطلاعات بروز فنی و حقوقی کسب نمایید تا باکمترین هزینه و کمترین زمان ممکنه گواهینامه ایزو خودرا دریافت نمایید.