مشاوره بهره وری

مشاوره بهره وری

بهره وری به تعبیری حلقه مفقوده در غالب مجموعه ها هست و بسیار پیش میاید که سازمانها در خصوص بهره وری درست و حقیقی درک درستی ندارند و مدیران سازمانها هر کدام تعبیری متفاوت در خصوص بهره وری دارند و بهره وری را در یک فرآیند خاص می بینند.طبعا هر مدیر نیز نظریه خود را درباره بهره وری بهترین می داند و به طبع آن مجموعه و سازمان خود را بهره ور می دانند و چون ممکنست مدیران مجموعه ها در هر برهه ای عوض شوند مدیران فعلی سازمان وقتی می خواهند مدیران قبلی را تخریب کنند فرآیندها خود را بهره ور می دانند و تعریف می کنند.

جناب مهندس مجید کریمی ( یکی از بزرگترین مشاوران حوزه بهره وری در سطح جهان ) از بهره وری تعبیری کامل و جامع ارائه می کنند. جناب مهندس مجید کریمی اعتقاد دارندکه بهره وری زمانی می تواند مثمر ثمر باشدکه تاثیری شگرف و مثبت در الزامات و همچنین انتظارات ذینفعان مشاغل و کسب و کارها داشته باشد و باعث بالا رفتن سطح ارتقای سازمان گردد. ذینفعان از دیدگاه ایشان سهامداران، اعضای هیات مدیره، پرسنل سازمان به عنوان ذینفعان داخلی و مرتبط با سازمان و همچنین اداره مالیات، اداره بیمه تامین اجتماعی ، محیط زیست و شهرداری و غیره، به عنوان ذینفعان خارجی مطرح هستند. از نظر جناب آقای مهندس کریمی وقتی می تواند بهره وری داشته باشد که کلیه ذینفعان اعم از ذینفعان داخلی و ذی نفعان خارجی از آن سود برده و باعث منفعتشان شود. از دید ایشان وقتی یک طرف سود ببرد و یک طرف سودی نبرد و ضرر ببیند و حتی یک نفر از ذینفعان ضرر ببیند اسمش بهره وری نیست و برای کلیه ذی نفعان داخلی و خارجی به قول معروف سیستم برد-برد ایجاد گردد.

مشاوره بهره وری به عنوان فرآیندی هست که به توسط مشاوری باتجربه که تمامی ابزارهای مدیریتی را در اختیار دارد و قابلیت دارا بودن ابزارهای مدیریتی هست انجام می گردد. مشاوره بهره وری باید علم جدیدترین و به روزترین فناوریهای فنی و مدیریتی و تکنولوژی و IT را داشته باشد. از طرفی زمانی که یک شرکت و یا یک سازمان قصد دارد که برای سازمانش جهت مشاوره بهره وری یک مشاوره حرفه ای انتخاب کند بایستی از کار بلدی مشاور و تبحرش در جهت بهره وری اطمینان حاصل کند که آن مشاوره بهره وری می تواند در مجموعه خود باعث افزایش بهره وری گردد. جناب آقای مهندس مجید کریمی بعنوان یک مشاور حرفه ایی در حوزه بهره وری دیدگاه جالب در حوزه بهره وری دارند که دیدگاه جامع و کاملی هست، ایشان معتقدند اگر که برای هر شاخصی که نشان دهنده افزایش بهره وری هست مقیاسی تعریف بشود و سپس وضعیت ایجاد شده در سازمان با همان مقیاس سنجیده بشود هر گونه تغییر و تاثیر مثبتی که در شاخصها پیش آمده باشد به عنوان بهره وری تعریف و محسوب می گردد. بنابراین یک مشاور چنانچه بتواند ضمانت کند که کلیه شاخصهای تدوین شده و تعریف شده اش در جهت رشد سازمان موثر بوده و نتایج خوبی جهت رشد سازمان داشته، به عنوان یک مشاوره بهره وری خوب شناخته می شود.

مشاوره بهره وری بطور خلاصه باید برای تمامی ذی نفعان سازمان سود دهی داشته باشد و این سوددهی ذینفعان بایستی توسط مشاوره بهره وری بطور واقعی تضمین گردد. جهت این ضمانت میان کارفرما و مشاور بهره وری می توانند از روشهای مختلفی استفاده کنند مثلا می توانند حق الزحمه ای درصدی برای مشاور تعریف کنند متناسب رشد شاخصهای مجموعه بصورت ارزی و ریالی.

مرکز مشاوره سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره در حوزه بهره وری و سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه سازمانها و شرکتهای خواهان بهره وری جامع و واقعی هست.

با ما در ارتباط باشید...

 

مشاوره بهره وری صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.