چگونه گواهینامه ce بگیریم

چگونه گواهینامه CE بگیریم؟

نحوه اخذ گواهینامه CE ازجمله سوالات خیلی ازمتقاضیان گواهی CE اتحادیه اروپا میباشدکه درفضاهای مجازی متقاضیان دریافت مدرک CE اتحادیه اروپا بدنبالش هستند.

نشان CE, اتحادیه اروپا ( CE-MARK ) مرتبط بامحصولات دارای الزامات ایمنی ازنظر قوانین اتحادیه اروپا میباشد. متقاضیان دریافت گواهی نامه CE بدلیل نداشتن اطلاعات فنی وحقوقی کافی درحوزه نحوه دریافت گواهی نامه CE اتحادیه اروپا دچار سردرگمی شده وبدنبال اطلاعات واقعی درخصوص چگونگی گرفتن گواهی CE محصول جهت محصولات خودهستند. بخاطر همین علاقمندان، کاربران درون گوگل بادرج اصطلاحات وسوالات خودبه شرح ذیل بدنبال اطلاعات کسب گواهی CE هستند:

نحوه دریافت CE محصولات ,اخذ گواهینامه CE چگونه CE بگیریم؟ , محصولات CE, استاندارد اتحادیه اروپا , اخذ مجوز CE, گواهینامه CEچیست؟ , متن استاندارد CE, دایرکتیوهای CE, کد CE چیست؟ , هزینه اخذ استاندارد CE, الزامات استاندارد CE, روش گرفتن استاندارد , نحوه دریافت گواهینامه CE محصولات , نحوه دریافت گواهی نامه CE محصولات , نحوه دریافت گواهی CE محصولات , نحوه دریافت نشان CE محصولات , نحوه دریافت مدرک CE محصولات .

مدرک CE, ایزو CE, شرکت CE, اخذ گواهینامه CE, اخذ مدرک CE, مراحل اخذ گواهی CE,اخذ گواهی نامه CE, چگونه گواهی CE بگیریم؟ ,اخذ گواهی CE, چگونه مدرک CE بگیریم؟ , اخذ گواهی نامه CE, اخذ گواهی CE, مراحل اخذ گواهینامه CE, مراحل اخذ گواهی نامه CE وغیره.

گواهی نامه CE اصولا بایستی توسط مراجعی تحت عنوان NOTIFY BODY اختصارا NB ویا N.B صادز گردد. N.B (ها) درکشورهای عضو اتحادیه اروپا فعالیت میکنند البته خوداین NB (ها) نیزباید تحت نظارت یک سازمان بالادست بانام NANADOO فعالیت کنند. درکل کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 2500 نوتی فایبادی NOTIFY BODY وجود دارد. هرکدام ازاین نوتی فایبادی درحوزه خاصی فعالیت میکنند مثلا یکسری ازاین NOTIFY BODY درحوزه محصولات الکترونیکی، یکسری نوتی فایبادی درحوزه ساختمانی، یکسری درحوزه پزشکی بدیهی میباشد. یک نوتی فایبادی قوی میتواند درچند حوزه گواهی نامه بدهد. جهت رویت لیست N.B ها (کلیک کنید- لیست N.B ها) . درون لیست شرکتهای صادر کننده گواهی نامه CE (همان نوتی فایبادی notify body ) ملاحظه میشودکه برروی هرکدام ازاین گواهی نامه های سی ای یک کد چهار رقمی اختصاصی رویت میگرددکه این کد چهار رقمی کد شناسایی و انحصاری مربوطه مرکز صادرکننده معتبر سی ای میباشد. معمولا درمتن گواهی نامه CE صادر شده توسط مراکز معتبر ثبت وصدور گواهی ce کد چهار رقمی رویت میشود. طبق قوانین NANDO محصولات سه دسته میشوند: دسته اول محصولاتی هستندکه بدانها CE تعلق نمیگیرد مانند دارویی، غذایی وهمچنین شیمیایی. دسته بعدی محصولاتی هستندکه الزاما بایستی گواهی نامه ce بگیرند وحتما توسط نوتی فایبادی صادر کننده گواهینامه ce تست، آزمون، بررسی ونیز ثبت وصدور گردد. مانند محصولات و تجهیزات پزشکی (چنین گواهی نامه هایی اصطلاحا اورجینال نامیده میشوند. دسته سوم محصولاتی هستندکه بدانها گواهی CE تعلق میگیرنداما high risk نیستندو متقاضی مدرک سی ای میتواند آزمایشات وتستها راخود انجام داده ونتایج راخودش اظهار دارد لذابه چنین گواهینامه هایی گواهی خوداظهاری CE ویا گواهی نامه اظهارنامه CE وبه لفظ لاتین گواهینامه Declaration باتوجه بدین توضیحات و بالا بودن هزینه چنین گواهی هایی متقاضیان گواهی CE بدنبال گواهی نامه سی ای ارزان وفوری هستند لذا بعضی ازمراجع ثبت وصدور گواهینامه بین المللی که البته درلیست notify body های لیست NANDOO نیستند اقدام مینمایندبه ثبت و صدور گواهی نامه سی ای بااختیارات خود. طبعا چنین گواهینامه هایی درسطح اعتبار گواهینامه سی ای بااعتبار ناندو نیستنداما درهر حال همین گواهینامه CE دارای یک سایت باقابلیت رهگیری اصالت گواهی نامه هستند ومانند گواهینامه ce اورجینال ویا گواهی ce اظهارنامه درسایت مربوطه قابلیت رجیستری داردچنین گواهینامه ای اصطلاحا گواهی نامه انطباق CE نامیده میشود. گواهینامه انطباق ce چون درایران وخیلی کشورهای دیگر بغیراز کشورهای اتحادیه اروپا ازلحاظ تبلیغاتی وهمچنین برند سازی مهم میباشد لذا متقاضی دریافت مدرک CE درحال افزایش میباشد مخصوصا قیمت گواهی ce انطباقی پایینتراز گواهی ce اورجینال وهمچنین خوداظهاری میباشند.
متقاضیان گواهی نامه CE بایستی قبل ازهر گونه اقدام جهت دریافت مدرک CE مطالب فوق رابدقت مطالعه وسپس درخصوص اخذ گواهی معتبر ویا سطح اعتبار پایینتر تصمیم لازم رابگیرند.
مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه CE وانواع گواهی CE جهت متقاضیان محترم دریافت مدرک CE میباشد.