گواهینامه ایزو مرتبط با قنادی وشیرینی فروشی

گواهینامه ایزو مرتبط با قنادی وشیرینی فروشی

گواهینامه ایزوهای قنادی وشیرینی فروشی چیست؟

آیا گرفتن گواهینامه ISO برای صنف قنادی وشیرینی فروشی لازم است؟

برای گرفتن گواهینامه ایزو مختص صنف قنادی و شیرینی فروشی چکار باید کرد؟

چگونه میتوان گواهینامه ایزو جهت صنف قنادی و شیرینی فروشی گرفت؟

شرایط اخذ گواهینامه ایزو مرتبط با صنف قنادی و شیرینی قروشی چگونه است؟

گواهینامه ایزو برای قنادی وشیرینی فروشی عبارتنداز:

گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامهISO22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی

گواهینامهHACCP ( البته این گواهینامه قسمتی ازگواهینامه ISO22000 میباشد)

گواهینامهISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامهISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان        

گواهینامهISO10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار برای سازمانها

گواهینامه حلال

صنوف قنادی و شیرینی فروشی بعلت کیفیت خوب خدمات وایجاد حس رقابت میان همکاران خود وهمچنین بعضاً بدلیل صادرات محصول خود بسمت دریافت گواهینامه ایزو روی میاورند. ولی متاسفانه هیچ اطلاعی درمورد ایزوهای مرتبط با فعالیت خودندارند.صاحبان صنوف قنادی و شیرینی فروشی ازطرف سازمان وزارت بهداشت و مواد غذایی مورد بازرسی قرار می گیرند وداشتن گواهینامه ISO22000 یک امتیاز برای آنها بحساب میاد و باپیاده سازی HACCP درمجموعه خود باعث بالا رفتن کیفیت و رضایت مشتریان خود میشوند. بی احتیاطی درکیفیت مواد غذایی و تجهیزات نامناسب قنادی و شیرینی فروشی باعث خطراتی برای مشتریان میشودکه شاید غیرقابل جبران باشد بدلیل همین روز به روز بیشتر صنوف قنادی و شیرینی فروشی بسمت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی و اخذ گواهینامه ایزو9001 و گواهینامه ایزو22000 هستند.بنابراین میتوان جمع بندی کردکه ایزوهای مرتبط باصنوف قنادی و شیرینی فروشی عبارتند از: ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ،HACCP ( البته این گواهینامه قسمتی از ISO22000 میباشد) ،ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ،ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ،ISO10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار برای سازمانها و گواهینامه حلال

صنوف قنادی و شیرینی فروشی جهت اینکه درمیان مردم ازمحبوبیت خاصی برخوردار هستند بایدبه فکر بالا آوردن کیفیت خودباشند پس چه بهتر باداشتن گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO22000 و HACCP کیفت و رضایتمندی مشتریان خودرابالا ببرند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان درخدمت متقاضیان گواهینامه ایزو درصنوف قنادی و شیرینی فروشی و هموطنان عزیز جهت ارائه کلیه اطلاعات لازم می باشد.

باما درارتباط باشید...