گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )- صنایع غذایی – بسته بندی گوشت

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )- صنایع غذایی بسته بندی گوشت

شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز )چیست؟

گواهینامه ایزو مرتبط باصنایع غذایی بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز )چیست؟

تاثیر گواهینامه ایزو درکیفیت صنایع غذایی بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز )تاچه حدیست؟

آیابین کیفیت مواد غذایی بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز )و گواهینامه ایزو رابطه وجوددارد؟

چه مدارکی برای دریافت گواهینامه ایزو صنایع غذایی بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز ) وجوددارد؟

چگونه میتوان گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز )گرفت؟

گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی بسته بندی گوشت عبارتنداز:

گواهینامه ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی

گواهینامه HACCP ( البته این گواهینامه قسمتی ازگواهینامه ISO22000 میباشد)

گواهینامه ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان        

گواهینامه ISO10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان کدهای منشور رفتاربرای سازمانها

گواهینامه حلال

صنایع غذایی بسته بندی گوشت (ماهی- مرغ- گوشت قرمز) بعلت اینکه جزء بزرگترین خانواده مصرفی دربین مردم هست پس بایدازنظر کیفیت و ایمنی غذایی ازاعتبار بالایی برخوردار باشند. صاحبان صنایع غذایی بسته بندی گوشت (ماهی - مرغ - گوشت قرمز ) بخاطر کیفیت و ایمنی مواد غذایی ازنظر بهداشت غذایی بسمت گرفتن گواهینامه ایزو میروند ولی آگاهی کمی درمورد شرایط اخذ گواهینامه ایزو ویا اصلا چه نوع گواهینامه ایزو مرتبط باصنف بسته بندی گوشت (ماهی مرغ - گوشت قرمز )دارند. صنوف مواد غذایی ازطرف وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو مورد بازرسی قرار میگیردتا ازنظر بهداشت مشکلی دربسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز ) وجود نداشته باشدو سلامتی مصرف کنندگان تهدیدنشود و همچنین بدلیل اینکه زودتر فاسد میشوند صاحبان صنایع غذایی بدنبال گرفتن گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی و ازهمه مهمتر گواهینامه حلال به خاطر رعایت اصول و موازین شرعی هستند.بنابراین میتوان جمع بندی کردکه ایزوهای مخصوص صنایع بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز ) عبارتنداز:

گواهینامه ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی

گواهینامه HACCP (البته این گواهینامه قسمتی ازگواهینامه ISO22000 میباشد)

گواهینامه ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

گواهینامه ISO10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار برای سازمانها

گواهینامه حلال

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یک مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان آمادگی دارد کلیه اطلاعات لازم رابه متقاضیان گواهینامه ایزو درصنایع غذایی و بسته بندی گوشت ( ماهی مرغ - گوشت قرمز ) ارائه دهد

بامادرارتباط باشید...