گواهینامه HSE ، مناقصات

گواهینامه HSE برای شرکت در مناقصات !

اصطلاح گواهینامه HSE برای شرکت در مناقصات ، برای پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می کنند آشناست. در واقع اکثر کارفرمایان به این سمت رو آورده اند که پیمانکاران فرعی آنها بایستی دارای گواهینامه HSE باشند. غافل از اینکه وضع چنین قوانینی فقط باعث داغ شدن مراجع صدور گواهینامه های ایزو می شود. تا زمانیکه فرهنگ کیفیت و HSE در جامعه نهادینه نشود وضع چنین قوانین و الزاماتی برای پیمانکاران فرعی فایده ایی ندارد. حدود 95 درصد از پیمانکاران متقاضی صدور گواهینامه HSE نه تنها نمی دانند که HSE واقعی چیست بلکه تمایلی هم ندارند که نه بدانند چیست و نه بخواهند که اجرا کنند. البته ایم موضوع به تفکر کارفرماها هم برمی گردد. چون کارفرما بدون لحاظ کردن هزینه های آیتم رعایت HSE به پیمانکاران فشار می آورند که این گواهینامه های HSE و یا سیستم مدیریت یکپارچه IMS و یا سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و سایر ایزو ها را داشته باشند. تجربه نشان داده که معمولاً هزینه اجرای واقعی HSE در یک مجموعه معادل چهار درصد گردش مالی کل آن مجموعه است. به طور مثال برای یک پروژه ایی که ارزش قرارداد آن یکصد میلیارد است ، حدود چهار میلیارد بایستی صرف الزامات HSE شود. حالا خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید کدام پیمانکاری زیر بار چنین هزینه ایی می رود و یا چه کارفرمایی حاضر می شود چنین هزینه ایی را در قالب قرارداد های خود با پیمانکاران فرعی خود لحاظ کند؟

گواهینامه HSE