گواهی نامه ایزو

ایزو

ایزو ازمهمترین انواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بدان نیاز پیدا میکنند شرکتها بنابر دلایل مختلف همچون مناقصات ، صادرات ، تبلیغات و رقابت بازارهای جهانی و بهره وری و پیشرفت نیازمند اخذ گواهی ایزو هستند. گواهینامه ایزو ، مدرک ایزو ، استاندارد ایزو ، گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو ، کواهی ایزو ، کواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO ، مدرک ISO ، استاندارد ISO ، گواهی ISO ، گواهی نامه ISO ، کواهی ISO ، کواهینامه ISO و عناوین بسیارکه ایزو باآنها خوانده میشود تماما اسامی و توصیفاتی هستندکه گواهینامه ایزو باآنها خوانده میشود.

 

 

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو بطور کل شامل مراحل زیر میشود:

تعیین هدف اخذ گواهینامه ایزو

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزو

مستندسازی و پیاده سازی

ممیزی داخلی و خارجی

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

 

 

 

تعیین هدف اخذ گواهی نامه ایزو

تعیین هدف اخذ گواهی نامه ایزو : دراولین گام اخذ گواهی ایزو ، هدف دریافت و اخذ گواهی ایزو بایستی مشخص شودکه شرکت متقاضی بابت کدام قصد و هدفی میخواهد ایزو بگیرد. بذان معناکه مشخص گردد جهت مناقصات میخواهد ایزو بگیرد، جهت صادرات بازارهای جهانی خواهان دریافت ایزو هست، بابت تبلیغات تمایل داردکه گواهینامه ایزو دریافت کند ویا بجهت رقابت و قدالم کردن میان رقبای کاریشان ویا هر قصد و نیت دیگر.

 

 

 

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب نوع گواهینامه ایزو دردومین گام اخذ گواهی ایزو هست. انواع ایزو بطور کل شامل دو دسته میشود:

گواهینامه ایزو عمومی

گواهینامه ایزو تخصصی

گواهی ایزو عمومی شامل انواع عمومی استانداردها میشودکه مورد نیاز و درخواست تمامی شرکتها فارغ ازنوع فعالیتشان هست.

انواع عمومی استاندارد ایزو :

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی

IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( تلفیق سه سیستم مدیریتی ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 )

سیستمهای مشتری مداری نیز بنوعی انواع عمومی گواهی ایزو محسوب میگردد. سیستمهای مشتری مداری همچون:

گواهینامه ایزو 10001سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان

گواهیایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری

گواهی نامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری

گواهینامه ایزو 10003 سیستم مدیریت کیفیت، حل اختلاف مشتریان

انواع تخصصی ایزو باتوجه تخصص سازمان مشخص و معین میگردد. انواع تخصصی گواهینامه ایزو همچون:

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی صنایع خودرو سازی

ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین

ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی

ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش

ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک

ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه

ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت

 

 

 مراجع صادر کننده ایزو

 

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

زمانیکه هدف و نوع گواهینامه ایزو مشخص گردید درگام بعدی انتخاب مرجع صادر کننده ایزو قرار داردکه شرکت متقاضی ازکدام مرجع میخواهد ایزو بگیرد. بطور کلی مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو یااینکه ازنوع گواهی ایزو IAF هستند ویا گواهینامه ایزو غیر IAF . قطعا متقاضیان برایشان اینجا سوال پیش میایدکه IAF و غیر IAF چیه و یعنی چی؟

 

IAF چیست؟

IAF نهادی جهانی و بین المللی میباشدکه مراجع صادر کننده ایزو رادر سطح بین المللی و جهانی مدیریت کرده و بهشان اعتبار میبخشند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه یک مرجع بالا دست باعنوان اختصاری AB بدانها اعتبار میدهد و درنهایت IAF بعنوان یک مرجع و نهاد بین المللی بدانها اعتبار میبخشد. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF و ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و ایرانیان خودشان آمدند و بنابر دلایل اقتصادی و سیاسی و تحریمات و مشکلاتشان CB و AB ساختند و CB هایی ساختندکه تحت اعتبار AB داخلی قرار دارند و کاملا ایرانی هستند و درون ایران مدیریت میشوند و اعتبار دهی میگردند. گواهینامه ایزو غیر IAF قطعا دارای اعتبار گواهی IAF نیست اماکه کار راه اندازست و فوری و ارزان بدست میاید و درکوتاهترین زمان و باکمترین هزینه متناسب نیاز سازمان بدست میاید زیراکه تعدد بسیاری دارند.

 

 

 

مستند سازی و پیاده سازی ایزو

بعداز انتخاب مرجع و نوع گواهی نامه ایزو مستندات ایزو متناسب نوعش تهیه و تدوین میگرددکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تمامی انواع مستندات ایزو رابصورت رایگان درقالب یک پکیج بهمراه گواهینامه ایزو بمتقاضی محترم ارائه میدهد و پیاده سازی باتوجه همین مستندات انجام میگیرد. پیاده سازی پروسه خودرا داردکه مشاورین مرکز ما درتمام مراحل پیاده سازی ایزو همراه شماست تابتوانید بسهولت پیاده سازی رابه انجام برسانید. همچنین لازم بذکرست مراجع غیر IAF درخصوص پیاده سازی بسیار راحت برخورد کرده و پیاده سازی بنابر درخواست سازمان متقاضی انجام میگیرد.

 

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی داخلی و خارجی بعداز مستند سازی و پیاده سازی ایزو انجام میگیردکه توسط شخص ممیز انطباقها و عدم انطباقها بررسی میگردد و عدم انطباقهای احتمالی رفع میشود و مرکز مشاوره سیستم کاران آماده کمک رسانی بشما دررفع عدم انطباقها هست.

 

 

 

ثبت و صدور ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو درمرحله آخر اخذ ایزو قرار دارد زمانیکه تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو طی شد و ممیز اجازه صدور ایزو راداد گواهینامه ایزو صادر میشود. دراین میان بایستی مراقب مراجعی بودکه گواهی ایزو تقلبی رابا زدن مهر برجسته و برچسب و لوگو میخواهند معتبر و موجه نشان دهند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسالها تجربه درخصوص مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE و رتبه و گرید و انواع گواهی ملی و بین المللی آماده خدمات رایگان به متقاضیان بصورت 24 ساعته هست.