مراحل صدورگواهینامه ISO

مراحل صدورگواهینامه ISO

مراحل صدورگواهینامه ISO ،انسانهای آگاه و فعال و انسانهایی که ازهوش اقتصادی بالایی برخوردار هستند همیشه بدنبال بهترینها هستند و بابت پیشرفت کردن و اول شدن تمام انرژی و نیروی خودشان رابکار میگیرند. امروزه صاحبان شرکتها، سازمانها ،کارخانه ها و حتی کارآفرینان خلاق باپیشرفت تکنولوژی و عصرارتباطات و رقابتهای شدید دربازار جهانی میدانندکه منباب موفقیت و برترشدن لزوما پابپای قوانین جهانی قدم بردارند و مجموعه خودرا بااستانداردهای روز جهان وفق دهند و اکتفا بقوانین وضع شده داخلی نکنند. رقابت درارائه تولیدات برتر و خدمات بهتر و اجناس باکیفیت دربازارهای جهانی و داخلی بشدت بالا رفته. طبیعیست مصرف کنندگان بدنبال بهترین و باکیفیت ترین تولیدات،خدمات و محصولات هستند.پس مدیران آگاه هرمجموعه میدانندکه یکی ازراههای اول شدن و مطرح شدن درداخل و خارج کشور خودشان ، جلب رضایت مصرف کنندگان و مشتریان میباشد.

 

 

مراحل صدور گواهینامه ISO

مراحل صدور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

 

مراحل صدورگواهینامه ISO یکی ازپرکاربردترین و مهمترین راههای برتر شدن و خودنمایی بین رقبا و پیدا کردن نام وشهرت جهانی اخذ گواهینامه ایزو منباب فرآیندها و برنامه های درحال اجرا درمجموعه تان ‌میباشد.درابتدا جهت آشنایی شما متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بهترست مشخص کنیم ایزو چیست و مزایای دریافت گواهینامه های ایزو چیست. ایزو بمفهوم سازمان بین‌المللی استاندارد سازیستکه متشکل ازیک مجمع بین المللی ازسازمانهای استاندارد کشورهای عضومیباشد. ایزو نقش بسیار مهمی بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی میکند. داشتن گواهینامه ایزو سندیکه نشان میدهد شرکتها و مجموعه ها دارای سیستم مدیریتی هستند. مزایای اخذ گواهینامه ایزو میتوان بچند مورد اشاره کرد بفرآیندهای بهینه سازی و در نتیجه بهبود خط پایان کمک میکند. افزایش رضایتمندی مشتری. امکان راهیابی به بازارهای جهانی و جدید.گرفتن مقدار زیادی ازسهم بازار. کمک بمحیط زیست و سلامتی تمام افراد جامعه. برنده شدن درون مناقصات وکنار زدن رقیبان. مراحل صدور گواهینامه ایزو بترتیب انتخاب نوع استاندارد مورد نظر، متقاضیان محترم گواهینامه ایزو الزاما باتوجه به نیازمجموعه ومتناسب بودن بافرآیندهای درحال اجرا استاندارد مورد نیاز راانتخاب کنند. انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان گواهینامه. طراحی و مستندسازی و پیاده سازی ایزو. ممیزی و ثبت وصدور گواهینامه ایزو.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB  میگویند.تعداد بیشماری CB ها دردنیا وایران درحال فعالیت هستند.CB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت کند و بمراجع اعتبار دهنده CB ها در اصطلاح AB میگویند.ABها خود بدودسته تقسیم میشوند،AB های دولتی و رسمی و AB های غیردولتی و خصوصی. AB های دولتی و رسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ‌باشند که نام این انجمن اعتبار دهنده بین المللیIAF  میباشد.

 
 
Conditions-for-obtaining-ISO-certification
 
پس نتیجه میگیریم یکCB  تحت اعتبار یکAB دولتی عضو انجمن بین المللیIAFگواهینامه ایزو صادر کند بالاترین سطح اعتبار رادارد و اگر مرجع صادرکننده ایزو عضو انجمنIAF نباشد ازسطح اعتبار و درجه پایینتری برخوردار میباشد. سطح اعتبارگواهینامه هایی که ازمراجع بین المللی صادر میشود بالاست که این مراجع ملزم برعایت تمام قوانین جهانی میباشند و بایدتمام مراحل استاندارد سازی رامستند سازی کنند و دقیقا مستندات رااجرا و پیاده سازی کنند و اجرای این قوانین باعث برند شدن، مطرح شدن و بین المللی شدن سازمان میشود که مدیران آگاه سعی باخذ این گواهینامه های معتبر میباشند.
طراحی کردن و اجرای مستندات بمیزان توقعات و سطح انتظارات متقاضیان ISO و میزان سطح سخت گیری مراجع صادر کننده ایزو و میزان سطح همکاری پرسنل و کارکنان مجموعه متقاضی ایزو و همچنین بمیزان تخصص و علم و دانش مشاوران ایزو بستگی دارد. پرکاربردترین انواع گواهینامه های ایزو عبارتند ایزو۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت، ایزو۱۴۰۰۱سیستم مدیریت محیط زیست ، ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذاییایزو۲۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت نفت،گاز و پتروشیمی ،ایزو ۱۳۴۸۵سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی،گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستگواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه وغیره.

مشاوران و‌کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی از بزرگترین گروههای تخصصی و حرفه ای فعال و کاردان درحوزه مشاوره اخذ گواهینامه ایزو هستند که آمادگی دارندتا کلیه مراحل اخذ و صدور گواهینامه ایزو رااز ابتدا تا پایان برای شما انجام دهند و بصورت ۲۴ساعته درخدمت شما مشتریان محترم میباشند. مرکز مابغیر ازفعالیت درحوزه مشاوره و اخذ انواع گواهینامه ایزو ،نحوه دریافت گواهینامه HSE و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه مجوز اداره کار،گواهی تأیید صلاحیت شرکتهای خدماتی رابشما مشاوره و راهنمایی میکند.